Oeuvre van Philip Bloemendal

Uit B&G Wiki

Terug naar biografieTitel functie medium jaar opmerking
Radio Herrijzend Nederland

presentator radio 1946 Radiostation dat vlak voor en na de bevrijding van Nederland uitzendingen verzorgde.
Mariniers op Malakka commentator bioscoop 1946 Filmverslag over de tijdelijke legering van de in de
Verenigde Staten opgeleide Mariniersbrigade op Malakka in
afwachting van definitieve inzet op Java.
En toch…Rotterdam commentator bioscoop 1946 Documentaire over de stad Rotterdam, voor en na het bombardement dat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, in mei 1940, de stad trof.
Polygoon Neerlands Nieuws
commentator bioscoopjournaal 1946-1987 Bioscoopjournaal van filmfabriek Polygoon met daarin nationale onderwerpen.
Polygoon Wereldnieuws commentator bioscoopjournaal 1946-1987 Bioscoopjournaal van filmfabriek Polygoon met daarin internationale onderwerpen.
Walvis in zicht
commentator bioscoop 1947 Film over de eerste expeditie van walvisvaarder Willem Barendsz en acht jagers naar de Zuidelijk Poolzee.
Terug naar het vaderland commentator bioscoop 1947 Film over de reis van de eerste groep
repatrieerenden van Nederlands-Indie naar Nederland.
Bezoek van H.M. de Koningin aan Rotterdam commentator bioscoop 1947 Verslag van het tweede bezoek van koningin Wilhelmina aan Rotterdam na de bevrijding.
De viering van de blijde gebeurtenis in West-Indië commentator bioscoop 1947
Feestvreugde op Curaçao en Aruba nav de geboorte van prinses Marijke.
Operatie tienstreep commentator bioscoop 1947 Film over de bestrijding van de Coloradokever
die de Nederlandse aardappeloogsten na WO II dreigden te vernietigen.
Paulette Goddard bezoekt ons land commentator bioscoop 1947 Verslag van een bezoek aan Nederland van de filmactrice Paulette Goddard.
Thuis
commentator film 1948 Film van de Legervoorlichtingsdienst tbv de demobiliserende militairen, over de ontwikkelingen in Nederland tijdens hun afwezigheid.
30 Jaar Nederlands Filmjournaal
commentator bioscoop 1950 Archiefmateriaal samengesteld tgv het dertigjarig jubileum van Filmfabriek Polygoon.
Polygoon Jaaroverzicht commentator bioscoopjournaal 1950-1987 Compilatie van de belangrijkste onderwerpen uit een jaar Neerlands Nieuws.
Met z.k.h. Prins Bernhard naar Uruguay, Argentinië en Chili
commentator bioscoop 1951 Reportage van het bezoek van prins Bernhard aan Uruguay,Argentinië en Chili.
De Staten Generaal
commentator bioscoop 1951 Film waarin de geschiedenis van de Staten-Generaal geschetstwordt, oa adhv gespeelde scènes.

1951 en wij commentator bioscoop 1951 Jaaroverzicht van 1951 van Polygoon-Profilti, waarin op
ludieke wijze hoogtepunten uit het nieuws van dat jaar
gepresenteerd worden.
Met Koningin Juliana en Prins Bernhard op reis door de Verenigde Staten commentator bioscoop 1952 Reportage over de reis van koningin Juliana en prins Bernhard naar de Verenigde Staten.
De Koninklijke Landmacht commentator bioscoop 1952 Eerste deel van 2-delige film, vervaardigd in opdracht van
het Ministerie van Defensie, over de taken van de Koninklijke
Landmacht.
Wed. p. smits & zoon 1827-1952 commentator bioscoop 1952 Film vervaardigd iov de beenderlijmfabriek Wed. P. Smits & Zoon nav het 125-jarig bestaan van deze firma.
De Kroningsstoet in kleuren
commentator bioscoop 1953
Verslag van de plechtigheden en feestelijkheden omtrent de
kroning van de Britse koningin Elizabeth II in Londen op 2
juni 1953.
Het 125-jarig bestaan van het Algemeen Handelsblad commentator bioscoop 1953
Film ter ere van het 125-jarig jubileum van het Algemeen Handelsblad.
Beelden uit het leven van Koningin Elisabeth II commentator bioscoop 1953 Portret van Koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië met
o.a. aandacht voor haar jeugd, haar huwelijk met prins Philip
en haar leven voor de kroning.
De Rotterdammer rijwiel rondrit commentator bioscoop 1953 Verslag van de door het dagblad 'de Rotterdammer' voor de vijfde maal georganiseerde Rotterdammer rijwiel rondrit vanuit Rotterdam.
Intocht Sinterklaas commentator bioscoop 1953
 
