Europa komt

Uit B&G Wiki
Periode1989
Beschikbaar in archiefBeeld en Geluid
Genreinformatief
Decennia1980-1989
Lengte25'00
Mediumtelevisie
GalleryGalleryOnder deze rubriek van Feduco is een serie uitgezonden over Europa. Feduco presenteert van maart t/m juni 1989 een serie van dertig televisieprogramma's over de samenwerking binnen de Europese Gemeenschap, de toekomst van Europa en de betekenis hiervan voor alle burgers. Er is onder andere aandacht besteed aan de Europese verkiezingen van 1989.

Beschrijving

Europa komt is een multimediaal project van Feduco dat de samenwerking binnen de Europese gemeenschap wil verduidelijken voor een zo breed mogelijk publiek. Dit project is uitgevoerd in zeer nauw overleg met de Europese Beweging Nederland, de Nederlandse voorlichtingsdiensten van Europees Parlement en Europese Commissie, en de producerende omroepen AVRO, KRO, VARA en RVU.

Het project bestaat uit:

  • 30 televisie-programma's van elk 50 minuten
  • begeleidende activiteiten, onder meer in de vorm van schriftelijk materiaal
  • de verkoop van cassettes
  • en een public relations campagne


Thema's

In de televisieprogramma's komen vijftien Europese thema's aan de orde. Elk thema zal worden behandeld in een documentaire op zaterdagmiddag en een discussie op zondagmiddag. Hieronder zijn ze weergegeven:


Het project wordt gezien als een eerste aanzet tot een reguliere rubriek rond de samenwerking binnen de Europese Gemeenschap.

Doelstelling

De doelstelling van het project is het vertrouwd maken van de burger met de filosofie van de Europese gedachte en de praktische consequenties daarvan in het dagelijks leven. Dit gezien in het licht van de te verwachten ontwikkelingen rond de komst van 1992 en de komende verkiezingen voor het Europees parlement in juni 1989.

Doelgroep

De programma's zijn gericht op een breed publiek, zodat ook de niet bij voorbaat in Europa geïnteresseerden er met belangstelling van kunnen kennisnemen. Samengevat wordt de doelgroep gevormd door de niet bij voorbaat geïnteresseerden in Europa.


Makers

Algemeen coördinator Henk Jurgens

Projectcoördinator Romano M. Stinga

Centraal redacteur Jan Aagten

Bureau-coördinatie Joos Elfferich
Feduco