Historie televisie 1990 - 1999

Uit B&G Wiki
Datum Event
1990 Er wordt meer reclame toegestaan in het 'STER-wetje'. Ook worden Europese richtlijnen hierbij betrokken. Daarnaast mag reclame vanaf dan ook uitgezonden worden tijdens 'natuurlijke onderbrekingen' van programma's, zoals de rust van voetbalwedstrijden.
14-02-1990 Het grootste gedeelte van TV10 wordt samen met RTL Véronique door het Luxemburgse CLT overgenomen.
29-09-1990 De naam van RTL Véronique verandert in RTL4.
december 1990 De veranderingen in het medialandschap zorgen voor druk op de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (d'Ancona) om de Mediawet aan te passen.
1991 De VPRO en EO hebben genoeg leden en bereiken de A-status.
19-04-1991 In het Meerjarenplan 1991-1995 volgt het NOS bestuur de adviezen van organisatie- en adviesbureau McKinsey. Hierin staat dat de publieke zenders de concurrentie moeten aangaan met de commerciële zender. Dit kunnen ze doen door elke zender een sterk, eigen profiel te geven. De programmering moet zo geregeld worden dat de zenders niet met elkaar concurreren. In prime time moet er een groot publiek bereikt worden met aantrekkelijke programma's.
06-06-1991 De minister van WVC (d'Ancona) wil, met de komst van een commerciële omroep in zijn achterhoofd, de positie van het publieke bestel versterken. De concurrentie moet worden aangegaan met informatie, cultuur en verstrooiing. Daarnaast is ze van mening dat de publieke omroepen meer moeten samenwerken. De profielen van de zenders zijn als volgt: Nederland 1 wordt de levensbeschouwelijke zender (met AVRO, KRO en NCRV), Nederland 2 gaat zich richten op amusement (met TROS, VOO en EO) en Nederland 3 zal een progressief karakter krijgen (met VARA, VPRO en NOS).
31-07-1991 Met de ondertekening van een AKN-overeenkomst maken de AVRO, KRO en NCRV hun samenwerking officieel.
februari 1992 Het eindrapport van minister d'Ancona wordt gesteund door de commissie Donner. Er wordt door de commissie wel gepleit voor een wetgeving die de frequentieverdeling regelt.
15-04-1992 d'Ancona schrijft een brief naar het parlement met haar beleid. In de Paasbrief wordt aangegeven dat de omroepen vijf radio en drie televisiezenders tot hun beschikking hebben. De commerciële zenders krijgen toegang tot de dubbele en restfrequenties.
01-05-1992 Met 550.000 leden bereikt de EO de A-status.
08-07-1992 Op 8 juli 1992 wordt een wijziging van de Mediawet van kracht die binnenlandse commerciële omroep via de kabel legaliseert. Wel worden de voorwaarden gesteld dat er per provincie 60% kan worden aangesloten op de kabel en de aanvrager niet meer dan 25% van de dagbladenmarkt bezit.
20-06-1993 Het nieuwe beleid van d'Ancona wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.
02-10-1993 De tweede commerciële zender, gericht op hoger opgeleide mannen, gaat van start. Radio Télé Luxembourg (RTL) geeft het net de naam RTL5.
28-04-1994 De Mediawet, die door minister d'Ancona gewijzigd is, wordt van kracht. De publieke omroepen wordt beloofd dat ze tien jaar lang, ongeacht kijkcijfers en ledenaantallen, mogen blijven uitzenden. Ze moeten meer gaan samenwerking en de identiteit van de zender komt boven die van de verschillende omroepen te staan. Er worden netbesturen en netmanagers aangesteld. Het programmavoorschrift wordt minimaal 20% cultuur (waarvan de helft kunst) en 30% educatie en informatie. De NOS blijft programma's met een algemeen belang maken. De 'gewone' programma's van de NOS worden ondergebracht bij de nieuw opgerichte Nederlandse Programma Stichting (NPS). De NPS krijgt een eigen bestuur.
juli 1994 Tijdens de formatie van kabinet Kok I verandert de concessieperiode van tien naar vijf jaar. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de taak en functie van de publieke omroep in het licht van de veranderingen in het medialandschap.
1995 Op advies van commissie Vonhoff besluit het kabinet tot de oprichting van een landelijk instituut dat verantwoordelijk is voor behoud, beschikbaarstelling en presentatie van het nationale audiovisuele erfgoed.
01-01-1995 In de praktijk is de splitsing van de NOS, in de NOS en NPS, vanaf dan een feit.
01-05-1995 TV10 Gold en muziekzender The Music Factory (TMF) gaan van start.
28-08-1995 SBS Broadcasting start een commerciële zender onder de naam SBS6.
01-09-1995 Veronica verlaat het publieke bestel om commercieel te gaan. Samen met RTL4 en RTL5 vormt de omroep de Holland Media Group (HMG).
1996 De omroep NOT fuseert met Teleac. Samen gaan ze verder onder de naam Teleac/NOT.
1996 Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wordt opgericht. Dit instituut ontstaat uit een fusie van het bedrijfsarchief van de Publieke Omroep, het filmarchief van de RVD, Stichting Film en Wetenschap en het Omroepmuseum.
zomer 1996 De Wereldomroep doet zijn intrede en verzorgt samen met de omroepen zijn eerste televisie uitzending via de satteliet.
18-08-1996 Abonneezender Sport7 begint met uitzenden. Het is een initiatief van Ruud Hendriks, die deze zender met deelneming van Endemol, Philips, ING en de KNVB opzet.
08-12-1996 Er zijn te weinig kijkers bereid om voor een sportzender te betalen. Sport7 verdwijnt weer van de buis.
1997 De samenwerking van de AVRO, NCRV en KRO komt tot uiting in de start van gezamenlijke nieuwbouw aan de ’s-Gravelandseweg in Hilversum.
01-01-1998 BVN TV zendt voor het eerst uit. De Wereldomroep en de NOS werken samen en brengen een selectie van eerder uitgezonden Nederlandse programma's op de televisie. Via de satteliet worden deze programma's over de hele wereld verspreid.
februari 1998 Onder staatssecretaris Nuis van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) wordt de centralisatie van de publieke omroepen doorgevoerd. De omroepen hebben niet langer zeggenschap over de programmering aan de net- en zendercoördinatoren en de raad van bestuur van de NOS. Ook moet er tien tot vijfentwintig procent van hun budgetten worden afgestaan aan gezamelijke projecten en netprofilering. Als geheel krijgt de publieke omroep een tienjarige concessie en gezamelijk krijgen de omroepen vijf jaar uitzendconcessie. De netprofilering die eerder is gekozen wordt vastgesteld. Op Nederland 2 komen BNN en de NOS erbij, de laatste wordt bij Nederland 3 vervangen door de NPS. Elke omroep krijgt een zogenaamd 'thuisnet' waarop tweederde van de zendtijd kan worden ingevuld. De zendtijd die overblijft kan door de raad van bestuur aan een ander net worden toebedeeld.
06-09-1998 BNN verzorgt voor het eerst een uitzending.
19-12-1998 TV10 Gold wordt opgekocht door het Amerikaanse bedrijf Fox. Zij starten de zender Fox8.
01-03-1999 Naast SBS6 start SBS Broadcasting de commerciële zender NET5.
16-09-1999 De eerste aflevering van het reality programma Big brother wordt bij Veronica uitgezonden. Met deze productie is het begrip realitysoap geboren.

(Bron: RTV Dossier)