Historie radio 2000 - 2009

Uit B&G Wiki
Datum Event
01-01-2000 Kijk- en luistergeld wordt afgeschaft. De omroepen worden gefinancierd uit algemene middelen, STER-inkomsten en lidmaatschapsgelden.
25-01-2000 Staatssecretaris Van der Ploeg van OC&W heeft wijzigingen in de mediawet aangebracht waarmee de Tweede Kamer instemt. De profilering van het net is nog steeds belangrijker dan die van de omroepen. Het wordt vastgelegd dat de zendgemachtigden de zeggenschap over de programmering verliezen aan de net- en zendercoördinatoren van de NOS. Het programmavoorschrift wordt aangepast wat betekent dat de omroepen minimaal een kwart cultuur en 35% informatie uit moeten zenden. Per zender mag er maximaal 25% amusement op televisie worden gebracht.
De VARA ziet deze plannen het minste zitten. De omroep gaat zelfs onderzoeken of het commercieel kan gaan met als partner SBS Broadcasting. Ze willen een bedrijf zonder winstoogmerk te worden en spreken van een 'private omroep'.
05-05-2000 Radio Hollands Glorie wordt Radio Nationaal.
19-05-2000 Er komen acht FM-pakketten vrij voor landelijke commerciële omroepen die via een veiling worden verdeeld. Het is niet meer toegestaan om tegelijkertijd via FM en Am uit te zenden. Radio 1, 2, 3 en 4 moeten via FM te beluisteren zijn. Radio 5 krijgt de Radio 1-frequentie 747AM toegewezen. Deze verdeling moet uiterlijk 1 september 2001 ingaan.
22-02-2001 Commerciële stations hebben geprotesteerd tegen de veiling van radiofrequenties. Ze vrezen dat ze een hoge prijs moeten betalen voor de frequenties waarvan ze al jaren gebruik maken en geld in geïnvesteerd hebben. Deze protesten vinden gehoor in de Tweede Kamer. Het kabinet wordt opgeroepen nieuwe plannen te ontwikkelen en van de veiling af te zien.
23-02-2001 Een commissie, onder leiding van voormalig KLM-topman Bouw, onderzoekt de verdeling van radiofrequenties.
23-03-2001 De commissie presenteert zijn bevindingen. Zes commerciële stations behouden hun frequentie en Business Nieuws Radio moet verhuizen. Drie frequentiepakketten worden geveild onder bijna twintig nieuwe gegadigden. Er zijn echter een aantal juridische en technische bezwaren aan het voorstel. Bestaande en nieuwe commerciële omroepen worden niet gelijk behandeld omdat de frequentiepakketten niet allemaal een even groot bereik hebben. Omdat er tien in plaats van acht pakketten worden verdeeld zijn er minder frequenties vrij voor regionale en lokale omroepen. Als deze bezwaren niet worden weggenomen zullen de frequenties alsnog geveild worden.
02-04-2001 Veronica FM gaat verder onder de naam Yorin FM.
01-04-2001 Het radiotijdsein (de pips) wordt afgeschaft en vervangen door een zogenaamd audiologo.
01-04-2001 Radio 5 krijgt beschikking over de middengolffrequentie van Radio 1. De naam verandert in 747 AM. Radio 1 gaat uitzenden op de middengolf, 1008 kHz.
30-05-2001 Staatssecretaris De Vries van V&W houdt alsnog vast een veiling van de radiofrequenties. Het plan van Bouw is juridisch onuitvoerbaar en zorgt voor teveel vertraging. Wel wordt het voorstel aangenomen om tien in plaats van acht frequentiepakketten te verdelen. De Tweede Kamer ziet geen bezwaren in het plan van Bouw.
26-06-2001 Door staatssecretarissen Van der Ploeg (OC&W) en De Vries wordt een compromisvoorstel gepresenteerd voor de verdeling van de radiofrequenties. Ze willen tien landelijke FM-pakketten voor de commerciële radiostations veilen. Vier van deze pakketten krijgen een vooraf afgesproken profiel. De zes resterende pakketten zijn vrij invulbaar.
05-07-2001 Het voorstel voor de verdeling van de radiofrequenties wordt door de Tweede Kamer verworpen. In een motie wordt het kabinet opgeroepen een vergelijkende toets voor te bereiden. Hierbij worden de frequenties op basis van criteria verdeeld. Het kabinet houdt vast aan veilen en geeft aan in september op de zaak terug te komen.
05-07-2001 Radio 192 wordt gestart door oud Veronica-medewerkers. De sfeer van de oude zeezender Veronica wordt hierbij overgenomen.
28-08-2001 Een commissie onder leiding van oud-minister Andriessen heeft de verdeling van etherfrequenties onderzocht. Er wordt geconcludeerd dat een verdeling op basis van een vergelijkende toets "praktisch en juridisch haalbaar is".
