Watt

Uit B&G Wiki

watt zegt u?

Watt is de eenheid van vermogen. Vernoemd naar James Watt, een natuurkundige die veel onderzoek heeft gedaan naar kracht en vermogens van machines. Hij heeft naar men zegt de stoommachine uitgevonden. Hij kwam, naar bewering, op het idee van stoomkracht toen hij in de keuken zag dat stoomdruk het deksel van een pan optilde. Hiermee ging hij aan het werk en het resultaat is de stoommachine. Wij gebruiken het begrip Watt ook om elektrisch vermogen aan te geven. Zo kan een versterker een vermogen afgeven van 50 Watt. Hoe meer Watt, hoe meer geluidssterkte de versterker afgeeft. De luidspreker moet dit vermogen wel aankunnen om niet door te branden. Een lamp gebruikt 100 Watt aan elektriciteit, minder Watt betekent minder licht. Motoren worden ook zo gemeten. Een (auto)motor heeft bijvoorbeeld een vermogen van 150 Kilowatt, geschreven als kW. In de elektriciteitsleer berekent men het vermogen door het produkt te nemen van spanning (volt, aangeduid met de letter V) maal stroomsterkte (ampère, aangeduid met de letter I). W=VxI