Zonnelied

Uit B&G Wiki
Periode1938
Beschikbaar in archief
GenreOpdrachtfilm, Speelfilm
Decennia1930-1939
Lengte75'
Mediumfilm


Beschrijving

Gespeelde propagandafilm over de oprichting van het Wit-Gele Kruis. In het fictieve dorp Overa neemt een jonge opvolger de praktijk over van een dorpsarts. Het dorp wordt geteisterd door tbc, hoge kindersterfte, slechte hygiënische toestanden en onwetendheid van de bevolking. De nieuwe dorpsarts neemt het door zijn voorganger opgevatte plan tot oprichting van een kruisvereniging met voortvarendheid ter hand. Hij weet de bestuurders van het dorp en de clerus voor zijn voorstel te winnen en de weerstanden bij de bevolking weg te nemen, het wijkgebouw wordt uiteindelijk gevestigd tot heil van het dorp en haar bevolking. De film is opgenomen in het Brabantse dorp Etten en wordt gespeeld door de inwoners van Etten. Huisarts van Etten en tevens initiatiefnemer dr. Chr. Mol neemt de rol van pastoor voor zijn rekening. De film is een opdracht van de Nationale Wit-Gele Kruis Federatie.

Makers en opname

Regisseur is Willem Vorscher (pseudoniem van Froger, een theologant uit Hoeven), die ook het scenario en het draaiboek voor zijn rekening neemt. Het is zijn eerste professionele film. Eerder heeft hij een eigen padvindersfilm gemaakt. Achter de camera staan H. Cox en J. Brader van Zuiderfilm te Venlo. R. ter Veer is productie-leider. Marius Monnikendam verzorgt de muziek bij de film, die wordt uitgevoerd door het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest. De film is ambitieus. De opnamen vinden plaats op 45 verschillende locaties in en rond Etten; de film telt 767 shots. Het tempo is hoog, tijd om te repeteren wordt nauwelijks ingeruimd.

Ontvangst

De filmopnamen in Breda en Etten trekken de aandacht van de media. In meerdere kranten verschijnt een artikel en in de Katholieke Illustratie verschijnt een fotoreportage van de opnamen. De landelijke première van de film in Utrecht en de Brabantse première in Breda kunnen eveneens op voldoende media-aandacht rekenen. In de bespreking van Zonnelied wordt het Brabantse karakter van de film geroemd, waardoor het in de provincie goed ontvangen zal worden, zo is de verwachting. En hiermee zal ook het goede werk van het Wit-Gele Kruis bekender worden.

Er is ook kritiek. In De Maasbode kan de recensent niet nalaten te vermelden dat het maken van een propagandafilm beter aan professionals overgelaten kan worden. De film is met twee maal driekwartier, eigenlijk gewoon te lang. Bovendien is er gefilmd bij felle zomermiddagzon, hetgeen de kwaliteit van de filmbeelden niet ten goede komt. Ook de nasynchronisatie laat te wensen over.

Zeer kritisch is de Katholieke Film Actie (KFA). Die heeft een adviescommissie voor dergelijke projecten en houdt zich bezig met de opleiding van makers. Ze is verbolgen dat ze gepasseerd is.

Bronnen en meer informatie