HD tv

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Er is niets nieuws onder de zon, of toch wel? Al in 1935 worden artikelen gepubliceerd waarin beschreven wordt hoe HD (High Definition) televisie kan worden gerealiseerd. Met de wetenschap dat men in die dagen nog te maken heeft met mechanische beeldaftasting en -beeldweergave,(zie het artikel grofrastertelevisie) is het interessant te zien hoe men HD televisie denkt te gaan doen.

begin

Een klein citaat uit het blad “Radio-Centrum, het veertiendaags tijdschrift voor radio en electro-acoustiek en tevens orgaan van de Nederlandse Vereeniging voor Radiotelegrafie” van 28 februari 1935: Wil men den nieuwen televisie-omroep aantrekkelijk maken, dan zal men “high definition”- televisie moeten toepassen, dus een systeem, waarbij de beelden goede détails toonen en vrij zijn van trillen. Aan de hand van de verschillende gegevens, welke de Commissie ontvangen heeft, is men tot de overtuiging gekomen, dat hiervoor noodzakelijk is een beeld met minstens 240 lijnen bij een beeldfrequentie van minstens 25 beeldjes per seconde. Een dergelijk systeem lijkt zeer wel mogelijk, al wordt tot op heden in de laboratoria nog hoofdzakelijk gewerkt met beelden van 180 lijnen. Wat de beeldfrequentie betreft, acht de Commissie het zeer wel mogelijk dit op te voeren tot 50 per seconde.

duur

Het is te begrijpen, dat voor de ontvangst van dergelijke systemen de mechanische televisie-ontvangers niet geschikt zijn en men in hoofdzaak zal zijn aangewezen op het gebruik van de kathodestraalbuis. Het beeldformaat, dat men met de kathodestraalbuis kan verkrijgen, is ongeveer 15 x 20 cm, terwijl ook reeds grotere buizen in den handel zijn. Natuurlijk kan men trachten door middel van een lenzenstelsel dit beeld nog te vergrooten, doch hierbij zal dan weer aan détail verloren gaan. Het systeem, waarbij het beeld op een scherm geprojecteerd wordt, acht de Commissie nog te veel in het stadium van experiment." Einde citaat. Men verwacht dat aan een dergelijk systeem een prijskaartje hangen zal van circa f 500,00 al is men ervan overtuigd dat de prijs bij serieproductie wel zal dalen. (N.B. in die dagen kost een brood ongeveer 10 cent!) "Met deze geperfectioneerde televisiesystemen meent men de eerste stap te hebben gezet naar een volledigen televisie-omroep." Toch zal het nog jaren duren voor de televisie haarscherpe beelden zal weergeven in de vorm van de huidige HD techniek.

eindelijk

De huidige techniek gebruikt 720 of ook wel 1080 lijnen om het beeld op te bouwen. De beeldlijnen worden om en om op het beeld geschreven, dat wil zeggen in de volgorde van 1,3,5,7,9 enz. waarna de lijnen 2,4,6 enzovoort worden geschreven. Dit gebeurt met een frequentie van 50 keer per seconde. Dit geeft een rustiger beeld. Ook het aantal beeldpunten (pixels) is groot, waardoor details beter worden weergegeven, een scherper beeld dus. Hierdoor kan zonder concessies te doen aan de beeldkwaliteit ook de lengte-breedteverhouding van het beeldscherm worden vergroot: van 3:4 naar 9-16.