Hoe maak ik een productiepagina?

Uit B&G Wiki

De aanmaak van een productiepagina begint door op een rode titel in de wiki te klikken. Hiermee wordt meteen het bewerkingsscherm voor die nieuwe pagina geopend en begint het vullen conform de beschrijvingsregels hieronder.
Het zoekveld in het menu is ook een startpunt om een nieuwe pagina aan te maken. We nemen Journaal als voorbeeld. Vul exact de naam van de persoon in als zoekterm. Let hierbij op hoofdletters! Klik vervolgens op zoeken (of gebruik de enter toets op het toetsenbord). Dit roept een resultatenpagina op. Als de pagina nog niet bestaat dan verschijnt bovenaan de resultatenlijst: De pagina "Journaal" aanmaken op deze wiki. De titel van de productie is een rode link die leidt naar het bewerkingsscherm van de nieuwe pagina en het invullen kan beginnen. Zie ook Wat te doen bij meerdere producties met dezelfde titel?.


De pagina vullen

Wikipagina's over producties bevatten:
1. Infobox producties
2. Afbeelding van de titel of logo van het programma (indien beschikbaar)
3. Een beschrijving van de productie
4. Een overzicht van de makers van de productie
5. Eventuele achtergrondinformatie
6. Indeling in categorie, genre en decennia

De infobox bevat basisgegevens over de productie. De beschrijving geeft een schets van de inhoud en de betekenis van de productie. Eventuele achtergrondinformatie over de productie kan aan de pagina worden toegevoegd. Is er veel achtergrondinformatie of aanvullende informatie beschikbaar, dan wordt hiervoor een aparte pagina aangemaakt. De productiepagina's moeten namelijk kort en overzichtelijk blijven.

Infobox producties

Onderstaand sjabloon kan in een nieuwe pagina geplakt worden. Achter het '=' teken kan de informatie worden ingevoerd.

{{
Infobox Productie
| periode = 
| archief_link =
| genre = 
| decennia = 
| lengte =
| gallery = 
| trivia =
| aanvullende_info = 
| medium = 
| externe_info = 
}}

<br clear='all'>

NB: De "br clear=all"-regel zorgt ervoor dat de tekst onder de infobox begint en niet ernaast.

Het invullen van de infobox gaat als volgt:

Periode
Vul hier het jaartal in waarin de productie oorspronkelijk is uitgezonden of vertoond. Herhalingen worden niet meegenomen. Betreft het een meerjarige serie, noteer dan het eerste jaar en het laatste jaar waarin het is uitgezonden, bijvoorbeeld: 2003-2004 of 1991-heden.

Archieflink
De redactie zal hier een link naar de catalogus van Beeld en Geluid plaatsen.

Genre
Hier wordt het genre ingevuld waaronder de productie valt. Er kunnen ook meerdere genres worden ingevuld.
De genres worden door middel van wikilinks gemaakt. Deze wikilinks verwijzen naar een categorie binnen de wiki en nemen de volgende vorm aan: [[:category:genre|genre]].
Plaats een komma tussen twee genrelinks, dus: ...]], [[...

De link bestaat uit drie onderdelen:

1. de dubbele punt: hierdoor begrijpt de wiki dat deze link binnen de infobox hoort. Als de dubbele punt wordt weggelaten zal de link automatisch onderaan de pagina verschijnen (zie de uitleg over indexering hieronder).
2. de daadwerkelijke linkinformatie: "category:genre". Dit stukje legt de link naar de categoriepagina van het betreffende genre.
3. herhaling van het genre na een staande streep. Dit is de zichtbare tekst op de pagina. Deze voorkomt teksten als "category:spelprogramma" in de infobox.

In de Beeld en Geluidwiki hanteren we een beperkt aantal genres als categorieën. Een overzicht is te vinden bovenaan het productieoverzicht (ook bereikbaar via de knop Producties in het menu aan de linker kant).

Decennia
Hier wordt het decennium of de decennia ingevuld waarin de productie oorspronkelijk is uitgezonden of vertoond.
De decennia worden door middel van wikilinks gemaakt. Deze wikilinks verwijzen naar een categorie binnen de wiki en nemen de volgende vorm aan: [[:category:decennium|decennium]], bijvoorbeeld [[:category:1990-1999|1990-1999]].
Plaats een komma tussen twee decenniumlinks, dus: ...]], [[...

De link bestaat uit drie onderdelen:

1. de dubbele punt: hierdoor begrijpt de wiki dat deze link binnen de infobox hoort. Als de dubbele punt wordt weggelaten zal de link automatisch onderaan de pagina verschijnen (zie de uitleg over indexering hieronder).
2. de daadwerkelijke linkinformatie: "category:decennium". Dit stukje legt de link naar de categoriepagina van het betreffende decennium.
3. herhaling van het decennium na een staande streep. Dit is de zichtbare tekst op de pagina. Deze voorkomt teksten als "category:1990-1999" in de infobox.

