Huwelijk kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta medialijst

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar de beschrijving

TaakID Titel Beschrijving Datum Medium
78609 Twee Vandaag item over relatie Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta, speculatie over huwelijk 31-8-1999 televisie
78731 NOVA item over vermeende relatie kroonprins met Máxima Zorreguieta, het verleden van haar vader, Mies Bouhuys is tegen een eventueel huwelijk 31-8-1999 televisie
78732 Den Haag vandaag item met reacties op relatie kroonprins met Máxima Zorreguieta, het verleden van haar vader, voorwaarden eventueel huwelijk 1-9-1999 televisie
591225 Dingen die gebeuren gesprek met Argentijnse eigenaren van restaurant in Scheveningen over Willem-Alexander en Máxima en of een huwelijk belangrijk zal zijn voor Argentinië 7-9-1999 radio
234138 Studio RKK interview met kerkjurist Huysmans over mogelijke problemen bij huwelijk hervormde Willem-Alexander en katholieke Máxima 8-9-1999 televisie
78135 NOVA speculaties over een aanstaand huwelijk vanwege een inburgeringscursus voor Máxima Zorreguieta 13-1-2000 televisie
77561 Middageditie interview met NRC-hoofdredacteur Folkert Jensma over de bewering in zijn krant dat er voorbereidingen worden getroffen voor 'het huwelijk' 14-1-2000 televisie
295098 RTL live reportage over een mogelijk huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima 14-1-2000 televisie
298401 Barend & Witteman tafeldiscussie over een mogelijk huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima 21-3-2000 televisie
77770 Gesprek met de minister-president gesprek met vice-premier Jorritsma over parlementaire goedkeuring van een huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima 24-3-2000 televisie
231080 Buitenhof gesprek met historicus Hermann von der Dunk: hij vindt dat het verleden van de vader van Máxima onderzocht moet worden voordat het parlement een huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima kan goedkeuren 2-4-2000 televisie
78143 Twee Vandaag naar aanleiding van uitlatingen van Hermann von der Dunk in Buitenhof wordt teruggeblikt op het onderzoek naar een mogelijk nazi-verleden van prins Claus voor zijn huwelijk met prinses Beatrix 3-4-2000 televisie
294800 Het Lagerhuis jongeren debatteren over de vraag of er een onderzoek moet komen naar vader Zorreguieta voordat Máxima met de kroonprins mag trouwen 11-4-2000 televisie
246461 Ouwe jongens discussie over het koningshuis en het eventuele huwelijk van kroonprins Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta 14-4-2000 televisie
260361 Ouwe jongens gesprek met een Nederlands-Argentijns echtpaar over cultuurverschillen en het eventuele huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta 29-4-2000 televisie
77416 Netwerk reportage over kritiek in Argentinië op verleden van vader Zorreguieta die volgens de Argentijnen niet aanwezig mag zijn op een eventueel huwelijk van Máxima met de kroonprins 14-7-2000 televisie
541003 De VPRO radio verrassingsdag van Stan van Houcke gesprek met historica Reinildis vam Ditshuyzen over een huwelijk van Willem-Alexander met Máxima 18-7-2000 radio
257414 Na elven gesprek met Maartje van Weegen over een mogelijk huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta 6-10-2000 televisie
301417 Het Lagerhuis discussie over de stelling dat vader Zorreguieta niet welkom is op het huwelijk 4-11-2000 televisie
77606 Twee Vandaag ouders van Máxima op bezoek bij de koningin, kritiek en veronderstellingen 22-11-2000 televisie
86048 NOVA ouders van Máxima op bezoek bij de koningin, reportage over de gevoeligheden 22-11-2000 televisie
298972 Barend & Witteman discussie aan tafel naar aanleiding van het bezoek van de ouders van Máxima aan de koninklijke familie 22-11-2000 televisie
487085 Journaal de ouders van Máxima bezoeken de koningin, reactie van premier Wim Kok, kruisgesprek met politiek redacteur Margriet Brandsma 22-11-2000 televisie
85982 Gesprek met de minister-president gesprek met Annemarie Jorritsma; zij zegt dat het bezoek van de familie Zorreguieta aan de koninklijke familie nog geen politieke betekenis heeft 24-11-2000 televisie
244272 De bühne van De Bie in de sketch Wat doen we met vader? wordt een oplossing gezocht voor de aanwezigheid van de vader van Máxima bij het huwelijk 26-11-2000 televisie
77347 NOVA speculaties over een aanstaand huwelijk van Willem-Alexander en Máxima vanwege de verloving van prins Constantijn met Laurentien Brinkhorst 16-12-2000 televisie
77529 Twee Vandaag historicus J. Kikkert zegt dat er nog altijd niets duidelijk is over een huwelijk van Willem-Alexander met Máxima nu Constantijn met Laurentien gaat trouwen 16-12-2000 televisie
104327 RTL Nieuws jaaroverzicht 2000 aandacht voor het bezoek van de ouders van Máxima aan de koninklijke familie 20-12-2000 televisie
21082 Lebbis & Jansen jakkeren in 70 minuten door 2000 aandacht voor een aanstaand huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta 31-12-2000 televisie
232384 Buitenhof gesprek met Maarten Mourik, Britta Böhler en Liesbeth Zegveld over hun aanklacht tegen Jorge Zorreguieta en een mogelijk huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 14-1-2001 televisie
230971 Buitenhof gesprek met de dochter van Joop den Uyl waarin ook haar mening wordt gevraagd over een mogelijk huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima 21-1-2001 televisie
