Astrid Serkei

Uit B&G Wiki
Versie door DofT (overleg | bijdragen) op 7 apr 2021 om 13:23
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Astrid Serkei

Astrid Serkei is programmamaker/researcher en heeft ruim 25 jaar voor verschillende omroepen gewerkt. Ze omschrijft zichzelf als zeer kritisch, met name op haar eigen werk. In 2006 is ze haar eigen bedrijf SureAs gestart en maakt filmproducties voor uiteenlopende opdrachtgevers.


Jeugd en opleiding

In 1968 komt Astrid Serkei, ze is dan negen jaar, met haar broers en zussen vanuit Suriname naar Nederland. Gevoelsmatig woont ze haar hele leven al hier. Na de middelbare school studeert ze fysiotherapie in Utrecht. Ze wil echter niet beperkt zijn tot één vakgebied, daarom besluit ze zich direct na de opleiding in te schrijven voor de studies Geneeskunde en Journalistiek. Voor Geneeskunde wordt ze uitgeloot, maar voor de School voor Journalistiek wordt ze als nummer 100 van de wachtlijst geplukt. Vanaf dat moment neemt haar carrière een andere wending.
Tijdens haar opleiding komt ze als stagiaire op de redactie van het Veronica-programma Tineke. Na afloop van haar stage blijft ze als redactielid voor dit middagprogramma werken.


Omroepster bij Feduco

In de eerste helft van de jaren tachtig groeit het besef dat gastarbeiders en andere migranten in Nederland blijven wonen en werken. Specifieke doelgroeporganisaties komen met het idee om meer structuur aan te brengen in de voorlichting van nieuwe Nederlanders over Nederland. De Federatie Educatieve Omroep (Feduco) wordt daarom opgericht.
Feduco verzorgt op televisie uitzendingen in de eigen taal om meer structuur aan te brengen in de berichtgeving aan migranten. Er wordt gezocht naar een “ander” gezicht voor deze omroep. Vanwege haar afkomst als Surinaamse wordt Serkei gevraagd om een screentest te doen. Het past in de discussie die rond 1984 speelt en die nu nog actueel is, dat de televisie een spiegel behoort te zijn van de Nederlandse samenleving.
In de beginfase is zij voor Feduco de enige omroepster die de programma’s aan elkaar praat. Feduco zendt in die periode elke dag twee uur uit. Serkei is blij als ze versterking krijgt van Jantine de Jonge, en weer later van Nila Choenni en Saskia de Vries. Ze wil namelijk programma’s maken, maar als ze elke dag dienst heeft, draait de week toch om die omroepbeurten.


Programmamaker en presentator

In 1987 stopt ze als omroepster omdat ze het gevoel heeft als maker niet serieus te worden genomen als ze dit werk blijft doen. Ze wil zich volledig op haar redactie- en regiewerk kunnen richten. Voor Feduco maakt ze inhoudelijke programma’s en documentaires voor Surinamers in Nederland; documentaires over de rol van Surinamers in de Tweede Wereldoorlog, over de Surinaamse cultuur zoals Anansi de spin maar ook voorlichtingsprogramma’s over vrouwenmishandeling en voeding.
Toch gaat ze in die periode ook weer presenteren als ze wordt gevraagd voor Van gewest tot gewest en het schooltelevisie programma Nieuws uit de natuur.
In 1989 interviewt ze jongeren in de gedramatiseerde serie Kanjers (IKON) over de emotionele aspecten rond seksualiteit, over hoe jongeren omgaan met vriendschap, intimiteit en seks. Serkei is er trots op dat ze aan deze serie heeft mogen meewerken. Het presenteren ambieert ze zelf niet. Inhoudelijk aan programma’s meewerken, redactie en regie, vindt ze belangrijker. In de jaren negentig werkt ze daarom hoofdzakelijk aan reportages voor Van gewest tot gewest, de opvolger Geweest, en de spin-off Verkleurde tijden waarin eerder geportretteerde mensen opnieuw worden opgezocht.


Eigen bedrijf: SureAs

Op vrijdag 13 januari 2006 richt ze haar eigen bedrijf SureAs op. Vanuit dit bedrijf maakt en produceert Serkei items, reportages, bedrijfsfilms en documentaires. Het idee uit de jaren tachtig, de televisie als spiegel van de samenleving, heeft echter nog altijd geen invulling gekregen volgens haar. Ze besluit daarom in de eerste maanden van 2006 te kijken of zij niet een rol kan spelen in de bemiddeling naar meer kleur in de media. Wanneer het bedrijf Mira Media zich daarin gaat specialiseren laat Serkei het aan hen over. Ze besluit zich toe te leggen op datgene waar ze goed in is namelijk inhoudelijke producties maken.

Een goed voorbeeld van haar huidige werk is Teri Den, 100 jaar Johan Ferrier over de eerste Surinaamse president, Johan Ferrier. Deze documentaire is ooit begonnen met een opdracht van Lars Andersson van de NOS met als doel het dossier over prinses Juliana en prins Bernhard aan te vullen. Hiervoor interviewt Serkei eind jaren negentig Johan Ferrier. Tijdens die sessies wordt ze door zijn dochter Kathleen Ferrier benaderd om zijn memoires vast te leggen. Serkei gaat op het aanbod in en neemt gesprekken op met de negentigjarige ex-president. Er is op dat moment echter geen geld om de documentaire te voltooien. Vanwege het feit dat Johan Ferrier in 2010 honderd jaar zal worden is de productie alsnog afgemaakt. MTNL en de NPS staan garant voor uitzending en een deel van het budget. Helaas heeft Ferrier zijn honderdste verjaardag net niet gehaald. De documentaire over de geschiedenis van Suriname in relatie tot Nederland aan de hand van zijn vastgelegde memoires is uitgezonden op 8 mei 2010.