VARA in jaartallen

Uit B&G Wiki
Datum Event
01-11-1925 De vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs (VARA) wordt opgericht. Ze huren zendtijd bij De Nederlandsche Seinstoestellen Fabriek (NSF)
07-11-1925 De VARA zendt voor het eerst uit via de zender van NSF.
1928 Het eerste radiohoorspel, genaamd De Familie Mulder, wordt door de VARA uitgezonden.
31-05-1951 De AVRO, KRO, NCRV en VARA werken voortaan samen in de Nederlandse Televisie Stichting (NTS), die namens de omroepen als onderhandelingspartner optreedt in wat 'de televisiekwestie' wordt genoemd. De zendgemachtigden willen wel meewerken aan het nieuwe medium, maar eisen van de overheid dat ze, ook na de experimentele periode, kunnen blijven uitzenden. De omroepen krijgen drie uur televisie per week, gedurende twee jaar.
09-10-1951 De VARA verzorgt voor het eerst een televisie uitzending.
26-04-1980 De VVD geeft aan voorstander te zijn van een nieuw commercieel net. De VARA geeft inzicht in Amerikaanse televisie met reclameblokken en talkshows.
23-02-1987 De minister van Buitenlandse Zaken (Hans van den Broek) belt presentator en eindredacteur (Paul Witteman) van VARA's Achter het nieuws met het verzoek om bepaalde beelden niet uit te zenden. Dit gebeurt één minuut voordat het programma live uitgezonden zou worden. Het gaat om beelden van een Duits satirisch programma van Rudi Carrell. In Rudi's Tagesschau worden gemanipuleerde beelden getoond waarin het lijkt dat vrouwen ondergoed gooien naar de geestelijk leider van Iran (ayatollah Khomeini). Deze grap zou door het Iraanse volk als een regelrechte belediging worden ervaren. Het uitzenden van de beelden zou negatieve gevolgen voor Nederland hebben en er zouden zelfs mensenlevens in gevaar komen. Er wordt besloten de beelden niet uit te zenden.
04-04-1988 De derde publieke zender Nederland 3 gaat van start. De KRO, NCRV, VARA en EO bepalen de programmering op Nederland 1, de AVRO, TROS, VOO en VPRO op Nederland 2 en de NOS met kleine de zendgemachtigden nemen Nederland 3 onder hun hoede.
06-06-1991 De minister van WVC (d'Ancona) wil, met de komst van een commerciële omroep in zijn achterhoofd, de positie van het publieke bestel versterken. De concurrentie moet worden aangegaan met informatie, cultuur en verstrooiing. Daarnaast is ze van mening dat de publieke omroepen meer moeten samenwerken. De profielen van de zenders zijn als volgt: Nederland 1 wordt de levensbeschouwelijke zender (met AVRO, KRO en NCRV), Nederland 2 gaat zich richten op amusement (met TROS, VOO en EO) en Nederland 3 zal een progressief karakter krijgen (met VARA, VPRO en NOS).
25-01-2000 Staatssecretaris Van der Ploeg van OC&W heeft wijzigingen in de mediawet aangebracht waarmee de Tweede Kamer instemt. De profilering van het net is nog steeds belangrijker dan die van de omroepen. Het wordt vastgelegd dat de zendgemachtigden de zeggenschap over de programmering verliezen aan de net- en zendercoördinatoren van de NOS. Het programmavoorschrift wordt aangepast wat betekent dat de omroepen minimaal een kwart cultuur en 35% informatie uit moeten zenden. Per zender mag er maximaal 25% amusement op televisie worden gebracht.
De VARA ziet deze plannen het minste zitten. De omroep gaat zelfs onderzoeken of het commercieel kan gaan met als partner SBS Broadcasting. Ze willen een bedrijf worden zonder winstoogmerk en spreken van een 'private omroep'.
10-02-2000 De VARA ziet toch af van een eventueel commercieel avontuur. De omroep stelt hoge kwaliteitseisen waardoor partner SBS Broadcasting de financiële risico's te groot vindt.
december 2005 Het model, waarin verschillende omroepen samen een zender beheren, komt ter discussie te staan. Er wordt gesproken over een programmeringsmodel waarbij de omroepen geen thuisnet meer hebben en er horizontaal geprogrammeerd wordt. Dit laatste heeft tot acties geleid van programmamakers van de VARA en Netwerk.
22-03-2011 De VVD maakt bekend dat zij alleen nog plaats zien in het publieke bestel voor de zes grootste publieke omroepen. D66 en de PVV zijn het hier mee eens maar de PvdA, CDA en SP zien dit niet zitten. Als een meerderheid vóór stemt kan dit betekenen dat de VARA, BNN en Omroep MAX van televisie moeten verdwijnen. Op dit moment hebben de TROS, KRO, EO, AVRO, NCRV en VPRO de meeste leden. De NOS en NTR mogen van de VVD ook blijven bestaan omdat ze zonder leden functioneren. Op deze manier hoopt het kabinet 200 miljoen euro te bezuinigen.

(Bron: RTV Dossier)

Terug naar de VARA