Lengte
Hier wordt de duur van de productie vermeld in minuten en seconden. Een film van 74 minuten en 53 seconden noteren we als: 74'53".
Bestaat een productie uit meerdere delen, bijvoorbeeld een serie met meerdere afleveringen, dan wordt de gemiddelde lengte van een deel/aflevering genoteerd. Dit mag worden afgerond op minuten.

Gallery
Hier wordt een link geplaatst wanneer er een gallery pagina voor de betreffende productie bestaat. Deze link wordt vrijwel altijd achteraf geplaatst (als de gallery pagina ook is aangemaakt). Als er (nog) geen link wordt ingevuld, zal deze regel onzichtbaar zijn in de infobox.
De link naar een gallery pagina ziet er als volgt uit: [[Gallery: Productietitel|Gallery]].
De toevoeging "|Gallery" zorgt ervoor dat de link in de infobox zichtbaar is als het woord "Gallery".

Trivia
Noemenswaardigheden of "leuke weetjes" rondom de productie krijgen een aparte pagina waarnaar gelinkt wordt vanaf deze plek: [[Trivia: Productietitel|Trivia]].
De toevoeging "|Trivia" zorgt ervoor dat de link in de infobox zichtbaar is als het woord "Trivia".
Deze regel zal onzichtbaar blijven als er geen link wordt ingevuld.

Aanvullende info
Hier komt de link naar een eventuele pagina met aanvullende informatie achter of rondom de productie: [[Aanvullende informatie: Productietitel|Aanvullende informatie]].
De toevoeging "|Aanvullende informatie" zorgt ervoor dat de link in de infobox zichtbaar is als de woorden "Aanvullende informatie".
Deze regel zal onzichtbaar blijven als er geen link wordt ingevuld.

Medium
Hier wordt in platte tekst het beoogde medium ingevoerd: radio, televisie, bioscoop, film, internet.
We maken onderscheid in bioscoop en film omdat niet iedere film voor bioscoopvertoning bedoeld is.

Externe info
Officiële of erkende websites indien relevant.
Noteer: openen met enkel haakje '['. Vervolgens de volledige URL 'http://URL'. Vervolgens een spatie. Type de naam van de site (bijvoorbeeld 'Beeld en Geluid' en sluit af met een enkel haakje ']'
Bijvoorbeeld: [http://www.beeldengeluid.nl Website Beeld en Geluid] komt op het scherm als link: Website Beeld en Geluid.


NB: Indien een fout gemaakt wordt bij het invullen zal de infobox als platte tekst worden getoond en niet in het kader zoals bedoeld is. Niet verwerkte links zijn rood, bestaande links zijn blauw. Indien een link fout is geschreven, zal deze uiteraard ook rood zijn.

Afbeeldingen

De redactie plaatst bij de producties 'screencaps' uit de catalogus van Beeld en Geluid. Het zijn kleine plaatjes die enkel als doel hebben een visuele indruk te geven van de beschreven productie. Hierbij wordt de titelkaart gekozen alsmede een shot wat een gemiddelde representatie geeft van de productie. Bij langlopende series die van stijl (of presentator) zijn veranderd worden eventueel meerdere titelkaarten of representatieshots geplaatst.

Overige afbeeldingen worden geplaatst op de gallery pagina's. Voor sommige producties worden aparte televisievormgevingpagina's gemaakt.

Beschrijving

De beschrijving krijgt een kop "Beschrijving" (zoals hierboven), gemaakt door de notering ===Beschrijving===.

De beschrijvingtekst is een bondige samenvatting van de productie: wat was er te zien of horen, wat was de functie van de productie of maakt het specifiek. Het is niet de bedoeling de complete inhoud van een productie weer te geven, maar een globale indruk.
Namen van makers en productietitels moeten wikilinks zijn, dus in de bewerkingstekst omringd door vierkante haken [[ ]].

Makers

Onder de beschrijving volgt een opsomming van de makers van de productie. Ook dit onderdeel van de pagina krijgt een kopje (door middel van ===Makers===). Dit kopje mag niet ontbreken omdat hiernaar gelinkt wordt vanuit de infobox (zie beschrijving infobox hierboven).

In de makerslijst wordt eerst de functie vermeld als platte tekst, gevolgd door de persoonsnaam als wikilink, bijvoorbeeld:

Presentator Mies Bouwman

Tussen iedere regel in de lijst moet een witregel staan. Na het typen van de persoonsnaam kun je simpelweg twee keer op enter drukken.

