Trivia:Twien

Uit B&G Wiki
  • In het jaarverslag 1969 van de NCRV wordt geschetst hoe recente ontwikkelingen in de popmuziek hun weerklank vinden in de programma's van de omroep. De ontwikkeling van de soulmuziek, die een combinatie is van religieuze gospel en profane blues, wordt niet gewaardeerd. Omdat zangers als Ray Charles en Wilson Picket zich veelvuldig bedienen van erotisch getinte teksten, gaat de NCRV zeer zorgvuldig te werk bij het programmeren van dit genre in haar uitzendingen. Meer waardering krijgt de Amerikaanse 'undergroundmuziek', voortgekomen uit de 'hippiebeweging'. De artistieke bedrijvigheid van Frank Zappa onder de noemer 'Freak out', is een voorbeeld van 'muziek van deze tijd waaraan een omroepvereniging niet voorbij behoeft te gaan.' De gebruikelijke 'hippische' oorvijgen voor het establisment, kenmerkend voor deze muziekstroming, passen echter niet bij de gewone muziekprogramma's van de NCRV. Producties met dit karakter, die volgens de samensteller boven het gemiddelde niveau uitstijgen, krijgen een plaats in Twien.
    (Bron: NCRV jaarverslag 1969, pag.52-54)

Terug naar Twien