Feduco

Uit B&G Wiki
(Doorverwezen vanaf FEDUCO)
Knipsel2.PNG

NaamStichting Federatie Educatieve Omroep
Oprichting1 juli 1982
Opheffing30 juni 1989
VoorzitterThijmen Jansen
DirecteurHenk Jurgens
LedenNiet van toepassing
Huidige ZendersNederland 1,Nederland 2, Nederland 3, Radio 5, Radio Fryslân
Omroep StatusNiet van toepassing
Aanvullende informatieFeduco in jaartallen
Feduco-Programmeringsoverzicht
Bestuur Feduco
Programma Advies Raad Feduco


De Stichting Federatie Educatieve Omroep (Feduco) is opgericht in 1982 als een samenwerkingsverband van omroeporganisaties en educatieve instellingen. In Feduco werken de AVRO, EO, KRO, NCRV, NOS, RVU, Teleac, TROS, VARA en VOO samen. Feduco vervult een aanvullende en tevens coördinerende rol in de programmering. Feduco en Teleac krijgen zendtijd via de NOS. De eerste echte Feduco-uitzending vindt plaats op 31 augustus 1983.

Feduco heeft van 1983 tot 1989 uitgezonden om volwasseneneducatie te bevorderen. De omroep heeft specifiek de taak gekregen voor het ontwerpen en voorbereiden van een meer definitieve structuur voor de educatieve omroep in Nederland. Daarnaast heeft het ook de belangrijke taak gekregen om voorlichting te geven aan etnische minderheden in de vorm van televisieprogramma’s en radio-uitzendingen. Feduco is in 1989 opgeheven. Na de opheffing is de zendtijd verdeeld onder de NOS, RVU en de Teleac. De rubriek Medelanders Nederlanders is naar de NOS gegaan, Werken aan werk naar de RVU en Open Schooltijd naar de Teleac.

Ontstaan

In 1969 is de nieuwe Omroepwet van kracht gegaan. Deze wet heeft vastgesteld dat er informatie, educatie en amusement aan de kijker en luisteraar aangeboden moeten worden. In dit jaar zijn ook de NTS en NRU gefuseerd tot de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Deze stichting zal vanaf dan de gemeenschappelijke belangen behartigen en zorgt daarnaast voor de facilitaire zaken omtrent televisie en radio.

Vanuit de overheid wordt er besloten om een nieuwe vorm van volwasseneneducatie te creëren. In 1977 gaat daarom de Open School-proef van start. Er zijn een drietal proefprojecten gekomen gericht op volwassenen, vrouwen en jongeren. Het onderwijs wordt aan groepen volwassenen gegeven via een multimediaal aanbod. Radio, televisie, schriftelijk materiaal en cassettes maken onder andere deel uit van dit aanbod. Om de radio en televisieprogramma’s te kunnen produceren wordt er een samenwerkingsverband aangegaan door de AVRO, EO, KRO, NCRV, NOS, RVU, Teleac, TROS, VARA en VOO, dit resulteert in de Commissie Instructieve Omroep.

Op initiatief van de overheid vindt er een discussie plaats over een meer geformaliseerde en efficiëntere structuur van de educatieve omroep. In maart 1981 schrijft de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een brief aan de NOS, Teleac en RVU met daarin voorstellen om te komen tot een gefaseerde ontwikkeling van een nieuwe structuur voor de educatieve omroep. De Minister stelt twee fasen voor. In de eerste fase moet er een federatief samenwerkingsverband komen waarin zendgemachtigden, NOS, Teleac en RVU samenwerken om de radio- en televisieprogramma’s in het kader van het projectenbeleid volwasseneneducatie te produceren. Dit heeft als doel om een meer definitieve structuur te ontwerpen. In de tweede fase zou de meer definitieve structuur kunnen functioneren.

Tijdens een bespreking op 4 mei 1981 vindt er een overeenkomst plaats tussen de Minister en alle betrokkenen. Om het federatief samenwerkingsverband voor te bereiden, wordt er een stuurgroep ingesteld. Deze stuurgroep voltooit haar werkzaamheden in het najaar van 1982. De Stichting Federatie voor Educatieve Omroep (Feduco) wordt officieel opgericht per 1 juli 1982 voor een periode van ten hoogste vier jaar. In de statuten is vastgelegd dat Feduco opgeheven wordt uiterlijk op 30 juni 1986. Deze termijn is uiteindelijk door het bestuur van de federatie verlengd met drie jaar.


Doelstelling

De federatie heeft voor zichzelf drie doelstellingen geformuleerd. De eerste doelstelling is het bevorderen van volwasseneneducatie door het realiseren van educatieve radio-en televisieprogramma’s. De tweede doelstelling is het bevorderen van volwasseneneducatie door het realiseren van de onderdelen die worden ingebracht door de oprichters van Feduco en door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ten derde heeft het als doel het ontwerpen en voorbereiden van een meer definitieve structuur voor de educatieve omroep in Nederland.


Rubrieken

Hieronder zijn de rubrieken van Feduco weergegeven.


Omroepsters

Astrid Serkei, Jantine de Jonge Nila Choenni en Saskia de Vries hebben de Feduco-programma's gepresenteerd op de televisie.