FM

Uit B&G Wiki

FM staat voor Frequentie Modulatie. In de zender wordt een draaggolf opgewekt. De informatie die moet worden uitgezonden, bijvoorbeeld spraak of muziek, wordt aan de draaggolf toegevoegd. De draaggolf wordt hierdoor beïnvloed in die zin dat de frequentie van de draaggolf verandert door het toegevoegde signaal. Dit proces noemen wij moduleren. Het is dus modulatie door frequentieverandering. In de ontvanger wordt de draaggolf weer gedemoduleerd en verwerkt zodat de oorspronkelijke informatie weer hoorbaar is. FM heeft als voordeel dat het signaal niet gevoelig is voor storingen die vroeger te horen waren op de AM zenders. Het systeem is in de jaren zestig van de twintigste eeuw in gebruik genomen om stereo uitzendingen te verzorgen. FM is al een oude techniek. In het begin van de twintigste eeuw gebruikte Hans Idzerda (volledige naam Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda) in Den Haag een FM-gemoduleerde zender genaamd PCGG om in heel Europa hoorbare programma's uit te zenden.