77470 Twee Vandaag reportage naar aanleiding van de uitspraak van D66-kamerlid Van Walsem dat Willem-Alexander afstand moet nemen van de troon als hij met Máxima trouwt 30-1-2001 televisie
85834 Den Haag vandaag reportage naar aanleiding van de uitspraak van D66-kamerlid Van Walsem dat Willem-Alexander afstand moet nemen van de troon als hij met Máxima trouwt 30-1-2001 televisie
85901 NOVA Willem-Alexander en Máxima verschijnen voor het eerst samen in het openbaar bij het verjaardagsfeest van koningin Beatrix; reactie van Paul Rosenmöller 31-1-2001 televisie
86216 Netwerk reportage naar aanleiding van de eerste openbare verschijning van Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta 1-2-2001 televisie
239049 Man bijt hond interview met een Nederlands-Argentijns stel naar aanleiding van de eerste openbare verschijning van Willem-Alexander en Máxima 1-2-2001 televisie
299308 Barend & Witteman discussie over het aanstaande huwelijk, de eerste publieke verschijning van het paar, en de eventuele aanwezigheid van vader Zorreguieta op het huwelijk 1-2-2001 televisie
77443 Twee Vandaag reportage over de kritische houding van oud-politici ten aanzien van een mogelijk huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima 2-2-2001 televisie
85869 NOVA het Simon Wiesenthal Center eist publieke spijtbetuiging van Jorge Zorreguieta om te voorkomen dat het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander het koninklijk huis te schande brengt 2-2-2001 televisie
86214 Netwerk opiniepeiling over Máxima Zorreguieta 2-2-2001 televisie
77444 Twee Vandaag studio-interview met oud-Zuid-Amerika correspondent Roel Janssen over de perikelen rond het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta wegens het verleden van haar vader 3-2-2001 televisie
677378 Spijkers met koppen vraaggesprek met Ernst Roemers van de Latijnsamerikaanse Arbeiderscentrale CLAT over het voorgenomen huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima 3-2-2001 radio
86055 Netwerk Paul Rosenmöller ziet af van een kamerdebat over het verleden van Jorge Zorreguieta 4-2-2001 televisie
232369 Buitenhof discussie met journalisten Kees Lunshof en Mark Kranenburg over de rol van de regering inzake het op handen zijnde huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima 4-2-2001 televisie
85872 NOVA interview met strafjurist R. van Elst, die in het "Nederlandse Juristen Blad" schrijft dat de komst van Jorge Zorreguieta naar Nederland bij het eventuele huwelijk van zijn dochter Máxima in strijd is met de grondwet 5-2-2001 televisie
77446 Twee Vandaag interview met Wilma Nanninga naar aanleiding van foto's in blad Privé van Willem-Alexander en Máxima op bezoek bij famile in Norwich, Engeland 6-2-2001 televisie
86056 Netwerk interview met Peruviaanse schrijver Mario Vargas Llosa waarin hij zegt dat Máxima afstand zou moeten nemen van de daden van haar vader voordat ze toetreedt tot de koninklijke familie 6-2-2001 televisie
677377 Spijkers met koppen interview met Jaap de Hoop Scheffer (CDA) waarin ook het aanstaande huwelijk van Willem-Alexander en Máxima aan de orde komt 10-2-2001 radio
77398 Twee Vandaag interview met Theo van Boven, hoogleraar Volkenrecht (Universiteit van Maastricht) over een huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima, het verleden van Jorge Zorreguieta; hij vindt dat men Máxima niet de fouten van haar vader mag aanrekenen 19-2-2001 televisie
253073 Heilig vuur reportage over de geloofskwestie rond de aanstaande kerkelijke inzegening van Willem-Alexander en Máxima 22-2-2001 televisie
251139 Kruispunt reportage over de rol van Jorge Zorreguieta bij een eventuele verloving tussen Willem-Alexander en Máxima 25-2-2001 televisie
679425 Uit het nieuws gesprek met oud-kamerlid Louise Groenman waarin zij haar mening geeft over het aanstaande huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima; zij vindt dat hij dan troonsafstand zou moeten nemen 4-3-2001 radio
700090 KRO's Vijfde verdieping vraaggesprek met scenarioschrijfster Maria Goos waarin zij zegt afstand te nemen van haar onderscheiding als Officier van Oranje Nassau als Jorge Zorreguieta bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima aanwezig mag zijn 7-3-2001 radio
77152 NOVA reportage over de precaire verhouding tussen de regering en het koninklijk huis, aangezwengeld door uitlatingen van Willem-Alexander over zijn aanstaande schoonvader en de getergde reactie hierop van Wim Kok 8-3-2001 televisie
77150 NOVA het aanstaande PvdA-congres heeft ondermeer de aanwezigheid van Jorge Zorreguieta bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima op de agenda staan 9-3-2001 televisie
694955 Cappuccino vraaggesprek met Willem Oltmans waarin hij vindt dat Willem-Alexander geen koning kan worden als hij trouwt met Máxima 10-3-2001 radio
231397 Buitenhof interview met Gerrit Brokx (CDA) over de symboolfunctie van het koninklijk huis en zijn mening over het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima 11-3-2001 televisie
252253 Kruispunt uitkomst van een enquête onder geloofsgemeenschappen in Nederland over Jorge Zorreguieta en discussie tussen kerkvertegenwoordigers over het huwelijk 11-3-2001 televisie
77161 NOVA de Jonge Socialisten hebben op het partijcongres van de PvdA een motie ingediend tegen aanwezigheid van Jorge Zorreguieta op het huwelijk 16-3-2001 televisie
