Frank Diamand

Uit B&G Wiki
Frank Diamand (1985)

Frank Diamand is documentairemaker en dichter. Hij is vanaf 1969 in dienst bij VARA, waar hij in 1977 met collega’s de Stichting Derde Cinema opricht. Met de films die de stichting produceert over de Derde Wereld problematiek willen de makers direct bijdragen aan politieke bewustwording en oproepen tot collectieve actie.

Door verslag te doen vanuit het front in plaats van de veilige zone’s erachter ontwikkelt Diamand zich tot chroniqeur van de strijd van bevrijdingsbewegingen tegen hun dictators in Latijns-Amerika en Afrika. Zo is hij de eerste filmmaker die met zijn ploeg verslag doet vanuit het zwaar bevochten platteland van El Salvador. Omdat hij duidelijk partij kiest in zijn werk voor de protestbewegingen, is de situatie voor hem in het opnameland niet altijd veilig. In 1980 wordt de ploeg in El Salvador door politieagenten beschoten. Diamand wordt in zijn zij geraakt, maar overleeft de aanval.

Politiek en esthetiek zijn in Diamand’s werk intens verweven.

Onder de naam van zijn eigen productiebedrijf Diamand & Friends maakt Diamand sinds midden jaren negentig ook films over kunstenaars.