Trivia: André van Duin

Uit B&G Wiki
  • In de brief die André van Duin in 1962 aan de chefs lichte muziek van verschillende omroepen heeft geschreven staat het volgende:

Mijne Heren,

Hierbij deel ik U mede, dat ik 15 jaar oud ben en het mijn ideaal is om conferencier te worden. Ik vraag U derhalve beleefd, of ik voor Uw Omroepvereniging een proef van bekwaamheid mag afleggen. Mijn repertoir bestaat o.a. uit: conferenses, liedjes, imitaties, mimiek met platen en dergelijke. Uw antwoord gaarne tegemoet ziende, verblijf ik,

Hoogachtend,

André van Duin

Terug naar de biografie