77138 NOVA verslag van het PvdA-congres waarop de aanwezigheid van Jorge Zorreguieta op het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima ter discussie staat 17-3-2001 televisie
99567 Journaal verslag van het PvdA-congres waarop de aanwezigheid van Jorge Zorreguieta op het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima ter discussie staat 17-3-2001 televisie
85858 Netwerk reacties vanuit Argentinië over de ophef vanuit Nederland over Jorge Zorreguieta 18-3-2001 televisie
681452 Kwartier humanisme aandacht voor de mogelijke problemen voor de monarchie door de protesten van groeperingen in de samenleving tegen het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 26-3-2001 radio
678352 Debat op 5 aandacht voor het koningshuis en Máxima Zorreguieta als toekomstige koningin 27-3-2001 radio
77123 NOVA geheel gewijd aan het officieel nog niet bevestigde bericht dat een aankondiging van de verloving van Willem-Alexander en Máxima, op handen is. 29-3-2001 televisie
682542 Sporen aandacht voor de huwelijkspolitiek van het Oranjehuis door de jaren heen naar aanleiding van de verloving van Willem-Alexander en Máxima 29-3-2001 radio
28075 Aankondiging verloving prins Willem-Alexander rechtstreekse uitzending van de bekendmaking van de verloving 30-3-2001 televisie
77121 NOVA geheel gewijd aan de bekendmaking van de verloving 30-3-2001 televisie
77141 Netwerk geheel gewijd aan de bekendmaking van de verloving 30-3-2001 televisie
85667 Gesprek met de minister-president gesprek met Wim Kok over de bekendmaking van de verloving 30-3-2001 televisie
86261 Twee Vandaag verslag van en reacties op de bekendmaking van de verloving 30-3-2001 televisie
99564 Journaal ruim aandacht voor de verloving van Willem-Alexander en Máxima 30-3-2001 televisie
299281 Barend & Witteman gesprek over het aanstaande huwelijk 30-3-2001 televisie
683585 Piek 5 telefonisch vraaggesprek met Mirjam de Rijk, partijvoorzitter Groenlinks, over de mening van haar partij over het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 30-3-2001 radio
232366 Buitenhof interview met oud-premier Dries van Agt over het huwelijk en de vader van Máxima 1-4-2001 televisie
252241 Kruispunt geheel gewijd aan de verloving van Willem-Alexander en Máxima 1-4-2001 televisie
677365 Uit het nieuws gesprek met Piet Dankert, oud-Europarlementariër, over Máxima en haar huwelijk met onze kroonprins 1-4-2001 radio
77109 Den Haag vandaag geheel gewijd aan het kamerdebat over de toestemmingswet voor het huwelijk van Willem-Alexander met Máxima 5-4-2001 televisie
85914 Netwerk aandacht voor de aanname door de Tweede Kamer van de toestemmingswet voor het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 5-4-2001 televisie
152176 Journaal de moeder van Máxima schijnt een petitie ter ondersteuning van het regime Videla te hebben ondertekend 5-4-2001 televisie
248975 Vurige tongen discussie over manier waarop Willem-Alexander Máxima ten huwelijk heeft gevraagd 5-4-2001 televisie
682535 Stand.nl interview met Ewout Irrgang, voorzitter van het Nieuw Republikeins Genootschap, over het aanstaande huwelijk 5-4-2001 radio
651523 1 op de middag paneldiscussie over actuele kwestie waaronder de aanwezigheid van Jorge Zorreguieta op het huwelijk 6-4-2001 radio
77114 NOVA interviews met betrokkenen over het WK 1978 in Argentinië en het feit dat Nederland zich nu, door het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima, meer druk maakt over Argentinië dan destijds 7-4-2001 televisie
466446 Jeugdjournaal voorbereidingen voor het huwelijk 25-4-2001 televisie
487322 Journaal voorbereidingen voor het huwelijk 25-4-2001 televisie
252211 Kruispunt een Nederlands Hervormd Synode-functionaris doet een oproep aan Máxima om na haar koninklijk huwelijk protestants te worden; enkele bekende rooms-katholieke Nederlanders leggen een verklaring af waarom zij vinden dat de toekomstige prinses vooral katholiek moet blijven 29-4-2001 televisie
85724 NOVA verslag Koninginnedag in Amsterdam waarbij veel Máxima t-shirts en bruidsjurken opvallen 30-4-2001 televisie
201651 Constantijn en Laurentien interview met prins Constantijn en prinses Laurentien waarin zij stilstaan bij de verloving van Willem-Alexander en Máxima 15-5-2001 televisie
85802 Netwerk aandacht voor het huwelijk van Constantijn en Laurentien in Den Haag waarbij gehoopt wordt dat ook Willem-Alexander en Máxima in Den Haag zullen trouwen 17-5-2001 televisie
85554 Gesprek met de minister-president Wim Kok meldt dat de toestemmingswet voor het huwelijk binnenkort naar de Kamer gaat 18-5-2001 televisie
85593 Den Haag vandaag reportage over de vraag of Máxima koningin wordt als Willem-Alexander koning wordt 21-5-2001 televisie
85594 NOVA er is bekend gemaakt dat het huwelijk in Amsterdam zal worden voltrokken; reacties op dit nieuws 21-5-2001 televisie
85797 Netwerk er is bekend gemaakt dat het huwelijk in Amsterdam zal worden voltrokken; reacties op dit nieuws 21-5-2001 televisie
86195 Twee Vandaag er is bekend gemaakt dat het huwelijk in Amsterdam zal worden voltrokken; reacties op dit nieuws 21-5-2001 televisie
487285 Journaal de toestemmingswet voor het koninklijk huwelijk is naar de Tweede Kamer; bekendmaking dat het huwelijk in Amsterdam zal worden voltrokken 21-5-2001 televisie
299229 Barend & Witteman gesprek met oud-diplomaat Maarten Mourik over zijn strijd tegen Jorge Zorreguieta en over zijn mening ten aanzien van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 22-5-2001 televisie
