Suriname onafhankelijk

Uit B&G Wiki

Onder het toeziend oog van Kroonprinses Beatrix wordt op 24 november 1975 in het stadion van Paramaribo, voor het eerst de Surinaamse vlag gehesen. Op dinsdagmorgen 25 november vindt in de Hervormde kerk op het kerkplein de soevereiniteitsoverdracht plaats. Suriname is voortaan een onafhankelijke republiek. De twee grootste etnische groepen Creolen en Hindoes, maar ook Bosnegers, Javanen en Chinezen, vormen vanaf nu één bevolking in de Republiek Suriname.

Suriname onafhankelijk
Branden in Paramaribo tekenen etnische spanningen aan de vooravond van de onafhankelijkheid
Kroonprinses Beatrix met Arron, Lachman en Ferrier


Roep om een onafhankelijke republiek

Lijsttrekker van de Nationale Partij-kombinatie (NPK) Henck Arron pleit voor onafhankelijkheid

De wens om baas in eigen huis te zijn komt vooral voort uit het creoolse nationalisme dat in Suriname wordt aangewakkerd door de culturele vereniging Wie Eegie Sanie van Eddy Bruma. In 1973 vormen Bruma's Partij Nationalistische Republiek (PNR), het Javaanse KTPI, het christendemocratische PSV en de Nationale Partij Suriname (NPS) een coalitie. Deze Nationale Partij Kombinatie (NPK) met als lijsttrekker de toenmalige politieke leider van de NPS, Henck Arron, wint de verkiezingen. Redelijk onverwacht pleit premier Arron vervolgens dat Suriname niet later dan ultimo 1975, onafhankelijk moet worden. Ondanks de verkiezingsoverwinning van de NPK, is de oppositie onder de verschillende etnische groepen tegen de onafhankelijkheid groot. Is Suriname wel sterk genoeg om op eigen benen te staan? En welk gevolg heeft de onafhankelijkheid voor de verhoudingen tussen verschillende etnische groepen? Latent etnische spanningen tussen creolen en hindoestanen komen tot uiting in protestmarsen, rellen en brandstichting. De Verenigde Hindoestaanse Partij, onder leiding van Jagernath Lachmon neemt het voortouw in de oppositie. Een telling in het Surinaamse parlement geeft uiteindelijk de doorslag. Doordat één lid van de VHP instemt met de regeringspartij kan Lachman de onafhankelijkheid niet langer tegenhouden. De progressieve Nederlandse regering Den Uyl gaat snel akkoord en besprekingen over de voorwaarden laten niet lang op zich wachten. Met het tekenen van de soevereiniteitsoverdracht krijgt de nieuwe republiek een premie van 3,5 miljard gulden mee van de oude kolonisator. Een groot deel van de Surinaamse bevolking heeft echter geen vertrouwen in de brose basis waarop de onafhankelijkheid tot stand komt. De slechter wordende economische vooruitzichten vergroot de uittocht naar Nederland.

Kroonprinses Beatrix danst met Prins Claus op de onafhankelijkheid
Roy Horp en Desi Bouterse spreken het Surinaamse volk toe na de coup
De 15 slachtoffers van de Decembermoorden in Fort Zeelandia, 1982


