TROS in jaartallen

Uit B&G Wiki
Datum Event
04-11-1964 Binnen korte tijd heeft de REM met de uitzendingen van radio en TV Noordzee 2,5 miljoen gulden (1,1 miljoen euro) reclame inkomsten binnengehaald. Vooruitlopend op de wetgeving die de uitzendingen vanaf het REM-eiland onmogelijk moet maken, wordt het geld gebruikt voor het opzetten van een nieuwe omroep binnen het bestel; de Televisie Radio Omroep Stichting (TROS).
28-02-1965 Na het optreden van het kabinet tegen het REM-eiland is de roep om een aangepaste mediawet groter dan ooit. Het omroepbestel moet moderner worden, met toegang voor meer zendgemachtigden en de mogelijkheid tot etherreclame. Omdat de TROS inmiddels een zendtijdaanvraag heeft ingediend, is spoed vereist. De VVD- en CHU-bewindslieden komen er onderling niet uit en het kabinet Marijnen struikelt over de kwestie.
11-05-1965 De TROS krijgt een zendvergunning en wordt aspirant-omroep.
02-10-1966 De eerste uitzending van de TROS op radio en televisie.
1975 Vooral om de 'vertrossing' tegen te gaan wordt de Nota over het massamediabeleid gepresenteerd. Minister van Doorn (CRM) spoort de omroepen aan om pluriformiteit in hun programma-aanbod te brengen en rekening te houden met hun informatieve en politiek-maatschappelijke functie. De nota blijkt op juridisch niveau niet realistisch te zijn. Omroepen met voldoende leden mogen niet op basis van identiteit uit het bestel worden gehouden, aldus de Raad van State.
voorjaar 1988 De AVRO, TROS en VOO geven samen met de uitgeverijen Elsevier, Perscombinatie, De Telegraaf en VNU aan een commerciële omroep te willen starten. Zij willen een monopolie op alle reclamegelden binnen de omroep en zijn bereid hier maar weinig van af te staan. Daarnaast vragen ze om geld. Het kabinet ziet hier niks in en kiest voor een modernisering van het bestaande bestel.
04-04-1988 De derde publieke zender Nederland 3 gaat van start. De KRO, NCRV, VARA en EO bepalen de programmering op Nederland 1, de AVRO, TROS, VOO en VPRO op Nederland 2 en de NOS met kleine de zendgemachtigden nemen Nederland 3 onder hun hoede.
06-06-1991 De minister van WVC (d'Ancona) wil, met de komst van een commerciële omroep in zijn achterhoofd, de positie van het publieke bestel versterken. De concurrentie moet worden aangegaan met informatie, cultuur en verstrooiing. Daarnaast is ze van mening dat de publieke omroepen meer moeten samenwerken. De profielen van de zenders zijn als volgt: Nederland 1 wordt de levensbeschouwelijke zender (met AVRO, KRO en NCRV), Nederland 2 gaat zich richten op amusement (met TROS, VOO en EO) en Nederland 3 zal een progressief karakter krijgen (met VARA, VPRO en NOS).
22-03-2011 De VVD maakt bekend dat zij alleen nog plaats zien in het publieke bestel voor de zes grootste publieke omroepen. D66 en de PVV zijn het hier mee eens maar de PvdA, CDA en SP zien dit niet zitten. Als een meerderheid vóór stemt kan dit betekenen dat de VARA, BNN en Omroep MAX van televisie moeten verdwijnen. Op dit moment hebben de TROS, KRO, EO, AVRO, NCRV en VPRO de meeste leden. De NOS en NTR mogen van de VVD ook blijven bestaan omdat ze zonder leden functioneren. Op deze manier hoopt het kabinet 200 miljoen euro te bezuinigen.


(Bron: RTV Dossier)


Terug naar de TROS