Fred van de Graaf

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Fred van de Graaf

Fred van de Graaf komt vanuit het onderwijs en de jongerenorganisatie YMCA bij de NCRV radio terecht. Van 1980 tot 1984 werkt hij bij de NCRV als programmamaker aan diverse jongerenprogramma's en tussen 1986 en 1992 is hij hoofd van de afdeling Lichte muziek en jongerenprogramma's. Hij is verantwoordelijk voor de opleiding van jeugdige presentatoren. Begin jaren negentig is Van de Graaf netcoördinator voor AVRO, KRO en NCRV.

Na de Mulo gaat Fred van de Graaf naar de Koningin Wilhelmina Kweekschool in Rotterdam. Hij haalt zijn examen met zevens en één negen voor muziek. Hij is op school vooral druk met de schoolkrant en met het schoolcabaret. Fred schrijft de teksten en Bob Dekenga, later componist en toetsenist van Fungus, schrijft de muziek. Vijf jaar werkt Fred van de Graaf als onderwijzer in Rotterdam en wordt dan staflid van de oecumenische jongerenorganisatie het Christelijk Jongeren Verbond (YMCA-Nederland). Hij is eindedacteur van de kaderbladen en verzorgt de perscontacten.

De NCRV benadert de YMCA met het verzoek iemand te leveren voor een 'klankbordgroep'. De NCRV wil haar jongerenprogramma's meer bij jongeren aan laten sluiten en vraagt aan deskundigen uit diverse jongerenorganisaties om kritische feedback op haar programma's. Hier maakt Fred als freelancer zijn eerste bijdragen voor het radioprogramma Op stap.

In 1980 treedt Fred bij de NCRV in dienst als programmamaker/eindredacteur van dit programma. Daarna volgen nieuwe programma's Rabarbara (kinderen), Tussenuur (tieners) en Koploper (16+). Alle genoemde programma's worden uitgezonden via Radio 3/Hilversum 3.

In de jaren tachtig werft Fred jongeren voor de presentatie van jongerenprogramma's, één uit iedere provincie. Hij organiseert interne cursussen en selecteert uit deze groep nieuwe jonge NCRV-medewerkers. Enkele van deze jongeren hebben hun plek in de omroep, c.q. de media, gevonden: Sjors Fröhlich, Peter Plaisier, Arjan de Ruiter, Hijlco Span en Gert Klück.

Voor de televisie presenteert Fred het televisieprogramma 't is kinderspel, dat een tussentijds TV-uitstapje is naast de vaste baan bij de radio.

Na een periode van twee jaar waarin Fred ambtelijk secretaris is van de NCRV-Ondernemingsraad, keert hij terug bij de Programmadienst Radio als hoofd van de radio-afdeling Lichte Muziek & Jongeren. Na een reorganisatie de afdeling gevarieerde programma's radio. Hier werkt Van de Graaf met vaste programmamakers als Skip Voogd, Henk Mouwe, Jan Rietman, Jaap de Groot, Harro de Jonge en Tinne van Ree.

In 1987 start Fred het Radio 2- programma Water & vuur, jongeren over hun geloof. In dit programma wordt aandacht gegeven aan geloofsbeleving van jongeren. Fred neemt initiatief tot de landelijke ontmoetingsdagen 'Ontplooiïng', gericht op deskundigheidsbevordering van vrijwillige (bestuurs)leden van jongerenkoren. Het aanbod is zowel muzikaal, financieel als organisatorisch.

Samen met de afdelingshoofden Radio 3 van AVRO, KRO en VARA worden in die periode stappen gezet naar een horizontale programmering op Radio 3.

Zijn laatste functie in de omroep is die van netcoördinator voor AVRO, KRO en NCRV. In 1993 verlaat Fred de omroep en treedt in dienst bij GGD Eemland als hoofd van de afdeling jeugdgezondheidszorg en als gedragswetenschapper (sociaalpedagoog/gz-psycholoog). Sinds zijn VUT werkt Fred vanaf 2007 als vrijwilliger voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.