487284 Journaal premier Kok wil nog niet beslissen of Máxima in de toekomst koningin genoemd mag worden 22-5-2001 televisie
85516 Twee Vandaag portret van Maarten Mourik waarin zijn strijd tegen Jorge Zorreguieta en zijn bezorgdheid over de toetreding van Máxima tot het koninklijk huis aan de orde komen 23-5-2001 televisie
251106 Heilig vuur reportage over de vraag of Máxima katholiek moet blijven of zich moet bekeren tot de Nederlands Hervormde Kerk 24-5-2001 televisie
216533 Kopspijkers in de rubriek "Deze week" wordt gediscussieerd hoe Willem-Alexander en Máxima eruit moeten zien op het huwelijk 26-5-2001 televisie
487262 Journaal anti-monarchisten, republikeinen en autonomen zijn in Amsterdam bijeen om te praten over acties tijdens het voorgenomen huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 26-5-2001 televisie
85609 Gesprek met de minister-president Kok vertelt over de kennismaking van de ministerraad met Máxima en over eventuele demonstraties tijdens het huwelijk 22-6-2001 televisie
85576 NOVA portret van Max van der Stoel waarin hij vertelt over zijn gesprekken als minister van Staat met Jorge Zorreguieta over zijn afwezigheid op het huwelijk van zijn dochter 23-6-2001 televisie
77156 Twee Vandaag Staten-Generaal moet zich uitspreken over aanstaande huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 30-6-2001 televisie
85617 NOVA kritiek op het onderzoek naar het verleden van Jorge Zorreguieta ivm zijn aanwezigheid bij het huwelijk 2-7-2001 televisie
152174 Journaal de locaties voor het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima zijn gekozen 2-7-2001 televisie
85574 Den Haag vandaag Eerste en Tweede Kamer geven toestemming voor het huwelijk 3-7-2001 televisie
86119 Twee Vandaag Staten-Generaal stemt voor toestemmingswet huwelijk Willem-Alexander en Máxima 3-7-2001 televisie
328694 Journaal Staten-Generaal stemt voor toestemmingswet huwelijk Willem-Alexander en Máxima 3-7-2001 televisie
85502 Twee Vandaag Oranjefan Johan Vlemmix laat in Eindhoven een Máxima-supermarkt bouwen ('Soestdijk II') vanwege het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima. Na het huwelijk zal de supermarkt worden omgevormd tot museum 14-8-2001 televisie
85399 Twee Vandaag studio-interview met Maartje van Weegen over het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima naar aanleiding van het huwelijk van de Noorse kroonprins Haakon met de niet onomstreden Mette-Marit 25-8-2001 televisie
245748 Knevel op zaterdag aandacht voor het 'Máxima-gevoel' in Nederland en interview met Johan Vlemmix over zijn Máxima-supermarkt 8-9-2001 televisie
487491 Journaal burgemeester Cohen van Amsterdam verwacht geen problemen bij bezoek en huwelijk van Máxima 9-9-2001 televisie
194971 Prinsjesdag aandacht voor het huwelijk in de troonrede; Eerste Kamer-voorzitter Korthals Altes spreekt namens de Staten Generaal de wens uit dat de zieke prins Claus het aanstaande huwelijk van Willem-Alexander en Máxima kan bijwonen 18-9-2001 televisie
541896 Radio 1 journaal aandacht voor het huwelijk in de troonrede; Eerste Kamer-voorzitter Korthals Altes spreekt namens de Staten Generaal de wens uit dat de zieke prins Claus het aanstaande huwelijk van Willem-Alexander en Máxima kan bijwonen 18-9-2001 radio
233340 Andere ogen buitenlandse correspondenten discussiëren over vragen als 'zorgt het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander met Máxima voor een modernisering van het koningshuis?' 21-10-2001 televisie
250060 Het elfde uur Jacobine Geel vertelt over haar rol als presentator bij de kerkdienst bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 6-11-2001 televisie
84897 Twee Vandaag het Nationaal Oranje Comité heeft bekend gemaakt dat het cadeau van de Nederlandse bevolking aan Máxima en Willem-Alexander het Oranje Fonds is 8-11-2001 televisie
99470 Journaal het Nationaal Oranje Comité heeft bekend gemaakt dat het cadeau van de Nederlandse bevolking aan Máxima en Willem-Alexander het Oranje Fonds is 8-11-2001 televisie
412119 Jeugdjournaal het Nationaal Oranje Comité heeft bekend gemaakt dat het cadeau van de Nederlandse bevolking aan Máxima en Willem-Alexander het Oranje Fonds is 8-11-2001 televisie
84864 Twee Vandaag Willem-Alexander en Máxima shoppen voor huwelijkscadeaus in Buenos Aires 13-11-2001 televisie
487452 Journaal predikant Carel Ter Linden zal huwelijk Willem-Alexander en Máxima voltrekken 21-11-2001 televisie
85023 Netwerk aandacht voor de muzikale voorbereidingen voor het huwelijk 22-11-2001 televisie
253014 Kruispunt reportage over dominee Carel ter Linden die het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima zal inzegenen 25-11-2001 televisie
487409 Jeugdjournaal reclame-industrie stort zich op huwelijk van prins Willem-Alexander en Máxima 4-12-2001 televisie
487416 Journaal reclame-industrie stort zich op huwelijk van prins Willem-Alexander en Máxima 4-12-2001 televisie
327600 Journaal Máxima maakt kennis met de Raad van State, een adviesorgaan die de toestemmingswet voor het huwelijk zal behandelen 5-12-2001 televisie
84756 Twee Vandaag nu bekend is dat de moeder van Máxima achter de Videla-regering stond, is besloten dat zij niet welkom is op het huwelijk 13-12-2001 televisie
238953 Man bijt hond in de rubriek Nieuwsflits: verborgen camera's in bloemstukken bij het huwelijk van Máxima en Alexander 13-12-2001 televisie
487400 Journaal president De la Rua van Argentinië is uitgenodigd voor het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 15-12-2001 televisie
