Radiotherapie

Uit B&G Wiki
Versie door Pvvledder (overleg | bijdragen) op 21 feb 2022 om 10:41
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Radiotherapie oude stijl

Vanaf de beginjaren van de radio worden allerlei eigenschappen, schadelijk en heilzaam toegeschreven aan dit nieuwe fenomeen. Zo verschijnt in 1935 in het blad RE (Radio Expres) een artikel waarin de geneeskrachtige werking van radiogolven wordt uitgelegd. Men refereert aan een artikel in het Duitse blad Die Umschau. Daarin staat dat blijkens onderzoekingen van ene heer Schliephake te Jena en Stiebock uit Wenen, en vele anderen, de korte golf een verrassende geneeskracht heeft, vooral bij etterende wonden. In Wenen past men in de zenuwkliniek aldaar een zwakke bestraling toe van enige volts per meter. Om de uitwerking van de energie op het zieke lichaam te vergroten, wordt het te behandelen lichaamsdeel met een metaalhoudende stof bedekt. Hier is dus echt sprake van een draadloze behandeling op afstand. De patiënt kan zich op vrij grote afstand van het zendapparaat bevinden en er zelfs door muren van gescheiden zijn. Een zender met een 1,5 kilowattbuis kan nog op 100 of 200 meter een patiënt bereiken. Men deed proeven op 2000 patiënten. Men kreeg voor het grootste deel goede resultaten, vooral bij zenuwpijnen en bij kou vatten, migraine, angina pectoris, hoesten, asthma, enz. Kowarschik (Wenen) heeft een andere nieuwe methode van korte golftherapie toegepast. Zij knoopt aan bij de beroemde metalen kooi van d’Arsonval, die de patiënt in de kooi plaatst waarna hij de bestraling begint. In afwijking van d’ Arsonval plaatst Kowarschik niet de hele mens in de elektrische kooi, doch slechts het zieke lichaamsdeel.


De Fransman Jaques Arsène d’Arsonval leeft van 1851 tot 1940. Hij is arts en natuurkundige. Hij is de uitvinder van de draaispoelgalvanometer en de thermokoppel ampèremeter. Hij is zeer geïnteresseerd naar de effecten van elektriciteit op het menselijk lichaam en staat aan de wieg van de elektrotherapie. Maar zijn interesse is breed gespreid. In 1881 krijgt hij een idee om de thermische energie van de oceanen te gebruiken voor de opwekking van elektriciteit. In 1930 bouwt zijn leerling Georges Claude de eerste OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) installatie op Cuba. In 1979 wordt op Hawaï een grote installatie gebouwd om de temperatuurverschillen in het oceaanwater te gebruiken voor de opwekking van elektriciteit.


Dit artikel toont duidelijk aan dat het nieuwe van elektriciteit en radio allerlei mensen aanzet om te onderzoeken of er meer leuke en interessante, en vooral nuttige dingen mee te doen zijn.

Tegenwoordig gebruikt men radiotherapie om kwaadaardige tumoren in het lichaam te doden, en zo waar mogelijk operatieve ingrepen te vermijden. De moderne apparatuur maakt gerichte bestralingen mogelijk zodat gezond weefsel niet beschadigd wordt..