De aanloop in beeld

De aankomende onafhankelijkheid van Suriname krijgt al snel een vrij prominente plaats in de berichtgeving van Nederlandse actualiteitenprogrammma's. Het NOS Journaal heeft vanaf de eerste besprekingen tussen de Nederlandse en Surinaamse regering bijna dagelijks items over het onderwerp. Panoramiek de actualiteitenrubriek van de NOS geeft meer duiding aan de ontwikkelingen. Centraal hierin staat vooral de rol van Nederland; hoe gaat de steun vanuit Nederland aan de nieuw te vormen republiek eruit zien? Welk gevolg heeft de regeling omtrent nationaliteiten voor de intocht van Surinamers in Nederland? Nieuws omtrent de onderhandleingen wordt op de voet gevolgd. De parlementaire rubriek van de NOS Den Haag vandaag, zendt het kamerdebat over de beslissing uit. Televizier magazine van de AVRO volgt de NOS in de berichtgeving. Veel aandacht voor de keuze van nationaliteit en de hoogte van de premie voor de nieuwe republiek. Actualiteitenrubrieken van de andere omroepen zijn er kort voor de onafhankelijkheid bij. Brandpunt focust zich daarbij op de viering van de aanstaande onafhankelijkheid van Surinamers in de Bijlmer. Radioprogramma Nova zembla van de VARA, spreekt met de familie Farza over hun beweegredenen en toekomstplannen, een week voor hun vertrek naar Nederland. Nader bekeken van de EO heeft vooral aandacht voor de manier waarop de Surinamers in ons land worden opgevangen. Het vrij jonge TROS Aktua heeft aandacht voor Fort Zeelandia en de Nederlandse slavenhandel.
De daadwerkelijke feestelijkheden rond de onafhankelijkheid op 25 november 1975 worden breed uitgemeten in de Nederlandse audiovisuele media. Verslaggever Eef Brouwers van het NOS Journaal levert daarbij de belangrijkste reportages af. NOS zendt een speciaal programma uit rond de viering, gepresenteerd door Joop van Os. Reportages vanuit Suriname belichten de politieke ontwikkeling tot de onafhankelijkheid en de betekenis van de onafhankelijkheid voor de bevolking. Verder worden enkele ceremoniële plechtigheden in beeld gebracht. Vanaf Fort Zeelandia wordt een laatste opmerking gemaakt over de toekomst van de Republiek Suriname. Vanuit Hilversum wordt vervolgens nog een portret aangekondigt over de eerste president van de Republiek Suriname, Johan Ferrier.


Herdenking Surinaamse onafhankelijkheid

De nieuwe republiek wordt na de onafhankelijkheid al vrij snel met rust gelaten. In het Journaal komt de viering van één jaar onafhankelijkheid nog goed in het nieuws. Het zal echter tot de viering van het eerste lustrum duren, voor Suriname weer prominent in het nieuws komt. Hier en nu van de NCRV meldt hoe militairen de macht overnemen in Suriname. Het politiebureau is Paramaribo bezet. Ooggetuigen doen hun verhaal. Eén van de bezetters, sergeant Horb, laat telefonisch weten: "We hebben het hele land in handen." In 1980 verschijnt ook 5 jaar onafhankelijkheid?, een documentaire van Manus van de Kamp over Suriname na vijf jaar onafhankelijkheid. Ook hierin aandacht voor de achtergronden van de staatsgreep van 25 februari. De ontwikkelingen hebben gevolgen voor de politieke verhoudingen tussen Suriname en Nederland. Volgende vieringen van onafhankelijkheid staan dan ook steeds in het teken van duiding van deze relatie maar ook vooral de verhouding Bouterse Nederland.
Herdenking van de onafhankelijkheid is steeds bron voor het verschijnen van documentaires en reportages. Zo zendt Ovt in 1988 een documentaire uit over de rol van de Nederlandse regering bij het tot stand komen van de onafhankelijkheid van Suriname. Voor de OHM blijkt constant in de productie van programma's over de onafhankelijkheid. 20 jaar onafhankelijkheid Suriname is een reportage van OHM uit 1995 over de Hindoestaanse gemeenschap in het huidige Suriname, waarbij vergelijkingen worden gemaakt tussen de situatie vóór en na de soevereiniteitsoverdracht. In het zelfde jaar zendt de RVU de documentaire De verwelkte ruiker uit over Suriname, de totstandkoming van de onafhankelijkheid en de periodes ervóór en erna. In 2000 zendt de NPS Wie niet weg is, is gegleven uit, een tiendelige serie reportages uit in het kader van de 25-jarige onafhankelijkheid. Gewone Surinamers geven hun mening en vertellen over hun ervaringen met de onafhankelijkheid. Als ik mijn ogen sluit zie ik Suriname is een reportageserie van de OHM over Hindoestaanse Surinamers die rond de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland verhuisden, maar ervan dromen om eens terug te gaan. IKON's Werelden zendt de tweedelige documentaire Zonen van Suriname uit over de decembermoorden in Suriname, waarbij de onafhankelijkheid van Suriname als basis wordt genomen. Judai Biraha: afscheidslied van wederom de OHM, is een documentaire over de emigratie van met name Surinaamse Hindoestanen, naar Nederland vlak voordat Suriname onafhankelijk wordt in 1975. In 2004 verschijnt Wie eegie sanie - onze eigen dingen van John Albert Jansen over de Surinamers die vanaf de jaren '50 als eersten op zoek gaan naar hun eigen wortels en cultuur, naar wie eegie sanie (onze eigen dingen). Voorman van de organisatie Eddy Bruma, speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke onafhankelijkheid van Suriname.


