PCG

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

PCG Dit zijn de codeletters van de zender die deel uitmaakte van Radio Kootwijk. In 1912 stelt de ITU (International Telecommunication Union) de prefixen vast voor radiostations. Nederlandse zenders worden aangeduid met de letter P. Andere landen krijgen andere letters. Zo worden radiostations in de Verenigde Staten aangeduid met de letter W wanneer ze zich bevinden ten oosten van de Mississippi. Stations ten westen van deze rivier krijgen het voorvoegsel K. Deze letters worden aangevuld met andere letters waarmee de zender apart wordt geïdentificeerd.

De radiozender die aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd is door Idzerda (volledige naam Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda) draagt de letters PCGG. De letter C zou kunnen staan voor experimenteel, de letters GG hebben een onbekende oorsprong. Er zijn stemmen die zeggen dat luisteraars zeiden: Prima Concerten Gratis Gegeven.

Nederlandse radiozendamateurs hebben hun identificatiecode die begint met PA, PE, of PI, afhankelijk van de soort machtiging, en gevolgd door drie persoonlijke letters. Voorbeeld: PE1 IAU, PA3 CYJ, PI4RCG enz. Evenzo is het daarom dat alle Nederlandse vliegtuigen de letters PH hebben, gevolgd door andere letters.