Hoe het groeide
commentator bioscoop 1954
Verslag van de bouw van het Rembrandt Theater in Arnhem dat in de plaats komt van het in 1944 verwoeste Rembrandt Theater in de Steenstraat.
De Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp
commentator bioscoop 1954 Verslag over het leven en de situatie van vluchtelingen,
vluchtelingenhulp en educatie van vluchtelingen in
Oostenrijk.
Thalia is herrezen
commentator bioscoop 1954
Verslag van de bouw van de bioscoop Thalia in Rotterdam.
De geboorte van een nieuwe kunst commentator bioscoop 1954
Korte reportage over het ontstaan van de filmtechniek.
Historische optocht
commentator bioscoop 1954 Manifestatie in Zutphen van de Gelderse week die in het teken staat van de vernieuwing na de oorlog.
Prinsjesdag 1954 commentator bioscoop 1954 Verslag van de jaarlijkse Prinsjesdag 1954 in Den Haag op de derde dinsdag in september.
Tewaterlating mijnenveger Hogezand commentator bioscoop 1955 Verslag van de tewaterlating van de mijnenveger 'Hoogezand' in Schiedam.
18 September 1955 H. Hart stoet een speciale reportage voor het Chicago Theater Tilburg


commentator bioscoop 1955 Verslag van de Heilig Hart-processie in Tilburg die is
bedoeld als huldebetoon aan het Heilig Hart en de vestiging
van de liefde van Christus in alle harten.
Filmweek Arnhem commentator bioscoop 1955 Verslag van de filmweek 1955 in Arnhem die wordt gehouden ter ere van het zestigjarig bestaan van film.
Muziekfestival commentator bioscoop 1955 Verslag van het muziekconcours in Kerkrade dat gehouden wordt ter gelegenheid van de bondsdag van de Federatie van
Muziekgezelschappen.
Het getij aan banden (acte2 en 3)
commentator bioscoop 1955 Tweede en derde actes van film over de bouw van de Haringvlietsluizen; het eerste project in het kader van het Deltaplan.
Voor Burgers door burgers commentator overig 1955 Landdag van Bescherming Bevolking (BB) en hulpverlenende
organisaties als bedrijfsbrandweer, EHBO e.a. te Rotterdam.
De week draait voorbij presentator radio 1955 Radioweekjournaal met reportages gemaakt door verschillende omroepen.
Het bezoek van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard aan de West
commentator bioscoop
1955 Verslag van het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan de Nederlandse Antillen en Suriname.
De B.B. paraat afscheid en huldiging van de heer M.A. Reinalda, Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht commentator bioscoop 1955 Verslag van het afscheid en huldiging van M.A. Reinalda als
commissaris van de koningin ter ere waarvan een demonstratie wordt gegeven van de BB (Bescherming Burgerbevolking).
Radioweekjournaal verslaggever radio 1956 Radio-onderwerp over Boedapast.
Strijd voor de vrijheid
commentator bioscoop
1956 Film over de geschiedenis van Hongarije, met aandacht voor de onderdrukking van het land door verschillende machthebbers en de strijd om de vrijheid door de eeuwen heen.
De Olympische ruiterspelen 1955 te Stockholm commentator bioscoop 1956 Verslag van de opening van de Olympische ruiterspelen in
Stockholm.
Prins Bernhard Bezoekt Coop. Condensfabriek "Friesland" te Leeuwarden commentator bioscoop 1956 Verslag van het bezoek van prins Bernhard aan de Coöperatie Condensfabriek 'Friesland' in Leeuwarden waar hij wordt rondgeleid door de fabriek.
Pracht en praal op Prinsjesdag commentator bioscoop 1965 Verslag van de jaarlijkse Prinsjesdag in Den Haag op de derde dinsdag in september in 1956.
Bloem en proza commentator bioscoop 1956 Verslag van het Aalsmeerse bloemencorso in Amsterdam van diverse met bloemen versierde praalwagens dat eindigt in het Olympisch Stadion.
