Europa komt: Landbouw

Uit B&G Wiki

Beschrijving

De landbouw is een hoeksteen van Europees beleid. De doelstelling van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek - een gevarieerd menu tegen een redelijke prijs - is ruimschoots verwezenlijkt. Overschotten en milieu-effecten vormen een keerzijde. Dit thema behandelt de vraag over hoe de toekomst van de Nederlandse landbouw er uit ziet.


Terug naar Europa komt