Bandspreiding

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Luisteren in het frequentiegebied van de korte golf is goed te doen met een speciaal daarvoor toegeruste ontvanger. Soms zijn de zenders zo vlak bij elkaar te vinden dat ze elkaar in de weg lijken te zitten. Het afstemmen op één bepaalde zender is dan heel lastig. De oplossing is de toepassing van bandspreiding. In de radio worden een aantal zogenaamde kringen opgenomen die gevoelig zijn voor een heel klein deel van het gehele frequentiegebied. Elke kring wordt apart ingeschakeld. Een kring is gebouwd rond een combinatie van spoel en condensator die met bepaalde waarden voor een bepaald frequentiegebied wordt ingezet. Dit gebied wordt uitgerekt zodat de zenders die in dit gebied werkzaam zijn in plaats van tegen elkaar aan nu naast elkaar komen te liggen zonder elkaar te kunnen storen. De selectiviteit van de ontvanger wordt hierdoor sterk verbeterd. Nu is het mogelijk een gedegen kortegolf luisterrapport te maken.