Trivia:Medisch Centrum West

Uit B&G Wiki
  • Hoewel de amoureuze verwikkelingen - zuster Reini is lesbisch! - het meest zijn blijven hangen, wordt MCW ook een emancipatoir en educatief karakter toegedicht. Het komt zelfs tot een rechtszaak wanneer een misbruikt meisje door een MCW-episode over incest tot het inzicht komt dat het gedrag van haar vader niet normaal is. (Bron: deVolkskrant, 13 april 2002)