Alle gevers hartelijk dank

Uit B&G Wiki
Periode1982
Beschikbaar in archiefBeeld en Geluid
Genrepraatprogramma,
charitatief programma
Decennia1980-1989
Lengte34'45"
Mediumtelevisie

Allegevershartelijkdanktitel.jpg Allegevershartelijkdank.jpg

Beschrijving

‘'Wilde Ganzen’' is de naam van een geldinzamelingsactie voor kleine sociale en sociaal-kerkelijke doeleinden. Dit jubileumprogramma staat in het teken van het 25-jarig bestaan van de Ganzen.

Vier betrokkenen voeren, onder leiding van Henk Biersteker, een gedachtewisseling over het thema "geven". Wat is de motivatie en de betrokkenheid van mensen of instanties die geven? Hulp geven kan vanuit politieke, humanitaire of pacifistische beweegredenen. Verder is er aandacht voor de verhouding tussen gever en ontvanger.

De gesprekspartners zijn prof. J.P. Kuiper, hoogleraar sociale geneeskunde aan de VU te Amsterdam, tevens bestuurslid van de Wilde Ganzen; hr. F.I. Suma, student economie uit Sierra Leone; dr. J. van Klinken, oud-directeur Algemeen Diaconaal Bureau van de Gereformeerde Kerken en Jan Filius van het Leger des Heils, tevens publicist over zending en werelddiaconaat.

De titel van het programma verwijst naar het bedankje, waarmee de presentator de wekelijks uitzending van Wilde Ganzen afsluit.

Makers

Gespreksleider Henk Biersteker

Regisseur Wim Neijman

IKON