Jan Broeksz in de media

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar de biografie

taakid titel jaartal datum samenvatting medium
544742 Niet bekend - 47586 - heropening Troelstra oord 1948 26-06-1948 heropening tweede Troelstra oord, met toespraak J.B. Broeksz en optreden Hetty Blok radio
543142 Het jaar draait voorbij 1952 31-12-1952 Verkiezingsmanifestatie pvda met fragment toespraak Drees, winst pvda by Tweede Kamer verkiezingen met dankwoord Vorrink, in memoriam VARA-spreekster A.J.Otte-Arnoldi door VARA-omroepsecr. J.B.Broeksz radio
552553 Niet bekend - 13508 - jubileum G. De Clerq 1953 4-1-1953 Flitsen 25-jarig jubileum Gustaaf de Clercq (voorz. Avro). Aanbieding plaquette en receptie. Sprekers onder ander J.B. Broeksz radio
551206 Niet bekend - 17447 J.B. Broeksz over omroepwet 1954 3-2-1954 J. B. Broeksz over het ontwerp omroepwet. Eerste van twee lezingen. Hy geeft zyn visie op de geschiedenis van de omroep van na de oorlog tot 1954. radio
551200 Niet bekend - 17450 - omroepwet 1954 6-2-1954 J. B. Broeksz (omroepsecretaris vara) over het standpunt van de vara m. B. T. Het ontwerp omroepwet. radio
556876 Niet bekend - 13178 - jubileum Broeksz 1954 12-2-1954 25 jarig jubileum J.B.Broeksz radio
583110 Niet bekend - 17451 - omroepwet 1954 15-03-1954 J. B. Broeksz (omroepsecr. Vara) bespreekt het ontwerp omroepwet. radio
671407 Radioweekjournaal 1955 5-11-1955 De vara viert 30-jarig bestaan. J. B. Broeksz (omroepsecretaris) over 1930, instelling zendtijdenbesluit. "we gingen van 8 uur naar 52 uur zendtijd. Verder huldigt hij diverse jubilarissen. Met tune en vara-mars. radio
559105 Niet bekend - 11178 - crematie Henk van Laar 1955 8-12-1955 Crematie Henk van Laar. Fragmenten toespraken o.a. J.B.Broeksz radio
555568 Niet bekend - 12354 - lezing Broeksz 1955 17-06-1955 Lezing J.B.Broeksz over de positie van de VARA, hoe 25 jaar geleden zendtijdenbesluit tot stand kwam. radio
671415 Dingen van de dag 1955 19-12-1955 50ste aflevering De Familie Doorsnee. J. B. Broeksz (vara) en A.J. D' ailly (burg. Amsterdam) feliciteren de medewerkers. Annie M.G. Schmidt bedankt allen met een geestig speechje. radio
585390 Zij willen u wel helpen 1956 1-6-1956 Causerie door VARA-Omroepsecretaris Broeksz over de vestzakzender die op verzoek van de VARA door de NRU voor de serie werd ontwikkeld. radio
557779 Niet bekend - 10486 crematie A. Krelage 1957 5-4-1957 Reportage crematie A. Krelage. Sprekers o.a. J.B.Broeksz. radio
546554 Niet bekend - 19232 Studio Rono 1957 9-8-1957 De studio van de rono in groningen is gemoderniseerd. Prof. J. B. Kors en J.B. Broeksz (progr. Comm. Nru) spreken tijdens officiele overdracht. radio
543583 Niet bekend - 22288 jubileum 1958 2-6-1958 Rutger Schoute 25 jaar by de omroep. Ruw materiaal van jubileumviering. Speech door J.B. Broeksz (VARA) radio
542941 Niet bekend - 21296 - afscheid Dorus 1958 10-5-1958 Afscheid Dorus (Tom Manders) na 75 optredens voor VARA-radio. J.B.Broeksz spreekt de sympathieke zwerver toe. radio
543037 Niet bekend - 21194 - Huldiging familie Doorsnee 1958 19-04-1958 Huldiging De Familie Doorsnee i.v.m. Beeindiging radioserie - J.B.Broeksz (omroepsecr. VARA) over fantasie en realiteit radio
561215 Niet bekend - 10366 - 500.000 leden VARA 1959 18-11-1959 Mededeling van het inschryven van het 500. 000ste lid van de vara, door J.B.Broeksz. radio
557347 Niet bekend - 13012 - begrafenis Arend de Vries 1959 24-10-1959 Reportage begrafenis van Arend de Vries (vara-voorz. 1930-1940) sprekers: J.B.Broeksz en Willerm van Capelle. radio
