Trivia:Bernhard, schavuit van Oranje

Uit B&G Wiki
  • Het scenario van de serie komt van de hand van Tomas Ross die met de verhaallijn speelt met de grens tussen feit en fictie. De Tweede Wereldoorlog, inlichtingendiensten én het koningshuis zijn voorname thema’s in zijn oeuvre. In 2002 verschijnt zijn boek Omwille van de troon, over de Greet Hofmans-affaire. Het komt hem op een persoonlijke reprimande te staan van Prins Bernhard die in 2004 in een open brief in de Volkskrant diverse publicisten aanvalt. Ross zou ‘de grenzen van het fatsoen ver hebben overschreden’. (Bron: deVolkskrant, 19 januari 2009)
  • Ross over Bernhard: "Ik ben gaandeweg wel wat sympathie voor hem op gaan brengen. Trek een aantal negatieve punten van zijn gedrag af en je houdt een vrij eenzame man over, die gevangen zat in een ouderwetse hofhouding. Hij wist hoe het zijn voorganger prins Hendrik was vergaan (de man van koningin Wilhelmina, wiens plichtsbesef botste met zijn boertige karakter), en zat lang onder de plak bij zijn moeder, die hem stevig pushte het Hollandse koningschap te ambiëren. Geen positie om te benijden, zou ik zeggen." (Bron:DePers, 4 januari 2010)
  • De scènes uit aflevering 1, die zich afspelen in het Berlijn van 1934, zijn opgenomen voor grand-café Brinkman op de Grote Markt in Haarlem. (Bron: VPRO weblogs, 12 januari 2010)