Onze vriend de vijand presentator radio 1956 Klankbeeld over mensen, dijken en de zee
Opening tuinbouwcomplex "de hoge weide"
commentator bioscoop 1956 Verslag van de opening van het permanente tuincomplex 'De
Hoge Weide' in het randgebied van Utrecht, gesticht door de
Amateur-tuindersvereniging.
Michiel de Ruyter commentator bioscoop 1957 Verslag van de herdenking van de zeventiende-eeuwse zeeheld Michiel de Ruyter in Vlissingen
600 Jaar Hoorn commentator bioscoop 1957 Verslag van de driewekelijkse feestelijkheden en activiteiten rondom het zeshonderdjarig bestaan van Hoorn, de hoofdstad van West-Friesland.
De grote schoonmaak presentator radio 1957 Documentaire over de blokkade, de opruiming van de
scheepswrakken en de heropening van het Suezkanaal.
Stoppers Cineac commentator bioscoop 1957 Verzameling van reportages afkomstig uit het Polygoon
Wereldnieuws voor Cineac.
Nijmegen Lentejool
commentator bioscoop 1957 Jaarlijkse viering van de 'lentejool'-optocht 1957 in
Nijmegen waarbij praalwagens het thema lente uitbeelden.
Pracht en praal op Prinsjesdag 1957
commentator bioscoop
1957 Verslag van de jaarlijkse Prinsjesdag in Den Haag op de derde dinsdag in september in 1957.
Carnaval 1957 commentator bioscoop 1957 Jaarlijkse viering van carnaval met gekostumeerde optochten in de straten van Nederlandse steden.
Het staatsie-Bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard aan Zweden commentator bioscoop 1957 Verslag van het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan Zweden.
Een nacht zonder morgen commentator radio 1957 Klankbeeld ter herdenking van 'het verraad van Boedapest': de Sovjet-Russische invasie en onderdrukking van het Hongaarse verzet een jaar eerder.
Koningin Juliana bezoekt Schouwen-Duiveland
commentator bioscoop 1957 Verslag van het bezoek van koningin Juliana aan
Schouwen-Duiveland.
Wereldmuziekconcours Kerkrade 1958 commentator bioscoop 1958 Verslag van het derde Wereldmuziekconcours in Kerkrade
waaraan 250 orkesten uit 26 landen deelnemen.
Sterrenparade; herinneringen aan artisten uit de dertiger jaren commentator bioscoop 1958 Overzicht van artiesten en andere prominente figuren uit de
dertiger jaren.
Water buffer

commentator bioscoop 1958 Verslag over de eerste duweenheid die een proefvaart maakt op de Rijn.
Onze Kroonprinses in de West
commentator bioscoop
1958 Verslag van het vijfweekse bezoek van kroonprinses Beatrix
aan de West.
Het sprookje van de gouden koets commentator bioscoop 1958 Verslag van Prinsjesdag in Den Haag op de derde dinsdag in september in 1958.
Bloem en ballet commentator bioscoop 1958 Verslag van het tiende Aalsmeerse bloemencorso in Amsterdam van diverse met bloemen versierde praalwagens dat eindigt in het Olympisch Stadion.
Het staatsiebezoek van het Britse Koninklijk paar
commentator bioscoop 1958 Verslag van het bezoek van koningin Elizabeth en prins Philip aan Nederland.
Aruba commentator bioscoop 1958 Verslag over het eiland Aruba met aandacht voor de groeiende economie en welvaart en de Arubaanse cultuur.
Taptoe Delft 1959
commentator bioscoop 1959 Verslag van de zesde Taptoe Delft waaraan diverse
muziekkorpsen deelnemen.
Koningin Juliana 50 jaar commentator bioscoop 1959 Verslag van de feestelijkheden ter ere van de vijftigste
verjaardag van koningin Juliana.
Het staatsiebezoek van Z.M. Koning Boudewijn commentator bioscoop 1959 Verslag van het vierdaagse staatsiebezoek van koning
Boudewijn van België aan Nederland.
Een jaar Oranje en Nederland mei 1958 - april 1959
commentator bioscoop 1959 Overzicht van bezoeken en belangrijke gebeurtenissen rondom het koninklijk huis van het afgelopen jaar.
De bouw van het 'Centrum Theater' te Nijmegen

