Demonstratiezender techniek

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het schema toont in feite een teruggekoppelde lampdetector waar een modulatie schakeling systeem Idzerda aan toe gevoegd is. Hiertoe is in de afgestemde roosterkring een koolmicrofoon opgenomen die door een klein spoeltje is geshunt.. Bij bespreken varieert de weerstand van de microfoon en hiermee varieert ook de effectieve waarde van de zelfinductie van het spoeltje en dus ook de afstemfrequentie van de kring. Dit is in feite frequentie modulatie: “FM”. Het ontvangtoestel kan het FM signaal door “flankendetectie”om zetten in Amplitude Modulatie (AM) (1). Evenals de eerste ontvangtoestellen van de N.S.F. is het object voorzien van een Marconi triodelampje van het type V24. De bedrading is uitgevoerd met massief draad met een textiel (katoen ?) omspinning die van een gekleurde laklaag is voor zien. Dit type montagedraad is later bekend geworden als “Glazite”. De bij het toestel behorende koolmicrofoon draagt de volgende tekst: “Sté Ind.elle des Telephones 25 Rue de 4 Septembre Paris. BC. No. 14566 Syst.me Bte S.G.D. Mod.lle Paris-Rome” De variabele condensator is een “tafelmodel” dus met een verticale as. Dit type had soms de mogelijkheid voor een vulling met olie. De diëlectrische constante van olie is hoger dan die van lucht, hetgeen in een hogere capaciteit resulteert. De aangegeven (kop-) telefoon is o.i gebruikt voor het instellen van de zender. Hiertoe wordt het toestel door koppeling van de twee spoelen in genereren gebracht. Dit is als een klik in de telefoon hoorbaar. De seinsleutel moet hiervoor uiteraard zijn ingedrukt. De microfoon en het modulatiespoeltje zijn via twee contactbeugeltjes met de roosterkring van de lamp verbonden. Het is kennelijk de bedoeling dat hiermee de microfoon kan worden afgekoppeld en het toestel als ontvanger kan worden gebruikt of als zender voor ongemoduleerde (CW- Continueous Wave) telegrafie. De contactbeugels zijn evenwel niet geschikt om de roosterkring te kunnen sluiten. Wellicht was hiervoor een aparte beugel beschikbaar. 1) Het toestel is het enige ons bekende exemplaar! Volgens de registratiekaart is het van de Hilversumse PTT afkomstig. Datering: omstreeks 1923

1) Wellicht is het de bedoeling dat hier een audiobron zoals bijvoorbeeld een zoemer of een koolmicrofoon- via een transformator- kan worden aangesloten waarbij roostermodulatie (AM) wordt verkregen. Een fabrieksdocumentatie zou hier eventueel informatie over kunnen bieden


Terug naar het apparaat