Suriname onafhankelijk in de media

Taak Id Werk titel Onderwerp Jaar Datum Medium
315779 Ter visie Diverse verklaringen Surinaamse volksvertegenwoordigers Lachmon en Kamperveen en socioloog Moll over onafhankelijkheid Suriname en andere problemen. 1970 30-10-1970 televisie
473096 Journaal Interview Eef Brouwers met hr. Karamat Ali, voorzitter Surinaamse sectie Koninkrijkscommissie, en oppositieleider Lachmon over gehouden conferentie i.v.m. onafhankelijkheid Suriname. 1975 11-10-1974 televisie
473096 Journaal Verklaring professor vd Hoeven, voorzitter Nederlandse sectie Koninkrijkscommissie, over gehouden conferentie i.v.m. onafhankelijkheid Suriname: specifiek de regeling van nationaliteiten. 1975 11-10-1974 televisie
99154 Journaal Jaaroverzicht 1974 met daarin aandacht voor de koninkrijkscommissie die de probelemen bestudeert die ontstaan bij de onafhankelijkheid van Suriname die plaats moet vinden voor 1976.   29-12-1974 televisie
514032 Polygoon Hollands Nieuws Suriname aan vooravond van onafhankelijkheid, die op 25-11-1975 officieel zal zijn. Overal in het land worden voorbereidingen voor de feestelijkheden getroffen. 1975 1-1-1975 bioscoop
525022 Polygoon Hollands Nieuws Jaaroverzicht 1975 met dupes van de Surinaamse onafhankelijkheid 01-01-1975   bioscoop
311712 Panoramiek Interview P. Reijntjes en Henk Herrenberg, verslaggever Surinaamse TV over besprekingen ivm aanstaande onafhankelijkheid Suriname en voorlopige resultaten. 1975 30-3-1975 televisie
307936 Televizier magazine Interview Jaap van Meekren met div. Nederlanders over verplichte keuze tussen Surinaamse en Nederlandse nationaliteit ivm komende onafhankelijkheid Suriname 1975 16-5-1975 televisie
307925 Televizier magazine Interview Jaap van Meekren met min. de Gaay Fortman over onafhankelijkheid Suriname, oa door Ned. te geven ontwikkelingshulp en Surinamers in Nederland 1975 27-6-1975 televisie
473187 Journaal Interview Henk Lichtenveldt met minister Bruma (Suriname) op Schiphol, over luchtvaartonderhandelingen ivm onafhankelijkheid Suriname + betoging Surinamers. 1975 22-7-1975 televisie
268450 Panoramiek Interview B. Martens van Vliet met A. Vondeling, voorz. Tweede Kamer, oa over aanwijzing Surinaamse delegatie voor debat Tweede Kamer door hr. Wijntuin en verder verloop procedure ivm onafhankelijkheid Suriname. 1975 14-9-1975 televisie
82422 Den Haag vandaag Kamerdebat over onafhankelijkheid Suriname 1975 1-10-1975 televisie
473548 Journaal Interview Henk Lichtenveldt met hr. E.L.A. Wijntuin na aankomst op Schiphol, voor bijwonen debat in Tweede Kamer over onafhankelijkheid Suriname. 1975 16-10-1975 televisie
82424 Den Haag vandaag Een paar weken voor de onafhankelijkheid van Suriname, die op 25 november 1975 zal plaatsvinden en wordt voorbereid door de gevolgmachtigde minister Wim van Eer namens de Surinaamse regering, is er nog steeds sprake van een diep wantrouwen van de oppositie, aangevoerd door de Hindoestaanse VHP o.l.v. J.Lachmon. Het wantrouwen is met name gericht tegen de Surinaamse regeringscoalitie NPK-combinatie, die de gevolmachtigde minister benoemd heeft en waarvan de Nationale Partij Suriname (NPS) het belangrijkste onderdeel uitmaakt. 1975 21-10-1975 televisie
118626 Suriname vrij Filmreportage van de plechtigheden en festiviteiten t.g.v. het verkrijgen van de onafhankelijkheid in Suriname. 1975 20-11-1975 film
316039 Nader bekeken Reportage van P. Vedder over de opvang van Surinamers in Nederland 1975 20-11-1975 televisie