commentator bioscoop 1959 Verslag over de bouwwerkzaamheden rondom het 'Centrum
Theater' in Nijmegen.
Opening Harmonie commentator bioscoop 1959
Verslag van de opening van het bioscooptheater 'Harmonie' in Tilburg.
Wielerronde commentator bioscoop 1959 Beelden van een fietswedstrijd voor kinderen georganiseerd
vanuit Roosendaal en de uitreiking van een beker en een fiets aan de winnaar.
Marimba presentator radio 1960-1964 Maandagavondmagazine met artikelen, reportages, commentaren en muziek.
Taptoe Delft 1960
commentator bioscoop 1960 Verslag van de Taptoe Delft 1960 waaraan diverse
muziekkorpsen deelnemen. Het thema van deze Taptoe is de Koninklijke Marine.
Geen tijd voor helden presentator radio 1960 Afleveringen: Inmiddels zijn wij paraat, Van boven gezien, Een antwoord van vier letters, De verhalen.
Achtdelige serie klankbeelden over onze
vrijheid en de verdediging van het Westen door de NAVO.
Uit het leven van Prinses Margaret commentator bioscoop 1960 Portret van prinses Margaret Rose van Groot-Brittannië met
aandacht voor haar jeugd en haar officiële verplichtingen.
Jeugdappel en parade op lustrum-bevrijdingsdag 1960
commentator bioscoop 1960
Verslag van de nationale viering van Bevrijdingsdag.
Het bezoek van het Deense Koningspaar aan Nederland commentator bioscoop 1960 Verslag van het bezoek van koning Frederik IX en koningin
Ingrid van Denemarken aan Nederland.
Centimeters en seconden presentator radio 1960 Programma over de grenzen van het menselijk prestatievermogen in de sport.
In de stem weerklinkt het hart presentator radio 1960 Een verzameling stemmen en klanken, gedachten en gedichten rond het thema: de menselijke stem.
Mensen in de Jazz presentator radio 1960 Lichtvoetig jazzprogramma waarin fragmenten uit gesprekken met bekende musici (met voice ver-vertaling) en muziekfragmenten.
Een rimpel in de eeuwigheid presentator radio 1960 Klankeeld over het jaar 1925
Verandert de tijd, verandert de mens presentator radio 1960 Een klankbeeld over de wereld van de toekomst, gezien tegen de achtergrond van het verleden.
Uit het leven van Z.M. Koning Boudewijn commentator bioscoop 1960 Portret van de Belgische koning Boudewijn met aandacht voor zijn jeugd, zijn leven als koning en zijn verloving met
Fabiola.
Brussel wacht het Koninklijk huwelijk presentator bioscoop 1960 Verslag van de voorbereidingen rondom het koninklijk huwelijk van koning Boudewijn en koningin Dona Fabiola dat op 15 december 1960 in Brussel zal plaatsvinden.
Doe het zelf
commentator overig 1960 Filmische bezinning op het vraagstuk van vrijetijdsbesteding,
waarbij op ludieke wijze de konsekwenties van een eendaagse werkweek in beeld gebracht wordt
"Wij Vertrouwen"; nat. huldebetoon t.g.v. het 12½ jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana
commentator bioscoop 1961
Verslag van de huldigingsmanifestatie 'Wij vertrouwen' op
Paleis Huis ten Bosch in aanwezigheid van prins Bernhard,
prinses Beatrix, prinses Irene en het Kabinet-De Quay.
De wereldkampioenschappen schaatsenrijden in Gotenburg commentator bioscoop 1961 Verslag van het tweedaagse wereldkampioenschap hardrijden op de schaats in Göteborg in Zweden. De schaatser Henk van der Grift rijdt bij aanvang van de wedstrijd met de Nederlandse vlag door het stadion.
