Trivia: Kieskeurig

Uit B&G Wiki
  • Als in het onderdeel het 'Wrak van de weg' de onveilige auto is vernietigd klinkt altijd de zin "Die zien we nooit meer te-rug".


Terug naar productie