Triode

Uit B&G Wiki

Een triode is een radiolamp met drie aansluitingen en is in feite een uitbreiding van de diode, de radiolamp met een kathode en anode. De kathode heeft een negatieve lading, de anode is positief. Elektronen gaan van kathode naar anode. In een triode bevindt zich tussen deze twee polen een klein schermpje, het rooster, dat de hoeveelheid elektronen die zich verplaatsen beïnvloedt. Wanneer dit rooster een positieve lading krijgt zal het de elektronenstroom doen toenemen, bij een negatieve lading zal deze stroom verminderen. Hiermee kan dus het verloop van de stroom worden geregeld. Het geheel begint zo op een soort ventiel te lijken dat meer en minder opengaat. Deze lamp heeft nu een versterkende functie omdat een kleine verandering van de roosterspanning een groot effect heeft op de stroom die door de lamp gaat. Door meerdere triodes in een cascadeschakeling te plaatsen wordt het effect nog groter. De Amerikaanse uitvinder Lee De Forest heeft hier veel onderzoek naar gedaan.