254061 Studio 2 in een interview over kindermusicals staat Mies Bouhuys ook stil bij haar mening over het huwelijk vam Willem-Alexander en Máxima 18-12-2001 televisie
16086 Man beet hond rubriek Nationale Trouwboek: op een website kunnen kijkers hun gelukwensen achterlaten voor het prinselijk paar. 27-12-2001 televisie
239967 Man beet hond rubriek Nationale Trouwboek: op een website kunnen kijkers hun gelukwensen achterlaten voor het prinselijk paar. 28-12-2001 televisie
236569 Opium wegens commotie rond het aanstaande huwelijk een terugblik op vroegere koninklijke huwelijken van het Huis van Oranje 29-12-2001 televisie
99295 Journaal jaaroverzicht blok Máxima verovert Nederland met een overzicht van de belangrijkste nieuwsmomenten rond Máxima en het aanstaande huwelijk 30-12-2001 televisie
104265 RTL Nieuws jaaroverzicht 2001 blok over verloving Willem-Alexander en Máxima 30-12-2001 televisie
246625 TV Show dupe van Máxima tijdens de bekendmaking van haar verloving 1-1-2002 televisie
256435 Studio 2 Ireen van Ditshuyzen over haar documentaire Wij, Oranje, de komst van Máxima; dupe De rode loper over het huwelijk 3-1-2002 televisie
487732 Journaal voorbereidingen voor het huwelijk: niet alle gemeenten doen mee aan het feest in de ArenA; Guyana brengt eerste postzegel van het stel uit 4-1-2002 televisie
228705 [Ontbijt TV]] gesprek met Eelke Heemskerk (comité Het Witte Plein) die tijdens het aanstaande huwelijk van Willem-Alexander en Máxima een plek eist voor anti-monarchistische betogers op het Spui. 9-1-2002 televisie
487367 Journaal presentatie speciale postzegel ter gelegenheid van het huwelijk 9-1-2002 televisie
256431 Studio 2 aandacht voor Duitse verslaggeving over het prinselijk huwelijk 10-1-2002 televisie
487377 Journaal het Nederlands Dans Theater biedt het prinselijk paar een balletvoorstelling aan voor hun huwelijk 10-1-2002 televisie
84754 Twee Vandaag nieuwjaarsreceptie van het Nieuw Republikeins Genootschap die ondanks de populariteit van het koningshuis door het aanstaande huwelijk blijft geloven in een republiek 11-1-2002 televisie
327593 Journaal voorbereidingen voor het huwelijksfeest zijn in volle gang 11-1-2002 televisie
235511 HH zondag gesprek met Fenna Swart die stoelen inzamelt voor het huwelijk in de kerk 13-1-2002 televisie
228704 Ontbijt TV bijdrage over de wijze van huwelijksviering in Argentinië in vooruitzicht op het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 14-1-2002 televisie
84751 Twee Vandaag reportage over de voorbereidingen in Wassenaar op de komst van de nieuwe bewoners van landgoed De Horsten na het huwelijk 15-1-2002 televisie
257393 De gids aandacht voor de nieuwswaarde van het huwelijk voor het NOS Journaal en het Jeugdjournaal 15-1-2002 televisie
234603 Studio RKK gesprek met oud-bisschop Bär en schrijfster Th. Coppens over het komend huwelijk 16-1-2002 televisie
487358 Journaal actiegroepen willen tijdens het koninklijk huwelijk ludieke betogingen organiseren op "Het Witte Plein" (Het Spui) 16-1-2002 televisie
84765 Twee Vandaag presentatie veiligheidsplan koninklijk huwelijk 17-1-2002 televisie
487357 Journaal reclameborden verwijderd van Damrak voor het koninklijk huwelijk 17-1-2002 televisie
84869 Gesprek met de minister-president Wim Kok over het interview met Willem-Alexander en Máxima dat later wordt uitgezonden 18-1-2002 televisie
201438 Interview met Willem-Alexander en Máxima Maartje van Weegen en Paul Witteman praten met het prinselijk paar 18-1-2002 televisie
84870 NOVA terugblik op het interview met Willem-Alexander en Máxima 18-1-2002 televisie
329678 Journaal fragmenten uit interview met Willem-Alexander en Máxima 18-1-2002 televisie
84740 Twee Vandaag de halfzus van Máxima zal aanwezig zijn bij het huwelijk 19-1-2002 televisie
84739 Twee Vandaag het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima biedt Argentijnse fotograaf Marcelo Brodsky de gelegenheid een tentoonstelling te in de Melkweg te wijden aan zijn verdwenen landgenoten tijdens het Videla-regime 21-1-2002 televisie
228658 Ontbijt TV exclusieve winkels profiteren van het huwelijk 21-1-2002 televisie
487353 Journaal in Amsterdam wordt het startschot gegeven voor een inzamelingsactie voor acht organisaties in Argentinië die slachtoffers van de militaire dictatuur helpen. Het is de bedoeling dat dit het alternatieve nationale huwelijkgeschenk wordt voor Willem-Alexander en Máxima 21-1-2002 televisie
84738 Twee Vandaag reportage over de voorbereidingen in Amsterdam voor het prinselijk huwelijk 22-1-2002 televisie
64639 De Argentijnen naar aanleiding van het huwelijk wordt een driedelige serie over Argentinië gemaakt 23-1-2002 televisie
84730 Twee Vandaag Rafael Braun, die tijdens de kerkelijke inzegening van het huwelijk voor zal gaan in gebed, is in opspraak geraakt door uitspraken over het bewind van Videla 23-1-2002 televisie
84826 Netwerk Rafael Braun, die tijdens de kerkelijke inzegening van het huwelijk voor zal gaan in gebed, is in opspraak geraakt door uitspraken over het bewind van Videla 23-1-2002 televisie
413952 Jeugdjournaal Rafael Braun, die tijdens de kerkelijke inzegening van het huwelijk voor zal gaan in gebed, is in opspraak geraakt door uitspraken over het bewind van Videla 23-1-2002 televisie
487543 Journaal Rafael Braun, die tijdens de kerkelijke inzegening van het huwelijk voor zal gaan in gebed, is in opspraak geraakt door uitspraken over het bewind van Videla 23-1-2002 televisie