Meerdere personen met dezelfde functie worden achter elkaar vermeld gescheiden door komma's. Bij langlopende producties noteren we (mits bekend) de periode waarin de persoon die functie uitoefent. Voorbeeld:

Regisseur Ruud van Gessel (1999-2000), Bert van der Veer (2000-2003)

Onderaan de makerslijst wordt de zendgemachtigde genoteerd, simpelweg als wikilink en zonder aanduiding ervoor.

Heeft een productie een cast, dan wordt de cast in dezelfde stijl als de makers vermeld, boven de makerslijst. Er wordt eerst een kopje cast aangemaakt (===Cast===) met daaronder de castleden. (Hieronder volgt dan het kopje Makers en de makerslijst).
Notering van de cast gebeurt als volgt: Naam personage - [[Naam acteur]].
Opnieuw geldt dat regels met een witregel worden afgewisseld.

Achtergrond informatie

Platte tekst waarin de productie nader wordt toegelicht of in een breder kader kan worden geplaatst. Deze informatie gaat dieper in op de productie. Dit kan zijn naar aanleiding van een publicatie waarin de productie nader is beschreven of door te refereren aan een interview met de maker(s) et cetera.
Namen van makers en titels van producties moeten wikilinks zijn.

Categorie indeling producties (indexering)

Onder aan de pagina komt een kader met daarin een aantal links waarmee de pagina automatisch aan categorieën gelinkt wordt.

Plaats hierboven een doorgetrokken streep, gemaakt door vier verbindingstekens (----).

De productiepagina moet opgenomen worden in een alfabetische productielijst om via de knop "Producties" terugvindbaar te zijn. De link ziet er in bewerking zo uit: [[Category:Productielijst X]], waarbij X de beginletter van de titel is.
Titels beginnend met een lidwoord worden geïndexeerd op de eerste letter na het lidwoord. In de link naar de productielijst moet dan een staande streep worden toegevoegd waarachter de productietitel moet worden uitgeschreven op de wijze waarop het geïndexeerd moet worden, bijvoorbeeld [[Category:Productielijst E|Elfde uur, het]]. NB: Titels die hoofdletters bevatten, bijvoorbeeld omdat de naam van de omroep in de titel zit, moeten ook met de staande streep constructie worden geïndexeerd en wel met één hoofdletter aan het begin en verder alleen maar kleine letters. Dit voorkomt dat de titel op de verkeerde plaats in de alfabetische lijst terechtkomt. De wiki indexeert namelijk eerst op hoofdletters. RTL Boulevard moet dus geïndexeerd worden als: [[Category:Productielijst R|Rtl boulevard]].

Verder moet de productie terug te vinden zijn in alle alfabetische genre- en decennialijsten. Per genre en decennium wordt een link gemaakt: [[Category:Genre]] of [[Category:Decennium]].
Ook voor deze links gelden de staande streep constructies voor titels beginnend met een lidwoord en titels met hoofdletters.

Meerdere genre- en decenniumlinks kunnen gescheiden worden door een spatie tussen de links. Alle functielinks worden automatisch opgenomen in een kader onder aan de pagina, maar de komma's worden gezien als onderdelen van de tekst en zullen los boven het kader komen te staan.

Wat te doen bij meerdere producties met dezelfde titel?

Wanneer er twee (of meer) producties zijn met dezelfde titel wordt er in de wiki een doorverwijzing gemaakt en wordt per productie een aparte pagina aangemaakt met als titel "Titel (omroep)". Als dezelfde omroep twee producties heeft met dezelfde titel dan wordt het "Titel (genre)" of desnoods "Titel (jaartallen)". Het gaat erom dat de producties te onderscheiden zijn. Om terug te komen op ons voorbeeld van Journaal: naast het bekende NOS Journaal is er ook een programma van de NCRV met die titel geweest. De pagina Journaal moet dan worden aangemaakt met de volgende inhoud:

''Journaal'' kan verwijzen naar:

* [[Journaal (NCRV)]]
* [[NOS Journaal]]

NB: Hier is van de regel afgeweken omdat NOS Journaal echt een begrip op zich is.

Vervolgens kunnen de twee afzonderlijke pagina's worden aangemaakt. Deze werkwijze voorkomt dat iedere wikigebruiker van alle productietitels hoeft te weten of deze op meerdere producties kan slaan.
Mocht er al een pagina zijn aangemaakt voor een productie met dezelfde titel (en dus zonder een verdere aanduiding in de titel!), dan wordt de bestaande pagina gebruikt voor de doorverwijzing. Plaats de formulering (zoals hierboven) bovenaan de reeds bestaande pagina en knip vervolgens de rest van de pagina leeg. Sla de pagina op en klik meteen daarna op de link naar de pagina waarop de geknipte tekst thuishoort. Plak de tekst in het bewerkingsscherm en sla de pagina op.

Terug naar hulp