Open Schooltijd

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Open Schooltijd

Onder deze rubriek zijn in het kader van Feduco cursussen en educatieve series uitgezonden zoals Taal van alledag, Nederlands - Taal, tekens en regels, Dag dokter, In vredesnaam, Je woordje doen, De ideeenbank, en Meer culturen in een land. Later is deze rubriek verder gegaan onder de naam basiseducatie. De doelstelling van basiseducatie is met name te bevorderen dat groepen volwassenen in educatieve achterstandsituaties zelfstandiger en actiever in eigen leef- en werksituaties kunnen optreden.

In 1983 zijn in het kader van Open Schooltijd er 25 vormingsprogramma's uitgezonden. De vormingsprogramma's hebben ten doel om aan volwassenen en jong-volwassenen de mogelijkheid te bieden tot een verdere ontplooiing en ontwikkeling en bij te dragen aan hun algemene maatschappelijke bewustwording en redzaamheid. De doelgroep van de vormingsprogramma's vormen volwassenen en jong-volwassenen die (niet veel meer dan) de lagere school hebben doorgelopen en (mede) als gevolg van hun geringe opleiding in een achtergestelde positie verkeren.