De katholieken tussen 1925 en 1975

Uit B&G Wiki
Periode1975
Beschikbaar in archiefBeeld en Geluid
Genredocumentaire
Decennia1970-1979
Lengte46'55"
MediumtelevisieTitel aflevering 1 Shot


Beschrijving

Historische documentaire serie in vier delen over een halve eeuw katholicisme in Nederland, gemaakt en uitgezonden in het kader van het 50-jarig jubileum van de KRO. Rond 1925 beschikt katholiek Nederland over de middelen om de emancipatie glorieus te kunnen afronden: priesteropleidingen, katholiek onderwijs, tijdschriften, een arbeidersbeweging, een politieke partij en een omroep. Met vol enthousiasme start een omvangrijke bekeringsmissie om de rest van Nederland voor Rome te winnen. Vijftig jaar later is er van dit elan nauwelijks nog sprake.

Frans Wijsen en Hans Wortelboer werken mee aan deze documentaires, waarin telkens een bepaald aspect van het katholieke leven wordt belicht: het priesterschap, de bekeringsdrang, het dagelijks leven en de arbeidersbewegingen. Herinneringen van betrokkenen worden geïllustreerd met archiefmateriaal en geduid door deskundigen. Aldus ontstaat een levendig portret van het katholieke leven in Nederland in al zijn facetten.

Makers

Productie Bep de Vree-van Berkum

Redactie Hans Wortelboer

KRO.