Henk Jurgens

Uit B&G Wiki
FTA001025999 007 con.png

NaamHenk Jurgens
GeborenDen Haag, 3 augustus 1942
FunctiesDirecteur / Coördinator / Secretaris
Bekend vanNOS, Feduco
Periode actief1982-1989Henk Jurgens heeft samen met Thijmen Jansen de Stichting Federatie Educatieve Omroep (Feduco) opgericht. In de periode 1982-1989 is Henk Jurgens directeur van Feduco en hierbij verantwoordelijk voor het bedrijf, de zendtijd en het personeel.

Feduco is ontstaan uit de Commissie Instructieve Omroep, een advies-commissie van het NOS-bestuur bestaande uit externe deskundigen. Henk is daarvan lid en eind ‘78 is hij daar secretaris van geworden. Inmiddels is de Commissie Open School onder voorzitterschap van Gerard Veringa door minister Jos van Kemenade ingesteld. Deze staatscommissie heeft de taak om de regering te adviseren over een nieuwe opzet van volwasseneneducatie. Henk is indertijd benoemd in de werkgroep werkende volwassenen die in Friesland, Zeeland en Limburg proefprojecten hebben opgezet.

Ook landelijk zijn er uitzendingen gekomen. Vanaf ‘78 is er 52 uur per jaar aan televisiezendtijd en 2 uur per week aan radiozendtijd beschikbaar gesteld. Aan omroep kant is Rob Eijgenhuizen, het hoofd schooltelevisie, belast met de coördinatie. Begin tachtiger jaren heeft Henk Jurgens dit van hem overgenomen en is hij door het NOS-bestuur benoemd tot omroepcoördinator Open Schooltijd / Volwasseneneducatie. Met de oprichting van Feduco op 1 juli 1982 is de NOS Commissie Instructieve Omroep opgeheven en is Henk als directeur verantwoordelijk voor Feduco. Verder is hij actief betrokken bij de serie Europa komt als algemeen coördinator.