Gelijkspanning

Uit B&G Wiki

Gelijkspanning is de tegenhanger van wisselspanning. Evenzo is gelijkstroom de tegenhanger van wisselstroom. We spreken van gelijkspanning wanneer de stroombron een pluspool en een minpool heeft. Accu’s en batterijen leveren allemaal gelijkspanning.

Maken we verbinding tussen de plus en de min dan zal de elektronenstroom op gang komen. Het transport van elektronen is mogelijk wanneer er spanning is tussen de twee polen. De elektronen willen maar al te graag naar de andere pool.

Elektronen zijn negatief geladen deeltjes van atomen. De elektronen lopen altijd van de negatieve lading naar positieve lading. Bij gelijkstroom dus dezelfde kant op. Merkwaardig is dat we zeggen dat de stroom van plus naar min loopt, terwijl in feite de elektronenstroom zich van min naar plus begeeft.