21796 Royal love letters speciale aflevering in het teken van het aanstaande huwelijk waarin kandidates zich voordoen als Máxima; met Carlo Boszhard en Irene Moors als het prinselijk paar 25-1-2002 televisie
84817 Gesprek met de minister-president premier Kok maakt zich zorgen over de sfeer rond het huwelijk, mede door opduikende berichten over de Argentijnse gasten 25-1-2002 televisie
303816 De horzel diverse satirische persiflages op het nieuws, veelal over het prinselijk huwelijk 25-1-2002 televisie
487743 Journaal kabinet biedt prinselijk paar een banket aan 25-1-2002 televisie
54990 Journaal feest in Madurodam voor Willem-Alexander en Máxima 26-1-2002 televisie
84735 Twee Vandaag discussie in aanloop op het huwelijk, over het verleden en de afkomst van Máxima 26-1-2002 televisie
84790 Netwerk aandacht voor de scherpe veiligheidsmaatregelen in Amsterdam rond het huwelijk 27-1-2002 televisie
112599 © mens gesprek met Mies Bouhuys met haar visie op het prinselijk huwelijk 27-1-2002 televisie
251045 Kruispunt reportage over de in opspraak geraakte Rafael Braun, die tijdens de kerkelijke inzegening van het huwelijk voor zal gaan in gebed 27-1-2002 televisie
487741 Journaal interview Jeugdjournaal met Willem-Alexander en Máxima 27-1-2002 televisie
84734 Twee Vandaag terugblik op de liefdesgeschiedenis van Willem-Alexander en Máxima in aanloop naar het huwelijk 28-1-2002 televisie
256446 Dokument: Wij, Oranje dupe: verloving van Willem-Alexander en Máxima 28-1-2002 televisie
487739 Journaal Willem-Alexander en Máxima slaan bij de Utrechtse Munt een speciale herdenkingsmunt voor hun komende huwelijk 28-1-2002 televisie
245681 TV Show geheel in het teken van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima en de amateurbeelden en foto's die door het publiek van het paar zijn gemaakt 29-1-2002 televisie
250043 Het elfde uur interview met Pieter Beelaerts van Blokland, voorzitter Nationaal Oranje Comité, over het huwelijk en het cadeau (Oranjefonds) voor het paar 29-1-2002 televisie
412101 Jeugdjournaal vooruitblik huwelijk Willem-Alexander en Máxima 29-1-2002 televisie
64638 De Argentijnen naar aanleiding van het huwelijk wordt een driedelige serie over Argentinië gemaakt 30-1-2002 televisie
84726 NOVA Oranjefan mevrouw Van den Berg uit Rotterdam is in het trotse bezit van een uitnodiging voor het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 30-1-2002 televisie
84745 Twee Vandaag in aanloop naar het huwelijk is er aandacht voor de tradities rond legeruniformen bij koninklijke huwelijken 30-1-2002 televisie
228656 Ontbijt TV de Amsterdamse lokale radiozender Salto biedt tegenstanders van het huwelijk etherruimte en bereidt voor de de dag van de bruiloft een alternatieve huwelijksuitzending voor 30-1-2002 televisie
291428 10 lastige vragen theaterrecensent Hans van den Bergh (Republikeins Genootschap) reageert op het interview met Willem-Alexander en Máxima 30-1-2002 televisie
298639 Het Lagerhuis discussie over de stelling 'er moet tegen de monarchie gedemonstreerd kunnen worden op de dag van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 30-1-2002 televisie
84746 Twee Vandaag dominee, kardinaal, rabbijn en imam over het koninklijk huwelijk 31-1-2002 televisie
254090 Studio 2 aandacht voor uitspraken in de media over en Duitse aandacht voor het prinselijk huwelijk 31-1-2002 televisie
487736 Journaal voorbereidingen voor het huwelijk, aanwezigheid Duitse pers, proefrit gouden koets, weinig belangstelling vanuit Argentinië door economische crisis 31-1-2002 televisie
84729 Gesprek met de minister-president gesprek met Wim Kok over de voorbereidingen voor het huwelijk en over het feest in de ArenA 1-2-2002 televisie
423216 Jeugdjournaal voorbereidingen, training van paarden van ere-escorte cavalerie, basisscholen organiseren evenementen rond het huwelijk, kinderen over het huwelijk 1-2-2002 televisie
84764 Twee Vandaag aandacht voor voorbereiding Amsterdam Arena op het feest en voor de huwelijksmunt 1-2-2002 televisie
413949 Journaal laatste voorbereidingen voor huwelijk Willem-Alexander en Máxima 1-2-2002 televisie
99459 Journaal laatste voorbereidingen, aankomst Willem-Alexander en Máxima in de ArenA 1-2-2002 televisie
85100 Het huwelijk: Feest in de ArenA rechtstreeks verslag van het feest in de Amsterdam ArenA op de vooravond van het huwelijk 1-2-2002 televisie
85104 Het huwelijk: De opmaat voorbereidingen voor het huwelijk 1-2-2002 televisie
85107 Het huwelijk: De opmaat voorbereidingen voor het huwelijk 1-2-2002 televisie
84749 Netwerk geheel gewijd aan voorbereidingen op het huwelijk 1-2-2002 televisie
79234 NOVA geheel gewijd aan Freek de Jonge en zijn stille protest tegen het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima 1-2-2002 televisie
303811 De horzel diverse satirische persiflages op het nieuws, veelal over het prinselijk huwelijk 1-2-2002 televisie
328654 Journaal verslag van het feest in de Amsterdam ArenA op de vooravond van het huwelijk 1-2-2002 televisie
85273 Het huwelijk: Achter de schermen band 1 en 2: voorbereidende bespreking redactie NOS Aktueel, NOS-medewerkers verkennen Beurs van Berlage, werkzaamheden in de Nieuwe Kerk   televisie
76299 Het huwelijk: Achter de schermen band 3 en 4: voorbereidingen in de Nieuwe Kerk, voorbereidingen in Beurs van Berlage   televisie
