Overspraak

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Overspraak is het resultaat van ongewenste doorgifte van signalen. Dit kan gebeuren wanneer twee geleiders, draden, dicht bij elkaar liggen. Door elektromagnetische beïnvloeding kan de ene draad signaal oppikken van de andere draad. In een radio kunnen diverse schakelingen signalen uitstrooien die worden opgepikt door andere onderdelen in dat toestel. Het resultaat is dat ongewenste signalen worden gehoord uit de luidspreker waardoor de kwaliteit verslechtert.

Wanneer telefoonlijnen lang zijn en dicht naast elkaar liggen vindt ongewenste signaaloverdracht plaats waardoor een telefoongesprek op een ander toestel dan het gebelde gehoord wordt. Bij stereo mag geen signaal van het rechterkanaal op links doorklinken. Er moet een goede kanaalscheiding zijn. Dit ongewenste effect van overspraak kan worden voorkomen door de diverse delen van elkaar af te schermen door ze in een metalen omhulsel te bouwen. Draden moeten niet te dicht bij elkaar liggen of voorzien zijn van een goede afscherming door de signaalvoerende draad te omwikkelen met een geaarde mantel van fijn metaalgaas.