Een brede kijk op de lente commentator bioscoop 1961 Lente-impressie met o.a. beelden van diverse dieren, kinderen die touwtje springen, dansende vrouwen en bloembollenvelden.
Signalementen van het ik presentator radio 1961 Eerste twee afleveringen van vijf klankbeelden waarin aan de hand van fragmenten uit gesprekken 'het ik' wordt geconfronteerd met de ander.
Elfstedentocht 1963
commentator overig 1963 Reportage van de Elfstedentocht 1963 in de strenge winter van dat jaar.
Open het dorp commentator televisie 1963 Geldinzamelingsactie voor Stichting Het Dorp, een woongemeenschap voor mensen met een ernstige handicap, gepresenteerd door Mies Bouwman.
De actuele camera commentator televisie 1963 Programma over de totstandkoming van het Polygoon
bioscoopjournaal.
Waarom luistert er niemand? presentator radio 1963 Een documentaire over het verband tussen horen en spreken.
28 September 1864
presentator radio 1964 Honderd jaar Socialistische Internationale. Een schets van hoe de wereld er rond 1864 uitzag, met muzikale illustraties.
Première presentator televisie 1966-1967 Programma met daarin besprekingen van nieuwe films in de bioscoop.
Na de nacht presentator radio 1966 Driedelige serie klankbeelden over het 'kleine, vrije' Israël en zijn jonge geschiedenis.
Gezonden gezond houden
presentator bioscoop 1967 4-delige film over het werk van het
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid.
Oud en minder arm presentator radio 1967 Documentaire over tien jaar AOW
Tweederde is voorbij presentator radio 1967 Klankbeeld over mensen en verschijnselen in de eerste 66 jaar van de twintigste eeuw.
Alle hens commentator radio 1967 Documentaire over de toekomst van de Nederlandse koopvaardij.
Sport, een manier om te leven presentator radio 1967 Vierdelige serie documentaires over de sport
Draaimolen van de angst presentator radio 1967 Documentaire over de Culturele Revolutie in China
De zogenaamde DDR presentator radio 1967 Driedelige serie documentaires over de DDR
Vom armen B.B.
presentator radio 1968 Klankbeeld over de Duitse auteur Bertolt Brecht n.a.v. diens 70e geboortedag.
Een wet voor de weerlozen presentator radio 1968
Documentaire over de standpunten van voor- en tegenstanders van vivisectie.
Misbruik in termijnen commentator radio 1968 Documentaire over alcoholisme en jeugd
Twintig jaar Israël presentator radio 1968 Driedelige reeks documentaires uitgezonden tijdens een avondvullend programma t.g.v. het twintigjarig bestaan van de staat Israël
Nationaal programma Met de rug tegen dezelfde muur commentator radio 1968 Klankbeeld over de bevrijding
Tranen van God commentator radio 1968 Documentaire over het melaatsendorp 'Agua de Dios' in Colombia waar 5000 leprozen met hun familie samenwonen.
Belastingverhoging in ceremonieel tenue presentator radio 1968 Documentaire over de ceremoniële voorbereidingen voor Prinsjesdag.
Radioweekjournaal verslaggever radio 1969 Radio-onderwerp over de Dag van de Arbeid en Koninginnedag
Radioweekjournaal