85272 Het huwelijk: Achter de schermen band 5 en 6: bouw van televisiedorp, werkzaamheden in de Nieuwe Kerk, werkzaamheden in de Beurs van Berlage   televisie
76302 Het huwelijk: Achter de schermen band 7 en 8: werkzaamheden in de Beurs van Berlage, werkzaamheden in de Nieuwe Kerk, bouw van televisiedorp, helikopter-unit Waverveen   televisie
79244 Het huwelijk: Achter de schermen band 9, 10 en 11: vertrek camera-helikopter, perscentrum Museumplein, televisiestudio, omgeving Nieuwe Kerk, na de uitzending   televisie
79248 Het huwelijk voorbeschouwingen, studio-interview, impressies van de laatste voorbereidingen en aankomsten van genodigden bij de Beurs van Berlage voor het burgerlijk huwelijk 2-2-2002 televisie
79245 Het huwelijk sluiting van het burgerlijk huwelijk in de Beurs van Berlage, vertrek van genodigden bij het beursgebouw en aankomst bij de Nieuwe Kerk, begin van de kerkelijke ceremonie 2-2-2002 televisie
53981 Het huwelijk vervolg kerkelijk huwelijk, rijtoer, balkonscène 2-2-2002 televisie
53957 Het huwelijk hoogtepunten en nabeschouwingen 2-2-2002 televisie
79241 Het huwelijk nabeschouwingen 2-2-2002 televisie
85113 Het huwelijk met gebarentolk rechtstreekse uitzending met gebarentolken 2-2-2002 televisie
53917 Twee Vandaag geheel gewijd aan het huwelijk, verslag, studiogesprek, reportage over ervaring door de bewoners Begijnhof in Amsterdam 2-2-2002 televisie
412099 Jeugdjournaal verslag van het huwelijk en reacties van kinderen daarop 2-2-2002 televisie
99458 Journaal verslag van het huwelijk en reacties vanuit Argentinië 2-2-2002 televisie
79235 NOVA geheel gewijd aan het huwelijk, peiling stemming op diverse locaties 2-2-2002 televisie
53961 Het huwelijk: De terugblik hoogtepunten, kruisgesprekken en studio-interviews 2-2-2002 televisie
446279 Internationale nieuwsuitwisseling vertrek van het paar vanuit het Paleis op de Dam per auto naar de Beurs van Berlage; aankomst bij de Beurs en ontvangst door burgemeester Cohen 2-2-2002 televisie
449269 Internationale nieuwsuitwisseling voltrekking van het burgerlijk huwelijk 2-2-2002 televisie
453597 Internationale nieuwsuitwisseling verlaten van de Beurs van Berlage, rit naar en aankomst bij de Nieuwe Kerk 2-2-2002 televisie
462753 Internationale nieuwsuitwisseling kerkelijk huwelijk in de Nieuwe Kerk 2-2-2002 televisie
463517 Internationale nieuwsuitwisseling kerkelijk huwelijk in de Nieuwe Kerk 2-2-2002 televisie
464478 Internationale nieuwsuitwisseling vertrek uit Nieuwe Kerk, rijtoer naar Paleis op de Dam, balkonscène 2-2-2002 televisie
465526 Internationale nieuwsuitwisseling tranen van Maxima tijdens kerkelijk huwelijk in Nieuwe Kerk bij optreden van Carel Kraayenhof, die op de bandoneon het nummer Adios Nonino van Astor Piazzolla speelt 2-2-2002 televisie
84731 Netwerk gesprekken met Herman Pleij, cultuurhistoricus, Charles Huijskens, communicatie-adviseur, en Paul Rosenmöller over de huwelijksdag 3-2-2002 televisie
251039 Kruispunt gesprekken met Paul Gerretsen, rector middelbare school van Willem-Alexander, en mgr Bär, bisschop, over aspecten van de huwelijksvoltrekking + reportage met reacties op het huwelijk 3-2-2002 televisie
412098 Jeugdjournaal nasleep huwelijk prins Willem-Alexander en prinses Máxima 3-2-2002 televisie
291409 10 lastige vragen Marc van der Linden beantwoordt vragen over het koninklijk huwelijk waaronder: 'was de traan van Máxima effectsbejag?' 4-2-2002 televisie
299528 Barend & Witteman gesprek met betrokkenen over het vlekkeloos verlopen van het koninklijk huwelijk in Amsterdam 4-2-2002 televisie
246741 TV Show studiogesprek met Carel Kraayenhof over zijn optreden tijdens het koninklijk huwelijk en de reacties daarop, dupe van zijn optreden en huilende Máxima 5-2-2002 televisie
64637 De Argentijnen naar aanleiding van het huwelijk wordt een driedelige serie over Argentinië gemaakt 6-2-2002 televisie
258483 Slot Rottenberg: Bemoeienissen en ontmoetingen in de Bovenkamer sketch: de eigenares van een feestartikelenwinkel (Loes Luca) geeft haar mening over het koninklijk huwelijk 6-2-2002 televisie
243452 De achtste dag reportage over de demonstranten tegen het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 8-2-2002 televisie
487729 Jeugdjournaal video over huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 9-2-2002 televisie
257375 Dokument: Wij, Oranje Peter Brusse praat met verschillende bekende Nederlanders over de betekenis die het koningshuis nog voor hen heeft en waarom het nog zo'n belangrijke plaats inneemt in het leven van vele Nederlanders + dupes van het recente huwelijk 11-2-2002 televisie
84692 Twee Vandaag in Paleis Het Loo is de bruidsjurk van prinses Máxima te zien op de tentoonstelling Ja, ik wil over 200 jaar koninklijk huwelijk in Nederland + dupes van het recente huwelijk 12-2-2002 televisie
291416 10 lastige vragen Jan Marijnissen beantwoordt een vraag over Jorge Zorreguieta naar aanleiding van het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima 12-2-2002 televisie
245674 Oog in oog gesprek met Huub Oosterhuis, studentenpastor/dichter, waarin de kerkdienst van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima aan de orde komt 1-3-2002 televisie
239943 Man bijt hond interview met Jos en Ria de Laat, bedank-experts, over huwelijksbedankjes en het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 15-3-2002 televisie
260563 Storing gesprek met Viola Holt waarin zij ingaat op het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima + dupes van het huwelijk 15-3-2002 televisie
