Televisie, dinsdag 30 oktober 1951

Uit B&G Wiki

Programmaoverzicht tv-uitzending KRO

20:15 - 21:45

Werk Titel Onderwerp
  Voor oog en oor a. Actualiteit. b. 'Het wonder van Monte Cassino' (film). c. Albert van Eerde demonstreert het kortgeleden door hem uitgevonden brandalarmapparaat. Ir P.A. Dozy de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Uitvinders neemt deel aan het gesprek. d. Mr Tom Huygen interviewt de enige weken geleden uit Korea teruggekeerde aalmoezenier, de majoor L.G.W.v.d Vrande, M.S.C.
  De eenacter 'De Beer' van Anton Tsjechoff De eenacter 'de beer' van Anton Tsjechoff, in de Nederlandse bewerking van Dr Arnold Saalborn.
Terug naar dinsdag 26 oktober 1951 | Verder naar vrijdag 2 november 1951
Terug naar de kalender