01-09-2001 De tijdelijke zendvergunningen van de commerciële radiostations lopen af. De politiek is het echter nog steeds niet eens over de verdeling van de frequenties. De vergunningen worden tot 1 september 2002 verlengd.
04-10-2001 In de Tweede Kamer vindt een hoorzitting plaats over de verdeling van de frequenties. Hier moet duidelijk worden of het kabinet terecht vasthoudt aan een veiling. Er wordt getwijfeld aan de bewering van staatssecretaris Monique de Vries. Zij heeft aangegeven dat een veiling noodzakelijk is om vertraging te voorkomen en claims te omzeilen. Er wordt door deskundigen verklaart dat De Vries op de hoogte is geweest van het feit dat het gekozen tijdspad om technische redenen niet gehaald kon worden. Verschillende fracties vermoeden dat ze informatie heeft achtergehouden om een veiling mogelijk te maken.
25-01-2002 Staatssecretaris Van der Ploeg geeft aan voorlopig af te zien van een veiling van de radiofrequenties. De vergunningen van de commerciële stations worden nogmaals verlengd. Voor deze verlenging zou flink betaald moeten door de radiostations. De twee resterende frequentie pakketten kunnen onder de nieuwkomers verdeeld worden op basis van een vergelijkende toets. Deze ommezwaai veroorzaakt grote opschudding in het kabinet.
01-02-2002 De beslissing over de verdeling van radiofrequenties wordt naar 2004 doorgeschoven. Tot die tijd is het voorstel van Van der Ploeg van kracht. De verlenging van de vergunningen tot 1 september 2003 kost de commerciële stations elf miljoen gulden.
01-02-2002 Met Veronica FM heeft Veronica weer een eigen radiozender.
27-06-2002 Tijdens de formatie van een nieuw kabinet kiezen CDA, VVD en LPF niet voor een veiling van de frequenties. Zij willen een verdeling op basis van een vergelijkende toets.
24-07-2002 Er wordt door de bestuursrechter in Rotterdam geen belemmering gezien voor een snelle verdeling van de frequenties. Het kabinet wordt gedwongen vóór 16 september met voorstellen voor een veiling te komen.
13-09-2002 Het Frequentiebesluit wordt definitief door het kabinet afgewezen. Er wordt gekozen voor een vergelijkende toets als middel voor de verdeling. Minister Heinsbroek (EZ) en staatssecretaris Van Leeuwen (OC&W) vragen de bestuursrechter zijn uitspraak te herzien. 11 oktober doet de rechter uitspraak.
11-10-2002 De bestuursrechter herroept de uitspraak van 24 juli. De radiofrequenties hoeven niet geveild te worden en mogen verdeeld worden op basis van een vergelijkende toets. Het kabinet krijgt de opdracht de voorwaarden vóór 1 januari 2003 te bepalen. Dan kunnen alle zenders hun definitieve plaats in de ether innemen.
16-10-2002 Het kabinet Balkenende valt naar aanleiding van onenigheid binnen de LPF. De VVD geeft in zijn, daarop volgende, verkiezingscampagne aan te willen bezuinigen bij de publieke omroep. Een zender zou geschrapt kunnen worden door minder spelprogramma's en tekenfilms uit te zenden. De standpunten van andere politieke partijen, kranten en omroepen zorgen ervoor dat er een discussie ontstaat over het nut en de taken van de publieke omroep.
23-10-2002 John de Mol koopt radiostation Noordzee FM.
06-12-2002 De voorwaarden voor de verdeling van de radiofrequenties wordt bekend gemaakt. De drie criteria zijn de bedrijfeconomische onderbouwing van de gegadigde, de hoogte van het geboden bedrag en de verscheidenheid van het aanbod in de ether. Een nieuwszender, een zender met klassieke muziek en/of jazz, een zender voor Nederlandse muziek en twee populaire muziekzenders die zich niet op hitlijsten richten ontvangen een FM-pakket. De invulling van de vier overgebleven pakketten is vrij.
01-01-2003 Radio 2 krijgt een eigen nachtprogrammering en is tussen 01:00 en 06:00 niet meer gekoppeld aan Radio 1.
19-02-2003 Met de kabinetsplannen voor de verdeling van frequenties wordt door de Tweede Kamer ingestemd. De twee 'populaire muziekzenders die zich niet op hitlijsten richten' worden nu omschreven als een zender met 'recente bijzondere muziek en een zender met 'niet-recente bijzonder muziek'. Dit om een multiculturele zender mogelijk te maken.
28-03-2003 Veronica FM en Kink FM dingen niet mee naar een etherfrequentie. De eigenaar van deze stations ,vereniging Veronica, vindt de kosten voor een frequentie te hoog en wil geld vrijmaken voor haar televisie activiteiten.
01-04-2003 21 bedrijven hebben zich gemeld voor de negen te verdelen FM-frequentie pakketten.
