Historie radio 1990 - 1999

Uit B&G Wiki
Datum Event
1990 Er wordt meer reclame toegestaan in het 'STER-wetje'. Ook worden Europese richtlijnen hierbij betrokken.
augustus 1990 Radio 10 verandert in Radio 10 Gold waarop vooral oude muziek wordt gedraaid.
30-08-1990 Cable One stopt met uitzenden. Uit een onderzoek van het Commissariaat voor de Media wordt geconcludeerd dat Cable One een Nederlandse zender is en dus verboden volgens de wet.
1991 De VPRO en EO hebben genoeg leden en bereiken de A-status.
31-07-1991 Met de ondertekening van een AKN-overeenkomst maken de AVRO, KRO en NCRV hun samenwerking officieel.
februari 1992 Het eindrapport van minister d'Ancona wordt gesteund door de commissie Donner. Er wordt door de commissie wel gepleit voor een wetgeving die de frequentieverdeling regelt.
15-04-1992 d'Ancona schrijft een brief naar het parlement met haar beleid. In de Paasbrief wordt aangegeven dat de omroepen vijf radio en drie televisiezenders tot hun beschikking hebben. De commerciële zenders krijgen toegang tot de dubbele en restfrequenties.
01-06-1992 Onder de naam RTL Radio begint RTL4 een eigen radiostation. Het moet een zender worden voor het hele gezin maar deze opzet slaat niet aan. De zender verandert een aantal keren van format en naam (Happy RTL, RTL Rock Radio).
juni 1992 Sky Radio, Radio 10 Gold en RTL Radio krijgen restfrequenties toegewezen en kunnen voortaan in een deel van Nederland ontvangen worden.
juli 1992 Sky Hitradio wordt het tweede commerciële radiostation van Sky Radio. Er wordt non-stop popmuziek voor jongeren uitgezonden.
13-07-1992 De eerste Nederlandse commerciële zender die toestemming krijgt een nationaal programma te verzorgen is Radio Noordzee Nationaal (RNN). Dit station brengt vooral muziek van Nederlandse bodem.
oktober 1992 Radio 3 gaat horizontaal programmeren.
11-12-1992 Op initiatief van voormalig Veronica-diskjockey Lex Harding gaat Radio 538 van start. Het is bedoeld als voortzetting van het Engelse Sky Hitradio. Al snel krijgt het station een Nederlandse zendmachtiging. Veel Veronica-diskjockey's stappen over naar Radio 538.
1993 Holland FM start, via een U-bocht constructie met Noorwegen, met uitzenden.
20-06-1993 Het nieuwe beleid van d'Ancona wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.
21-01-1994 De etherfrequenties worden opnieuw verdeeld. Bij de toewijzing is het vooral van belang of het station iets toevoegt aan het bestaande aanbod. Radio 10 Gold, Sky Radio en RTL Radio verliezen hun FM-frequenties. Radio Noordzee Nationaal en Classic FM krijgen frequenties toegewezen. Radio 10 Gold krijgt de oude Radio 3-frequentie (675 AM) en krijgt een Nederlandse zendmachtiging. Holland FM gaat uitzenden op 1224 AM. Radio 538 kondigt aan de frequentietoewijzing te zullen aanvechten. RTL Radio legt zich bij de situatie neer.
28-04-1994 De Mediawet, die door minister d'Ancona gewijzigd is, wordt van kracht. De publieke omroepen wordt beloofd dat ze tien jaar lang, ongeacht kijkcijfers en ledenaantallen, mogen blijven uitzenden. Ze moeten meer gaan samenwerking en de identiteit van de zender komt boven die van de verschillende omroepen te staan. Er worden netbesturen en netmanagers aangesteld. Het programmavoorschrift wordt minimaal 20% cultuur (waarvan de helft kunst) en 30% educatie en informatie. De NOS blijft programma's met een algemeen belang maken. De 'gewone' programma's van de NOS worden ondergebracht bij de nieuw opgerichte Nederlandse Programma Stichting (NPS). De NPS krijgt een eigen bestuur.
01-05-1994 Classic FM zendt voor het eerst uit.
juli 1994 Tijdens de formatie van kabinet Kok I verandert de concessieperiode van tien naar vijf jaar. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de taak en functie van de publieke omroep in het licht van de veranderingen in het medialandschap.
10-10-1994 Veronica verwacht snel uit het publieke bestel te stappen om commercieel te gaan. In de toekomst willen ze radioprogramma's blijven uitzenden. Dit is mogelijk door het overkopen van de zender Holland FM (samen met Endemol). Eén dag later is de naam omgedoopt tot Hitradio 1224 en presenteren Veronica-diskjockey's de programma's.
januari 1995 Radio 2 start met horizontale programmering.
01-09-1995 Veronica verlaat het publieke bestel om commercieel te gaan. Samen met RTL4 en RTL5 vormt de omroep de Holland Media Group (HMG). Hitradio 1224 verandert in Hitradio Veronica. Ook krijgt Veronica beschikking over RTL Rock Radio.
01-09-1995 Het Radio 1-Journaal wordt voor het eerst uitgezonden.
15-09-1995 Sky Radio krijgt alsnog een etherfrequentie toegewezen, 100.7 FM vanuit Lopik.
01-10-1995 RTL Rock Radio verandert in Kink FM. Dat station gaat alleen alternatieve popmuziek draaien.
1997 De overheid wil een veiling van de radiofrequenties inzetten om tot een eerlijke, definitieve verdeling te komen. Minister Jorritsma wil deze veiling pas uitvoeren wanneer het duidelijk is hoeveel en welke frequenties beschikbaar zijn. Uit onderzoek van TNO blijkt dat veel vergunningen van commerciële stations eind 1997 aflopen. Er wordt voor een tijdelijke verdeling gekozen. Er zijn nog enkele restfrequenties gevonden waardoor de zenders Sky Radio, RNN en Radio 538 hun bereik kunnen uitbreiden. Veronica FM krijgt een aantal FM-frequenties met beperkt bereik. Radio 10 Gold gaat in het vervolg uitzenden vanuit Lelystad op 103.0 mHz. Radio 538 krijgt onder andere de frequentie 101.2 mHz (vanuit Hilversum) toegewezen.
01-01-1997 Talkradio (van 1995-1996 Veronica Nieuws Radio - VNR) begint met zijn uitzendingen op 1395 AM. Presentatoren zijn onder andere Theo van Gogh, Margreet Dolman, Rijk de Gooijer en Maarten Spanjer.
015-01-1998 Hitradio Veronica neemt vrijwillig afscheid van haar middengolffrequentie en gaat verder als Veronica FM. Arrow Classic Rock gaat uitzenden op 828 AM.
februari 1998 Onder staatssecretaris Nuis van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) wordt de centralisatie van de publieke omroepen doorgevoerd. De omroepen hebben niet langer zeggenschap over de programmering aan de net- en zendercoördinatoren en de raad van bestuur van de NOS. Ook moet er tien tot vijfentwintig procent van hun budgetten worden afgestaan aan gezamelijke projecten en netprofilering. Als geheel krijgt de publieke omroep een tienjarige concessie en gezamelijk krijgen de omroepen vijf jaar uitzendconcessie.
21-09-1998 Talkradio stopt en Business radio start met uitzenden op 1395 AM.
najaar 1999 Voor een moderner image verandert Radio 10 Gold in Radio 10 FM.


(Bron: RTV Dossier)