416283 Jeugdjournaal veel bezoekers bij tentoonstelling huwelijk Willem-Alexander en Máxima 18-3-2002 televisie
1376975 Urbania portret van een politieke vluchteling uit Uruguay die is opgepakt wegens het uitdelen van opruiende pamfletten tegen de kroonprins op de dag voor het huwelijk 23-4-2002 Televisie
84415 Twee Vandaag portret van broers Nico en Carel ter Linden, dominees die koninklijke huwelijken sluiten + beelden van het huwelijk 21-5-2002 televisie
201315 De nationale relatietest dupe huwelijk Willem-Alexander en Máxima 22-5-2002 televisie
19018 Dokwerk: Het zondags-zangcafé documentaire over het café-chantant in het Amsterdamse café Kapitein Zeppos waar ter gelegenheid van het koninklijk huwelijk ook een speciale café-chantant is georganiseerd 9-6-2002 televisie
53911 NOVA interview met Wim Kok bij zijn afscheid van de landelijke politiek waarin hij ingaat op het onderzoek naar het verleden van Jorge Zorreguieta; reactie van Max van der Stoel die Zorreguieta moest vertellen weg te blijven bij de huwelijksvoltrekking van Máxima 21-7-2002 televisie
84215 Twee Vandaag reportage over de overdracht van de opbrengst van de nationale collecte voor de mensenrechtenorganisaties in Argentinië (tegenactie van het nationaal geschenk bij de het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima) 31-7-2002 televisie
108655 TV Show interview met Loes Luca met aandacht voor haar presentatie van het huwelijksfeest in de ArenA op 1 februari + fragment 6-9-2002 televisie
487891 Journaal in Paradiso is de cheque overhandigd van het alternatief huwelijksgeschenk voor Willem-Alexander en Máxima, een inzameling voor Argentinië 8-9-2002 televisie
108636 R.A.M.: IDFA journaal 2002 aandacht voor de documentaire Nader tot Máxima van Albert Elings en Eugenie Jansen over de trouwdag Willem-Alexander en Máxima, bestaande uit een compilatie van amateuropnamen 22-11-2002 televisie
72862 Journaal IDFA vertoont Nader tot Máxima, uit amateuropnamen samengestelde documentaire over huwelijk Máxima en Willem-Alexander 23-11-2002 televisie
99297 Journaal IDFA vertoont Nader tot Máxima, uit amateuropnamen samengestelde documentaire over huwelijk Máxima en Willem-Alexander 23-11-2002 televisie
  Nader tot Máxima film van Albert Elings en Eugenie Jansen over het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima, gemaakt met amateurbeelden geschoten op 2 februari 2002 op diverse locaties 23-11-2002 televisie
52644 Aspecten van maatschappijleer dupe: de balkonscène 2-12-2002 televisie
99291 Journaal jaaroverzicht terugblik op het huwelijk + interview met accordeonist Carel Kraayenhof 28-12-2002 televisie
466697 Jeugdjournaal studiogesprekmet zeven kinderen over het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima + dupes 29-12-2002 televisie
16120 Man beet hond sketch uit Man bijt hond over de schoonmakers van de rode loper tijdens het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 30-12-2002 televisie
104444 RTL Nieuws jaaroverzicht 2002 terugblik op het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 30-12-2002 televisie
15189 De televisiejaren terugblik op televisie in 2002 met aandacht voor het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 31-12-2002 televisie
89840 Portret van een passie gesprek met Henk van der Meyden waarin hij vertelt dat hij onmiddellijk Carel Kraayenhof boekte nadat hij Máxima tot tranen had ontroerd tijdens het huwelijk 12-1-2003 televisie
238186 Nederland komt thuis gesprek met royaltykenner Peter Rehwinkel over de relatie van Willem-Alexander en Máxima + dupes van het huwelijk 27-1-2003 televisie
255441 Werelden persoonlijke documentaire van de Indiaas-Nederlandse filmmaker Mani Kaul over zijn eigen inburgering; zijn reactie op de straatviering van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 23-4-2003 televisie
198560 Edison gala 2003 dupe optreden Carel Kraayenhof tijdens het huwelijk 4-6-2003 televisie
239288 Man beet hond reportage uit Man bijt hond over het stofzuigen van de loper in de Nieuwe Kerk vlak voor het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 6-6-2003 televisie
82836 Netwerk aandacht voor geboorte eerste dochter van Willem-Alexander en Máxima; dupe optreden Carel Kraayenhof tijdens huwelijk, ontroerde Máxima 7-12-2003 televisie
103582 De 25… meest emotionele tv-momenten, waaronder de traan van Máxima 21-10-2004 televisie
151933 5 jaar na de traan terugblik op het koninklijk huwelijk met diverse betrokkenen 2-2-2007 televisie
1086806 Het tv moment van het jaar in rubriek TV-moment aller tijden komt de traan van Máxima voorbij 12-1-2008 televisie
3889265 Nieuwsshow interview met schrijver Tomas Ross over zijn boek Het meisje uit Buenos Aires: tegen de achtergrond van het Videla-regime in Argentinië ontvouwt Ross een plot rondom het huwelijk van prinses Maxima en prins Willem-Alexander 26-9-2009 radio
4496659 Heb je dat gezien? item over Rudolf Spoor waarin ook de regie van het huwelijk ter sprake komt 21-2-2011 televisie
4499618 Heb je dat gezien? item over Rudolf Spoor waarin ook de regie van het huwelijk ter sprake komt 4-3-2011 televisie
4523225 Heb je dat gezien? item over Rudolf Spoor waarin ook de regie van het huwelijk ter sprake komt 30-3-2011 televisie
4525221 Heb je dat gezien? item over Rudolf Spoor waarin ook de regie van het huwelijk ter sprake komt 6-4-2011 televisie

Terug naar de beschrijving