Jan de Troye

Uit B&G Wiki
Jan de Troye (1966)

NaamJan Louis de Troye
GeborenLeiden, 13 december 1920
GestorvenHilversum, 1 november 2006
Functies programmamaker, omroepbestuurder
Bekend vansportverslaggeving radio, Watersnoodramp 1953 verslaggeving radio
Periode actief1947-1983
Werkt samen metArie Kleywegt, Bob Spaak, Henk van Stipriaan, Cees Buurman, Bert Garthoff, Klaasjan Hendriks, Erik Jurgens
TriviaTrivia

Jan de Troye in de media
Oeuvre Jan de Troye

Na een HBS opleiding en een onderduik periode in de tweede wereldoorlog, wordt Jan de Troye in 1945 redacteur bij de Wassenaarse Kunstkring. In 1946 wordt hij reclameleider bij de Leidse Onderwijsinstellingen. Als freelancer werkt hij voor het Leids dagblad en Het Parool.

Op 1 juni 1947 treedt hij in dienst van de VARA als radioverslaggever. Hij bekwaamt zich ook in de sportverslaggeving. In 1952 wordt hij chef van de reportagedienst. Hij bouwt een respectabele dienst op met namen als Arie Kleywegt, Bob Spaak, Henk van Stipriaan, Kees Buurman, Bert Garthof en Klaasjan Hendriks.

Hij trekt sterk de aandacht met zijn verslagen van de watersnood in 1953 en de daaropvolgende wederopbouw. Hij wordt voorzitter van de groepsraad van de VARA, de voorloper van de ondernemingsraad. In 1961 wordt hij benoemd tot adjunct-bestuurder van de VARA. . Van 1966 tot 1971 is hij radiosecretaris; daarna omroepsecretaris. Radio en televisie vallen dan beide onder zijn bevoegdheden. De Troye is in deze periode van 1962 -1970 ook lid van de gemeenteraad van Hilversum voor de PvdA

Als vertegenwoordiger van de VARA neemt hij ook plaats in het bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Binnen de NOS wordt hij in 1974 programmacommissaris televisie. Hij is dan enerzijds verantwoordelijk voor het zelfstandige NOS-televisieprogramma, maar behartigt ook de samenwerking tussen de verschillende omroepen. Wapenfeiten van de programmacommissaris in de periode-De Troye zijn de verwerving van Teletekst, de komst van het Jeugdjournaal en de vernieuwing van het Journaal.

In 1979 is hij nog een halfjaar voorzitter van de VARA als André Kloos zijn voorzittershamer neerlegt. Zowel bij de NOS als bij de VARA is er tijdens de Troyes dienstjaren sprake van woelingen en spanningen. De Troye blijft als aimabele tacticus steeds overeind. Na 35 omroepjaren treedt hij vervroegd uit. De Troye is Officier in de Orde van Oranje-Nassau.