26-05-2003 Het ministerie van Economische Zaken maakt bekend wie een uitzendvergunning krijgt voor de negen FM-frequentie pakketten. Hiermee komt een einde aan jarenlange onduidelijkheid over de toekomst van het Nederlandse radiolandschap. Deze verdeling gaat in op 1 juni 2003 en geldt voor acht jaar en drie maanden.
De volgende stations krijgen een pakket toegewezen: Sky Radio (101.2 FM), Noordzee FM (100.7 FM), Business Nieuws Radio (101.1 FM), ID&T Radio (95.2 FM), Radio 538 (102.7 FM), Yorin FM (104.5 FM) en de nog te ontwikkelen zenders De Gouwe Ouwe Zender (103.0 FM) en RTL FM (104.5 FM). Door gebrek aan gegadigden wordt het pakket, gereserveerd voor klassieke muziek en/of jazz, niet toegewezen.
Radio 10 FM, Arrow Classic Rock, Radio 192, Radio Nationaal en Classic FM krijgen geen frequentie. Radio Nationaal besluit te stoppen. Radio 10 FM zoekt, om uit te kunnen blijven zenden, contact met Sky Radio. De overige stations blijven actief via de kabel.
01-06-2003 De nieuwe uitzendvergunningen gaan van kracht. Enkele frequenties van landelijke en publieke omroepen veranderen ook.
04-06-2003 Sky Radio ziet af van de aankoop van Radio 10 FM. De eigenaar van Radio 10 FM, John de Mol, probeert buiten het overleg met Sky Radio om alsnog een eigen etherfrequentie te bemachtigen.
12-06-2003 Een rapport van onderzoeksbureau McKinsey dat uitgelekt is zorgt voor de nodige opschudding. In dit rapport wordt de mogelijkheid open gehouden om Radio 747 AM en sommige omroeporkesten af te schaffen.
16-06-2003 De inschrijving voor het resterende landelijke FM-frequentie pakket voor klassieke en/of jazzmuziek wordt weer geopend.
25-06-2003 Het onderzoek van McKinsey & Company naar bezuinigingen bij de publieke omroep wordt gepresenteerd. Er wordt in het rapport aangegeven dat er 80 miljoen euro bespaard kan worden. De kosten van Nederlands drama en de actualiteitenrubrieken moeten omlaag. Ook wordt er getwijfeld aan de noodzaak van de Wereldomroep, Radio 747 AM en de omroeporkesten. De omroepen willen bezuinigen door meer samen te werken. Hierdoor zullen de overheadkosten dalen. Ze willen de programma's zoveel mogelijk sparen. In de Meerjarenbegroting 2004-2008 zullen de omroepen definitief bekend maken waar ze op gaan bezuinigen en hoe.
31-08-2003 De uitzendingen van De Gouwe Ouwe Zender gaan uitzenden onder de naam Radio Veronica 103 FM. De uitzendingen vinden de eerste dag plaats vanaf de Norderney (het voormalige zendschip van zeezender Radio Veronica).
31-10-2003 De tweeduizendste aflevering van de Nederlandse Top 40 wordt door Radio 538 uitgezonden. Oud-presentatoren Joost den Draaijer, Jan van Veen, Lex Harding, Ferry Maat, Gijs Staverman en Erik de Zwart zijn te gast bij de huidige presentator van de hitlijst, Wessel van Diepen.
18-11-2003 De laatste te verdelen frequentie wordt toegewezen aan Arrow Classic Jazz. Dit is een initiatief van Ad Ossendrijver die eerder met Arrow Classic Rock niet in aanmerking komt voor een frequentie.
01-12-2003 Radio 10 FM verandert zijn naam in Radio 10 Gold. Het station krijgt eerder geen FM-frequentie waardoor het noodgedwongen terugvalt op haar oude naam.
05-08-2004 De kabeldistributie van Radio 192 kan niet meer betaald worden en de zender wordt uit de lucht gehaald.
23-05-2005 Het mediaconcern Talpa neemt Radio 538 over.
31-08-2005 Na verschillende naamswijzigingen en veranderingen van het format maakt Noordzee 100.7 FM plaats voor Q-music.
18-04-2006 De televisiezender Yorin wordt omgedoopt tot RTL7. Yorin FM zou aanvankelijk blijven bestaan. Maar wanneer de zender in januari 2006 door SBS Broadcasting wordt overgenomen wordt de zender omgedoopt in Caz!.
30-06-2006 Na een juridische strijd van drie jaar besluit de rechter dat RTL FM zijn frequentie af moet staan aan 100%NL. Wel is RTL FM nog te beluisteren via de kabel, satelliet en internet.
08-07-2006 100%NL begint met uitzenden.
27-12-2006 RTL FM verwijnt definitief uit de ether.


(Bron: RTV Dossier)