Historie radio 1940 - 1949

Uit B&G Wiki
Datum Event
1940 De zendgemachtigden worden door de Duitse bezetters onder censuur gesteld.
28-07-1940 Vanuit Engeland, verzorgt de Nederlandse regering in ballingschap voor het eerst een uitzending van Radio Oranje. Dit is mogelijk dankzij de BBC die dagelijks vijftien minuten beschikbaar stelt.
09-03-1941 De omroepverenigingen worden ontbonden en de radio-uitzendingen worden in het vervolg door Rijksradio de Nederlandsche Omroep verzorgd. Er verschijnt nog maar één omroepblad genaamd de Luistergids. Daarnaast introduceren de bezetters een omroepbijdrage van negen gulden (4 euro) per radiotoestel per jaar.
mei 1943 Ondanks het verbod wordt er veel naar de uitzendingen van Radio Oranje geluisterd. Alle radiotoestellen moeten worden ingeleverd.
03-10-1944 Inmiddels is Eindhoven bevrijd en van daaruit beginnen de uitzendingen van Radio Herrijzend Nederland, 'de zender op vrije vaderlandse grond'.
1945 Er worden op verschillende plaatsen steunzenders in gebruik genomen zodat Radio Herrijzend Nederland (zendt na de bevrijding uit vanuit Hilversum) in heel Nederland te ontvangen is. Deze steunzenders worden in Groningen en Limburg ook gebruikt voor regionale uitzendingen. De Radio Omroep Zuid (ROZ) en Radio Omroep Noord (RON) zijn de eerste regionale omroepen.
24-05-1945 Het Wereldprogramma van Radio Herrijzend Nederland wordt gestart. De BBC pikt de uitzendingen in Londen op en verspreidt ze over de wereld.
01-01-1946 Het interkerkelijke Overleg in Radiozaken (IKOR) wordt opgericht.
19-01-1946 In de opgerichte Stichting Radio Nederland in Overgangstijd moeten de zendgemachtigden tot één nationale omroep zien te komen. De regering denkt dankbaar gebruikt te maken van het sterke nationale gevoel dat door de bezetting is gekweekt. De omroepverenigingen zijn hier niet enthousiast over. In een compromis wordt afgesproken dat de omroepverenigingen mogen terugkeren onder de voorwaarde dat ze gaan samenwerken.
september 1946 Het net aangetreden kabinet Beel kondigt in de Troonrede aan een wet te ontwikkelen voor een nationaal omroepbestel op publiekrechtelijke leest. Hierin krijgen verschillende levensbeschouwingen een plaats.
januari 1947 De omroepwet die is aangekondigd komt er nog niet. Een tijdelijke regeling herstelt de oude omroeporganisaties in ere. De plannen van één nationale omroep worden opzij geschoven. De definitieve regeling die het kabinet dat jaar wil invoeren komt pas jaren later.
10-02-1947 De Nederlandsche Radio Unie (NRU) wordt opgericht. Hierin worden het beheer van de studio's, de hoorspelkern, de omroeporkesten en -koren, de platenverzameling, het wagenpark, de technische faciliteiten en de coördinatie van de programmering op de twee radiozender ondergebracht. Dit is het begin van een samenwerking tussen de omroepen.
01-03-1947 De omroepen beginnen weer met uitzenden.
15-04-1947 De Stichting Radio Nederland Wereldomroep start haar uitzendingen.
1948 Er zijn in totaal 1,3 miljoen radiotoestellen in Nederland.


(Bron: RTV Dossier)