589631 Echo 1961 24-08-1961 Afscheid Bernard Haitink als dirigent van het radio filharmonisch orkest speeches mr. A. B. Roosjen, J.B. Broeksz radio
674661 Marimba 1962 8-6-1962 Extra aflevering van het satirische magazine waarin Parool-journalist H.A. Gomperts zijn pleidooi toelicht voor een derde culturele radiozender.Met het weerwoord van Broeksz. radio
542971 Niet bekend - 21268 - afscheidsreceptie E. J Bomli 1962 30-03-1962 Afscheidsreceptie van E.J.Bomli (NRU-programmadirecteur). Toespraken door A.B.Roosjen en J.B.Broeksz. radio
571800 Niet bekend - 6567 - verenigingsraad VARA 1963 27-04-1963 Verenigingsraad vara. Radio en tv-beleid. Broeksz over het getalscriterium. radio
566784 Niet bekend - 7125 - In memoriam Cor Steyn 1965 17-11-1965 In memoriam Cor Steyn. Herdacht voor VARA-personeel door omroepsecretaris hr. Broeksz. radio
566775 Niet bekend - 7128 - jubileum VARA 1965 21-10-1965 40 jaar VARA met sprekers waaronder Broeksz radio
576030 Niet bekend - 1530 - vergadering verenigingsraad VARA 1966 11-9-1965 Vergadering VARA verenigingsraad. Fragmenten onder andere J. Broeksz radio
571554 Niet bekend - 6442 kleurentelevisie en omroepwet 1966 3-9-1966 J. B. Broeksz (voorz. Vara): kleuren tv. Ontwerp omroepwet. Gezamenlijk programma NRU en NTS. radio
576003 Niet bekend - 1540 - Afscheid Ary van Nierop 1966 6-5-1966 Afscheid Ary van Nierop (programmaleider vara radio) door J.B. Broeksz (vara-voorzitter) radio
673976 Socialistisch commentaar 1966 11-5-1966 Laatste uitzending "socialistisch commentaar" (vara-rubriek). Koen Voskuil neemt afscheid. Inleiding door j. B. Broeksz (voorz. Vara).  
572562 Niet bekend - 6743 - afscheid regeringscommssaris 1966 18-10-1966 Afscheid regeringscommissaris radiowezen Mr.. van Veen spreker o.a. J. B. Broeksz (voorzitter vara). radio
577024 Niet bekend - 1898 - Voorzitterswisseling VARA 1966 20-04-1966 Gesprek met mr. J. A. W. Burger en J. B. Broeksz, de scheidende en komende voorzitter van de VARA radio
577011 Niet bekend - 1902 - overdracht voorzitterschap VARA 1966 23-04-1966 Afscheid mr. J.A.W. Burger als vara-voorzitter noemt vertrouwen het kostbaarste goed J.B. Broeksz, de nieuwe voorz. radio
576006 Niet bekend - 1538 - Afscheid Jaap Burger 1966 25-04-1966 Afscheid van mr. J. A. W. Burger van het vara personeel. Inleiding j. B. Broeksz, radio
571064 Niet bekend - 6404 - studiobouw VARA 1966 25-10-1966 Studiobouw vara. Persconferentie door voorzitter Broeksz. radio
575428 Niet bekend - 5580 - Nieuwjaarstoespraak Broeksz 1966 30-12-1966 Nieuwjaarstoespraak door dhr. J. B. Broeksz, voorz. V. D. Vara op 1-1-'67 "eindelyk zekerheid?" radio
212291 De jonge onderzoekers 1967 9-5-1967 Na afloop van deze derde aflevering worden de prijzen uitgereikt aan de drie beste individuen en groepen door voorzitter J.B. Broeksz van de VARA. televisie
571469 Niet bekend - 6248 - omroepwet 1967 24-02-1967 Omroepwet en debat in eerste kamer. O.a. met. Broeksz (PvdA). radio
570617 Niet bekend - 6078 - in memoriam Kleytwegt 1967 25-08-1967 In memoriam C. Kleywegt, hoofdbestuurslid vara, door J. B. Broeksz, vara omroepsecretaris. radio
571466 Niet bekend - 6249 - omroepwet 1967 28-02-1967 Omroepwet in eerste kamer aangenomen met 40-26 stemmen. Sprekers : J. B. Broeksz en H.W. van Doorn. radio
571896 Niet bekend - 6533 - commentaar Broeksz op AVRO 1967 30-01-1967 AVRO treedt uit federatie van omroepverenigingen. Commentaar vara omroep-secretaris J.B. Broeksz radio