verslaggever radio 1969 Radio-onderwerp over het aftreden van de Franse permier Charles de Gaulle.
Radiorama presentator radio 1969 Veertiendaags programma waarin aandacht voor cultuur, journalistiek en de media, veelal in de vorm van een documentaire of in de vorm van een interview met een bekende Nederlander.
Fastnetrace 1969 commentator televisie 1969 Documentaire van Frans J. van Dusschoten over de Fastnetrace, één van de moeilijkste en zwaarste zeilraces ter wereld, die eens in de twee jaar wordt gehouden.
Georg Kessler, portret van een kopstuk presentator radio 1969 Portret van Georg Kessler, trainer van het Nederlands Voetbalelftal.
Onze Koninklijke Familie
samensteller televisie 1970 Polygoon-film over de leden van het Koninklijk huis
Nederland, hun taken, bezigheden, hobby's en vakanties.


Naar de gordel van smaragd commentator bioscoop 1971 Journaalfilm over het staatsiebezoek van
koningin Juliana en prins Bernhard aan Indonesie.
Wij binnen en buiten presentator radio 1972 afl. "Kunnen wij kiezen?" en "Morgen begint vandaag"
Zesde en zevende aflevering van een achtdelige serie
schoolradioprogramma's over de woon- en leefomgeving waarin de kinderen van nu straks zullen leven.
Hallo, is daar iemand? presentator radio 1973 4 Afleveringen van een 'confronterend' programma met commentaren, citaten, voordrachten en meningen.
Markant sport commentator televisie 1975 Serie portretten, a.d.hv. interviews en (archief)beelden, van persoonlijkheden uit de sportwereld.
50 Jaar Rotterdamse Tramweg Maatschappij, heruitgebracht terere van het 100-jarig bestaan
commentator televisie 1978 Hermontage uit 1978 van film uit 1928 over het functioneren van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij.
Kunst op het spoor Mondriaan commentator televisie 1980 Serie kunstprogramma's over div. kunstvormen.
The friendship years - jaren van vriendschap
presentator televisie 1982 Documentaire over de relatie tussen Nederland en de VS door de eeuwen heen ihkv 200 jaar Nederlands-Amerikaanse betrekkingen.
Brandpunt commentator televisie 1983-1984 Actualiteitenrubriek van de KRO.
Revanche commentator televisie 1983 Wekelijks programma waarin bekende en onbekende gasten de mogelijkheid krijgen om een gemiste kans alsnog te benutten.
Welkom in Spanje commentator televisie 1986 Informatief programma tbv vakantiegangers waarin enkele plaatsen in Spanje belicht worden.
Profvoetbalgala van het jaar commentator televisie 1986 Registratie van het tweede, door de VVCS georganiseerde, profvoetbalgala vanuit de Jubileumhal van Philips in Eindhoven.
De maatschappij verandert, PTT verandert mee

commentator overig 1988 Deze PTT-uitgave is gemaakt ter gelegenheid van de
privatisering van de PTT met ingang van 1 januari 1989 en
bestaat uit twee delen.
Waar de aarde ophoudt en de zee begint commentator televisie 1988 Programma met een muzikale toeristische trektocht door Portugal.
Kwartslag commentator televisie 1989 Serie praatprogramma's over uiteenlopende onderwerpen. In deze aflevering een discussie over het gevaar van krantenfusies en de uitreiking van de onderscheiding voor journalisten.
Beatrix de bruid presentator televisie 1991 Polygoonfilm over de bruiloft van prinses Beatrix en prins Claus op 10 maart 1966, 25 jaar eerder.
Tot u spreekt… 60 jaar RVU Radio omroeper radio 1991 Compilatie van 'de dag van de radiodocumentaire'
georganiseerd door de RVU t.g.v. het zestigjarig bestaan van de omroep.
Land in zicht commentator televisie 1991 Toeristisch programma waarin een zoektocht naar het verleden.
Binnenscheepvaart in de oorlog commentator televisie 1992 Documentaire over de binnenscheepvaart in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De Columbusrace Document commentator televisie 1992 Reportage van Frans de Wirth over een zeilrace van Spanje
naar Amerika ihkv het Columbusjaar.
Telearchief commentator televisie 1992-1993 Terugblik op 33 jaar Polygoon bioscoopjournaals en TROS TV-amusement.
Landschap in zicht
commentator televisie 1993
Toeristische zoektocht naar sporen van ons cultuur-historisch verleden, gepresenteerd door Roeland Kooijmans.
NCRV 70 jaar commentator televisie 1994 Programma in het kader van het 70-jarig jubileum van de NCRV.
Deja Vu commentator televisie 1994-1995 Wekelijks programma met door kijkers uitgekozen fragmenten uit de Nederlandse televisiegeschiedenis.
Bitter is de verbanning Het uur van de wolf commentator televisie 1998 Documentaire over Klaus Mann, Duitse schrijver in ballingschap (1906-1949).
Journaal, Bedrijfsfilm North Sea Ferries commentator televisie onbekend Bedrijfsfilm van North Sea Ferries; Diverse beelden van
veerboten


Terug naar biografie