Televisie, vrijdag 7 december 1951

Uit B&G Wiki

Programmaoverzicht tv-uitzending NCRV

20:15 - 21:45

Werk Titel Onderwerp
  Dertigduizend Kroniek van actuele en interessante zaken.
  De derde kamer 'De derde kamer' of 'De smartelijke verdelging van de ledigheid'. Een dramatische klucht in 8 taferelen door Guido van Deth's Poppentheater De Wijnbees. Tekst Guido van Deth en Peter Koen.
  Egyptische kunst
  Dagsluiting Dagsluiting door Ds Johannes Langstraat te Vorden.
Terug naar dinsdag 4 december 1951 | Verder naar dinsdag 11 december 1951
Terug naar de kalender