674034 Dingen van de dag 1968 24-08-1968 J. B. Broeksz opent verenigingsraad VARA.  
573821 Niet bekend - 3958 - nieuwe VARA studio 1969 3-5-1969 Nieuwe vara studio gereed spreker o.a. J. B. Broeksz; radio
673653 Dingen van de dag - opening VARA studio 1969 3-5-1969 Nieuwe VARA-studio geopend. Vara-voorz. Broeksz gehuldigd tgv. 40 jarig omroepjubileum. radio
583201 Prijsuitreiking Prix Italia aan Bob Uschi 1969 21-09-1969 Fragmenten uit de feestelijke slotbijeenkomst van het 21e concours in Mantua, waarin de bekendmaking van de prijs en een toespraak door EBU-voorzitter Broeksz. radio
577008 Niet bekend - 1903 - vergadering verenigingsraad 1969 23-08-1969 Toespraak J.B. Broeksz (voorz. VARA) bij opening verenigingsraad. radio
575786 Niet bekend - 5327 - omroepstatuten 1969 29-05-1969 Discussie over de vaststelling van de statuten. Fragmenten van omroepvoorzitters, waaronder J. B. Broeksz radio
575789 Niet bekend - 5326 - fusie NRU en NTS tot NOS 1969 29-05-1969 NRU en NTS gaan op in NOS. terugblik met voorzitters en bestuurders waaronder J. Broeksz radio
589828 Echo 1970 5-9-1970 J. B. Broeksz, voorz. Van de vara over het omroepbeleid van minister Klompé. radio
701251 Dingen van de dag 1970 10-31-1970 Vara-verenigingsraad. A. Kloos benoemd tot voorzitter J. B. Broeksz contra "politieke rechtspraak van de regering" radio
573425 Niet bekend - 4345 - afscheidsreceptie Broeksz 1971 8-5-1971 Afscheidsreceptie vara-voorzitter j. B. Broeksz. radio
573428 Niet bekend - 4344 - overdracht voorzittershamer VARA 1971 8-5-1971 Overdracht voorzittershamer bij VARA. Vergadering verenigingsraad. J. B. Broeksz radio
576522 Niet bekend - 1843 - interview 1972 31-10-1972 J. B. Broeksz (voorzitter fractie eerste kamer pvda) over conflict binnen NVV radio
589644 Radiojournaal 1974 1-22-1974 Eerste kamer velt vonnis over veronica. Half jaar uitstel fragm. Min. H. W. V. Doorn (crm) en de 1e kamerl. J. B. Broeksz (pvda), mr. C. H. F. Polak (vvd) en ir. N. F. I. Schwarz(d'66). radio
674446 Radio hilversum 1940-1945 1974 5-7-1974 Programma over omroep in de oorlog, een van de sprekers is J. Broeksz radio
674443 Radio hilversum 1940-1945 1974 10-7-1974 Programma over omroep in de oorlog, een van de sprekers is J. Broeksz radio
671919 Rood met een goud randje 1974 31-10-1974 Programma over VARA verleden, o.a. met Jan Broeksz radio
308702 Achter het nieuws 1975 17-07-1975 Verklaring Jan Broeksz, lid Eerste Kamer 23" televisie
550075 Niet bekend - 16044 - aanbieding carillon aan Suriname 1978 26-02-1978 Aanbieding carillon aan surinaamse parlement. J. B. Broeksz (plaatsvervangend voorzitter eerste kamer) biedt namens nederlands parlement carillon aan aan surinaams parlement. radio
670042 Het zout in de pap 1980 11-13-1980 Gesprek in 'Praten aan tafel' met J.B.Broeksz radio
547681 In memoriam J.B. Broeksz 1980 19-11-1980 In memoriam j. B. Broeksz. Fragmenten van J. B. Broeksz en Jan de Troye en in herinnering door: J. A. W. Burger (oud-vara voorz. ), H. W. Van Doorn, Gabri de Wagt, A. H. Kloos (VARA voorz. ). radio
671108 Het zout in de pap 1980 19-11-1980 Jeanne van Munster in gesprek met Hans Kerkhoff over J. B. Broeksz n.a.v. diens overlyden. radio
539191 Heeft de radio zijn gezicht verloren? 1981 3-1-1981 programma over 55 jaar radio, onder andere gesprek met Jan Broeksz radio
674448 Oral History 1984 19-04-1984 Gesprek met Bob Spaak, onder andere over Jan Broeksz radio
636275 Het voordeel van de twijfel 1992 20-04-1992 Portret van Jan Broeksz (1906-1980), bestaande uit archiefopnamen en fragmenten met Broeksz' oud-collega's Wim Rengelink en Jan de Troye en Gabri de Wagt radio

Terug naar de biografie