284639 Tijdschrift Serie informatieve jongerenprogramma's over uiteenlopende actuele kwesties. Deze aflevering gaat in op de achtergronden en actueliteit bij het land Suriname. 1975 20-11-1975 televisie
473511 Journaal Reportage van Eef Brouwers in Paramaribo ivm komende onafhankelijkheid Suriname 1975 21-11-1975 televisie
591231 Nova zembla De familie Farzan, vader, moeder en zes kinderen, vertrekken uit Suriname om zich in Nederland te vestigen. Gesprekken met familieleden over hun motivatie en hun toekomstplannen een week voor hun vertrek, tijdens de vlucht naar Nederland, bij aankomst op Schiphol en na verblijf van een week in een opvangcentrum in Lobith. 1975 21-11-1975 radio
99719 Journaal Interview Eef Brouwers met premier Arron in Paramaribo, na verzoening met Lachmon, over de wens tot terugkeer van Surinamers naar Suriname. 1975 22-11-1975 televisie
305921 Brandpunt Impressie van feestelijkheden van in Bijlmermeer wonende Surinamers aan de vooravond van de onafhankelijkheid, dansende mensen en tusseninterviews Han van de Meer 1975 22-11-1975 televisie
473510 Journaal Landing Boeing 747 Jumbojet op vliegveld Zanderij in Paramaribo met premier Den Uyl en echtgenote voor viering onafhankelijkheid Suriname; Den Uyl dirigeert Surinaams orkestje. 1975 23-11-1975 televisie
473510 Journaal Meerder items ivm onafhankelijkheid Suriname. Onder andere beelden van het verwijderen van het stanbeeld van Kon. Wilhelmina op het Oranjeplein in Paramaribo. 1975 23-11-1975 televisie
311689 Panoramiek De gehele uitzending staat in het teken van de onafhankelijkheid van Suriname. Met reportages bij de actualiteit en een overzicht van de geschiedenis van Suriname. 1975 23-11-1975 televisie
313904 Aktua Reportage van Ed van Kan met betrekking tot de onafhankelijkheid van Suriname. Met aandacht voor Fort Zeelandia, slavenhandel. 1975 24-11-1975 televisie
50790 Onafhankelijkheid Suriname Dit programma doet verslag van de plechtigheden op 24, 25 en 26 oktober 1975 i.v.m. de onafhankelijkheid van Suriname. 1975 24-11-1975 radio
223588 Panoramiek Samenvatting Compilatieband met materiaal van de voorbereidingen van Suriname op de onafhankelijkheid van 25 november 1975, met interviews en korte reportages. 1975 25-11-1975 televisie
189053 Suriname onafhankelijk (NOS) Programma rond de viering van de onafhankelijkheid van Suriname met interviews, reportages en rechtstreekse verslaggeving van de plechtigheden in Den Haag en Paramaribo en de feestelijke bijeenkomsten van de Surinaamse gemeenschap in Nederland.   25-11-1975 televisie
99717 Journaal Receptie ambassadeur Van Eer in kasteel Wittenburg te Den Haag tgv onafhankelijkheid Suriname. 1975 25-11-1975 televisie
99717 Journaal Reportage van Eef Brouwers vanuit het stadion in Paramaribo waar het feest en de ceremoniële vlagwisseling tgv de onafhankelijkheid van Suriname, plaats vindt. 1975 25-11-1975 televisie
99717 Journaal Onafhankelijkheid Suriname.Hijsen Surinaamse vlag in stadion in Paramaribo. Tekenen akte van onafhankelijkheid in Paramaribo door premier Den Uyl, minister De Gaay Fortman sr. + premier Henk Arron. 1975 25-11-1975 televisie
398364 Internationale nieuwsuitwisseling Suriname onafhankelijk 1975 1-12-1975 televisie
42362 Juliana in 70 bewogen jaren Beelden van het eerste bezoek van Koningin Juliana aan de onafhankelijke Republiek Suriname 01-01-1976   overig
473759 Journaal Surinamers vieren feest in Amsterdam tgv een jaar onafhankelijkheid Suriname. 1976 25-11-1976 televisie
