The Vision & The Image

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Periode1991
Beschikbaar in archiefBeeld en Geluid
GenreDocumentaire
Decennia1990-1999
MediumtelevisieBeschrijving

Een in Antwerpen opgenomen documentaire over de profeet Thomas Yates die de mensheid wil waarschuwen voor de naderende apocalyps. Dit doet hij aan de hand van de voorspellingen van Johannes zoals die in de bijbel zijn opgeschreven. Hij probeert mensen ervan te overtuigen dat binnen vijf à vijftien jaar de wereld zal vergaan. In deze haastige maatschappij waarin beelden worden geadoreerd en een overvloed van informatie aanwezig is wordt alles triviaal. Het is de wereld zoals die door Aldous Huxley werd beschreven in zijn boek Brave New World. De geleidelijke invoering van het barcodesysteem, waarin het nummer van de duivel verstopt zit, heeft als doel gehad om de controle te krijgen over alle commoditeiten ter wereld. Er vormt zich steeds meer een wereldregering met een repressieve handelswijze die steeds grotere beslissingsbevoegdheden krijgt. Hij probeert zijn profetie aan de wereld te verkondigen door het te verwerken in zijn muziek en er een tijdschrift over te maken. Yates is uiteindelijk gestopt met het verkondigen van zijn profetie, omdat de mensen toch niet naar hem luisterde.

De documentaire lijkt meer op een film dan een normale televisiedocumentaire. Er is door de maker veel aandacht besteed aan de beelden die worden gebruikt. Zo is er bijvoorbeeld een scene waarin de camera door een donkere ondergrondse rivier vaart terwijl we Yates zijn profetie horen verkondigen. De titel kan op de volgende wijze worden geïnterpreteerd: 'The Vision' refereert naar de visie zoals die door Thomas Yates wordt verkondigd. 'The Image' is een mogelijke verwijzing naar de dominante beeldcultuur waartegen Yates ageert.

Achtergrondinformatie

Deze documentaire draaide tijdens het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam 2007 in het Film School in Focus programma. De film is een eindexamenproject voor de Nederlandse Film en Televisie Academie. Over Albert Elings valt te vermelden dat zijn documentaires vaak betrekking hebben over een veranderende tijd en processen die zich afspelen op het gebied van de lange-termijn. Deze documentaire past goed binnen dat beeld van de documentairemaker. Deze documentaire past deels binnen dat beeld van de documentairemaker. De onheilsprofeet Thomas Yates die een groot gedeelte van zijn leven heeft gewijd aan het waarschuwen van mensen voor de apocalyps, maar dat uiteindelijk heeft opgegeven. Dat specifieke element van Albert Elings’ documentaires zou later, in samenwerking met Eugenie Jansen, veel sterker ontwikkeld zijn in bijvoorbeeld een film als Voorland (2005).

Het is wel een documentaire waarvan het begrijpelijk is dat hij door een omroep als de IKON is uitgezonden. Deze omroep is een vereniging van kerkgenootschappen en in de documentaire draait het om iemand die de verhalen uit de bijbel uiterst serieus neemt. De film heeft dus duidelijk een levensbeschouwelijke kant en die past wel goed binnen de visie van de IKON zelf die ze zelf op deze manier verwoorden (anno 2008): "De IKON produceert vanuit een (protestants) christelijke traditie en Bijbels perspectief blikverruimende en grensverleggende inhoud voor radio, televisie en nieuwe media met als doel mensen te inspireren, te motiveren en te activeren."

Makers

Regie Albert Elings

Fotografie Bert Oosterveld

Script Albert Elings

Montage Frans van Erkel

Geluid Pander Roskam

Productie Albert Elings

IKON.