Laagfrequentlamp

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een laagfrequentlamp (lf-lamp) heeft tot taak het laagfrequente signaal in de radio te versterken zodat het door de luidspreker kan worden weergegeven. Laagfrequent betekent geluid met een frequentie in het gebied dat wij kunnen horen. Het gebied reikt tot ongeveer 20 kilohertz. De lf-lamp bevindt zich aan het einde van de weg die het ontvangen signaal in de ontvanger aflegt. Aan het begin van de ontvanger wordt het door de antenne opgevangen signaal door een hoogfrequent (hf) versterkingstrap versterkt. Dit hf signaal, 1000 Kilohertz en hoger, wordt daarna ter detectie door de detector geleid. Hier wordt het lf-signaal van de draaggolf gescheiden en naar de lf-versterking geleid.