Barisan Pekerdja

Uit B&G Wiki
Periode1943
Beschikbaar in archiefBeeld en Geluid
Genrepropagandafilm
Decennia1940-1949
Lengte9'19"
MediumfilmBeschrijving

Propagandafilm over de werving van Javaanse arbeidskrachten ten behoeve van de Japanse oorlogsinspanning. Hoewel de aanmelding geheel vrijwillig lijkt, kan men toch spreken van ronselen omdat er grote druk wordt uitgeoefend op de plaatselijke besturen om de bevolking voor dit doel te mobiliseren. Het lot van deze romusha's is uiteindelijk ellendig, dikwijls erger dan van de krijgsgevangenen. Men ziet de ongelukkigen vertrekken uit de kampong en in Semarang aan boord van een schip gaan


Makers

Onbekend

RVD filmarchief