Historie radio 1980 - 1989

Uit B&G Wiki
Datum Event
voorjaar 1981 Er verschijnen veel adviezen, nota's en ontwerpen waarin betrokkenen aangeven hoe zij het publieke bestel en commercie daarin zien. Een VPRO commissie laat via een rapport weten dat zij drie televisienetten zouden willen zien. Een algemeen net, een geprofileerd net en een commercieel net. Den Haag en Hilversum vinden dit geen goed idee; er wordt niks met het rapport gedaan.
26-08-1982 De uitkomsten van het onderzoek van de WRR worden bekend gemaakt. Zij raden een bescheiden rol van de overheid aan. Alleen als de omroepen niet aan hun informatieve en maatschappelijke taak voldoen zou de overheid mogen ingrijpen.Verder zouden zij graag zien dat er een beperkte hoeveelheid amusement op televisie wordt gebracht, minder concurrentie tussen de omroepen, minder hoge drempel van het ledenaantal en de loskoppeling van het lidmaatschap van een omroep en een abonnement op de desbetreffende gids.
augustus 1983 De Medianota wordt door Brinkman (WVC) als voorbereiding op de Mediawet gepresenteerd. Met de zin "Om Hilversum valt geen hek te plaatsen" wordt duidelijk dat er meer bewegingsruimte is in het omroepbestel. Er wordt niet meer zo negatief tegen commercie aangekeken.
02-10-1983 Nederland krijgt met Hilversum 5 een vijfde radiozender.
1985 Het ontwerp-Mediawet wordt door minister Brinkman gepresenteerd. Dit ontwerp is een behoudender dan de Medianota uit 1983. Er is nog steeds geen plek voor commercie. Er worden wel eisen gesteld aan het programma aanbod. Het moet tenminste uit 5% educatie, 20% cultuur, 25% informatie en 25% verstrooiing bestaan. Niet meer dan de helft van de programma's mogen buitenlandse producties zijn.
01-10-1985 De VOO bereikt de A-status.
najaar 1985 De namen van de vijf nationale radiozenders worden veranderd om de verscherpte zenderkleuring te onderstrepen. Het woord Hilversum wordt vervangen door Radio. Radio 1 brengt sport en actualiteiten, Radio 2 programmeert lichte muziek en informatie, popmuziek wordt op Radio 3 uitgezonden, Radio 4 richt zich op klassieke muziek en op Radio 5 zijn programma's voor bepaalde doelgroepen te horen.
08-07-1986 Bij de formatie van het tweede kabint Lubbers wordt duidelijk dat één commerciële televisiezender en één commerciële radiozender mogelijk moet zijn. Wel moeten drie A-omroepen dit willen. Er worden verder concessies en financiële granties voor enkele jaren afgegeven waardoor de positie van het publieke bestel steviger wordt.
01-01-1988 De nieuwe Mediawet treedt in werking. De eisen aan het programma aanbod uit 1985 worden overgenomen. Het bedrijf dat de facilitaire zaken van de NOS regelt gaat zelfstandig onder de naam Nederlands Omroepproductie Bedrijf (NOB). De NOS krijgt de nieuwe naam Nederlandse Omroepprogramma Stichting. De omroepen krijgen binnen het NOS-bestuur meer te zeggen. Het Commessariaat voor de Media wordt in het leven geroepen om de naleving van de Mediawet te controleren. De Mediaraad gaat toezicht houden op inhoud en financiële zaken en de toelating van nieuwe omroepen. Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties wordt gestart voor de sponsoring van culturele uitzendingen. Verder laat de nieuwe wet buitenlandse commerciële zenders toe, die ook op Nederland gerichte reclames mogen uitzenden.
1988 Er starten twee 'buitenlandse' radiostations. Via de satteliet richten Radio 10 en Cable One zich met programma's op Nederland. Radio 10 is een initiatief van VARA-diskjockey Jeroen Soer en oud-programmaleider en diskjockey van Veronica, Willem van Kooten, zit achter Cable One.
voorjaar 1988 De AVRO, TROS en VOO geven samen met de uitgeverijen Elsevier, Perscombinatie, De Telegraaf en VNU aan een commerciële omroep te willen starten. Zij willen een monopolie op alle reclamegelden binnen de omroep en zijn bereid hier maar weinig van af te staan. Daarnaast vragen ze om geld. Het kabinet ziet hier niks in en kiest voor een modernisering van het bestaande bestel.
04-04-1988 Radio 10 begint met uitzenden. De programma's worden in een studio in Amsterdam gemaakt. Officieel is het station gevestigd in Milaan. Ze maken deze constructie geloofwaardiger door het signaal niet alleen naar Nederland te sturen maar door ook via een lokale zender in Milaan uit te zenden.
30-09-1988 Op initiatief van voormalig Veronica medewerker Ton Lathouwers gaat Sky Radio van start. De zender die non-stop popmuziek uitzendt opereert met een Britse vergunning en gebruikt Engelstalige jingles. De populariteit van dit radiostation groeit snel. Binnen een jaar is de zender in vrijwel heel Nederland via de kabel te ontvangen.


(Bron: RTV Dossier)