Wim de Knijff

Uit B&G Wiki
Wim de Knijff

Wim de Knijff is een verhalenverteller en voelt zich als Christen nauw betrokken bij de jeugd. Bij de EO is hij ruim zeventien jaar het gezicht van het goedbekeken EO Kinderkrant.

Begin carrière

Na de middelbare school studeert Wim vanaf 1960 tot en met 1965 aan de Kweekschool (de vroegere PABO). Hierna is hij zelf enige tijd werkzaam in het onderwijs. In zijn vrije tijd is Wim actief op verschillende terreinen. Zo werkt hij bij de plaatselijk kerk-,de zondagsschool- en doet hij jeugdclubwerk. Het is het jeugd- en kinderwerk waardoor Wim in contact komt met de Evangelische Omroep.

EO Kinderprogramma's

Eind 1970 wordt Wim gevraagd door de net gestarte EO om mee te werken aan de ontwikkeling en realisatie van kinderprogramma’s voor televisie. Hij werkt mee aan verschillende kinderporgramma's. Zijn eerste programma is Een wat leerstellig programma voor kinderen, maar toch ook wel speels uit 1971. Naast presenteren schrijft hij voor sommige programma's ook de teksten en doet hij, zoals bij het marionettenspel Manneke en Kanneke, ook de stemmetjes. Het meest bekende programma waar hij nauw bij betrokken is, is EO Kinderkrant uit 1971.

Aanvankelijk doet Wim het televisiewerk op freelance basis. Vanaf 1979 is hij in fulltime in dienst op de afdeling kinderprogramma’s. Wim beperkt zich echter niet tot kinderprogramma's. Zo presenteert hij een aantal programma's die zich concentreren op thema's als opvoeding, huwelijk en gezin, zoals De open cirkel en Midlife-magazine. Naast presenteren houdt Wim zich ook bezig met het schrijven van teksten voor programma's.

Hoofd jongerenprogramma's en Ronduitclub

In 1988 wordt Wim benoemd tot hoofd van de afdeling jongerenprogramma’s en de Ronduitclub. Zijn werk voor de camera ruilt hij gaandeweg in de jaren '90 in voor werk achter de schermen. Zo wordt hij vanaf 1995 stafmedewerker van de afdeling Research & Development. In die functie is hij onder meer verantwoordelijk voor het signaleren van trends en voor het verbeteren en behouden van de juiste aansluiting van de EO bij verschillende doelgroepen en organisaties in de samenleving en christelijke wereld. Natuurlijk heeft hij in deze functie speciale aandacht voor kinderen en jongeren.

Wim is niet alleen te zien op de televisie ook is hij te horen op de radio. Eind jaren '80 verzorgt hij bij gelegenheid zo af en toe de presentatie van een programma. Vanaf 2004 leest hij een column voor in het programma eo.nl. Ook gaat hij vanaf juli dat jaar minder werken.

Vanaf 2004

Hoewel Wim vanaf zomer 2004 minder gaat werken, is hij nog wel actief. Zo vertegenwoordigt hij de EO in verschillende overlegorganen en besturen op het christelijk erf. Daarnaast is Wim als spreker of docent actief bij diverse gelegenheden. Ook fungeert hij nog in functie als vertrouwenspersoon van het bedrijf.

Sinds 2006 is Wim met pensioen maar blijft actief door te preken en ondersteuning te verlenen aan kerkelijk werkers. Ook spreekt hij met enige regelmaat in kerken of voor christelijke groepen.

Publicaties

Petrus, een goede vriend van Jezus (1981)
Dit geloven wij (2002)
Altijd goed voor... hartkloppingen; Geschiedenis in woord en beeld van de in 1967 opgerichte Evangelische Omroep (2007)