Europa komt: Europese commissie

Uit B&G Wiki

Beschrijving

De Europese Commissie vormt het Dagelijks Bestuur van de Europese Gemeenschap. De Commissie heeft vooral een initiërende taak in het handen en voeten geven aan het Verdrag van Rome, de basis van het verenigde Europa. Dit thema behandelt de vraag over wat voor soort organisatie de Europese Commissie precies is.


Terug naar Europa komt