Zappen of Z@pp

Uit B&G Wiki

Zappen of Z@pp, over de zichtbaarheid en de perceptie van Z@ppelin en de verschillende omroepverenigingen

Auteur: Laura Hornikx

Onderwerp: Programmering van kindertelevisie op de Nederlandse televisie en de zichtbaarheid van omroepen.

Opleiding: Film- en Televisiewetenschap, Universiteit Utrecht

Jaartal: 2005

Volledige tekst


Samenvatting:

Hoe kijken kinderen naar televisie? Hoe kijken kinderen naar Z@ppelin? Wat krijgen kinderen mee van de huidige structuur van de Publieke Omroep? In dit onderzoek zijn 90 basisschoolleerlingen uit Utrecht hierover ondervraagd. Als kinderen Z@ppelin associëren met het net, en niet met de omroepen die de programma's maken, kan dit belangrijk zijn voor de toekomstige structuur van de Publieke Omroep.