Demonstratiezender

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In het begin van het radiotijdperk zijn omroepzenders nog maar mondjesmaat te beluisteren. Wanneer een winkelier of handelaar een klant heeft die een ontvangtoestel wenst aan te schaffen kan dat apparaat niet altijd worden gedemonstreerd omdat er geen uitzending is op dat moment. Om dat probleem te ondervangen maken winkeliers gebruik van een demonstratiezender.

De in Hilversum gevestigde NSF, de Nederlandse Seintoestellen Fabriek schrijft in 1923 in een advertentie het volgende:

Demonstratie-Apparaat

Voor H.H. Handelaren is het wel eens lastig de cliëntèle, die geïnteresseerd is voor “Radio” op ieder willekeurig oogenblik van den dag “iets te laten hooren”. Zoo’n eerste demonstratie is doorgaans gewichtig. De cliënt grondt zijn meening over Uw artikel op de resultaten, die U weet te bereiken. En dit oordeel is door zeer toevallige en begrijpelijke tegenspoeden dikwijls onbillijk. Maak Uw eerste demonstratie een succes! Schaf U een demonstratie-toestel aan!

Het apparaat, dat destijds voor 225 gulden te koop is, bestaat uit een redelijk eenvoudige schakeling met een lamp die een signaal uitzendt via een antenne. Bij het toestel worden 8 honingraatspoelen geleverd. Met behulp van een aangesloten koolmicrofoon wordt het zendsignaal, de draaggolf gemoduleerd. De klant kan dan via de aan te schaffen ontvanger horen hoe de ontvangkwaliteit is en zijn besluit nemen al of niet tot aanschaf over te gaan. Door de microfoon af te koppelen kan het toestel ook als ontvanger werken.

zie ook demonstratiezender techniek.