43849 Hier en nu Militairen nemen de macht over in Suriname. Het politiebureau is Paramaribo bezet. Ooggetuigen doen hun verhaal. Eén van de bezetters, sergeant Horb, laat telefonisch weten: "We hebben het hele land in handen." De militaire coupe komt vijf jaar nadat Suriname onafhankelijk van Nederland is geworden. 1980 25-2-1980 radio
474635 Journaal Beschrijving Suriname vijf jaar onafhankelijk: pamfletten; Surinaamse jongeren (met grote portable radio) in de Bijlmermeer 1976 25-11-1980 televisie
192463 Libispan Reportage over de toneelgroep het Doe Theater uit Suriname tgv het eerste lustrum van de Surinaamse onafhankelijkheid. 1976 25-11-1980 televisie
274605 5 jaar onafhankelijkheid? Documentaire van Manus vd Kamp over Suriname na vijf jaar onafhankelijkheid en over de achtergronden van de staatsgreep van 25 februari. 1975, 1980 26-11-1980 televisie
274602 School-tv aktueel Onder andere herdenking Suriname onafhankelijk (dupes) 1975 28-11-1980 televisie
180829 40 jaar nationale viering bevrijdingsdag Registratie in sportpaleis Ahoy in Rotterdam van de viering en herdenking van 40 jaar bevrijding van Nederland. Dupes van de onafhankelijkheid van Suriname. 1975 5-5-1985 televisie
477688 Journaal Veiligheidscontrole bij onafhankelijkheidsherdenking Suriname in hotel in Amsterdam. 1985 25-11-1985 televisie
477687 Journaal Interview Hans Prakke met minister E. Schoo over eventueel hervatten ontwikkelingshulp aan Suriname na rede Bouterse. 1985 26-11-1985 televisie
228420 Den Haag vandaag Interviews van Cees Sorgdrager over het politieke akkoord dat in Suriname gesloten is, de positieve reactie hierop van minister Schoo van Ontwikkelingssamenwerking en over eventuele hervatting van ontwikkelingshulp, met de kamerleden Harry Aarts (CDA) en Henk Knol (PvdA) en met minister Eegje Schoo. 1985 26-11-1985 televisie
685702 Het spoor In deze uitzending een dcumentaire over de rol van de Nederlandse regering bij het tot stand komen van de onafhankelijkheid van Suriname. Met delen uit een interview uit 1983 met voormalig minister-president Den Uyl en met oud-minister de Gaay Fortman. 1988 22-1-1988 radio
217439 Bij Lobith Interview met Hugo Fernandes Mendes, jurist, over zijn onderzoek naar de onafhankelijkheid en het parlementaire stelsel van Suriname. Dit laatste heeft vlg. Mendes geleid tot de staatsgreep. Hij pleit voor gedeeltelijke terugkeer van het stelsel van voor 1980 en stelt zich op tegen de voortdurende afhankelijkheid van Suriname van Nederland. Met dupe bekendmaking uitslag stemming wetsontwerp over onafhankelijkheid Suriname door Anne Vondeling. 1975 26-2-1989 televisie
98497 Journaal Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, gaat naar Suriname, om er te praten over financiële steun aan dat land. Ivm hiermee dupes van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975.
1975, 1990 21-7-1990 televisie
825541 Opo doro In deze aflevering wordt stilgestaan bij 25 jaar onafhankelijkheid van Suriname 1990 24-11-1990 radio
219248 Binnenland Dupes van de onafhankelijkheid van Suriname in een programma over over migranten in de Nederlandse samenleving, Nederlanders en landgenoten van buiten. 1992 12-1-1992 televisie
30620 Zomergasten Anil Ramdas geeft zijn visie en commentaar op verschillende fragmenten, vooral met het oog op de westerse cultuur en samenleving. Tijdens het gesprek komt onder andere het leven in en de onafhankelijkheid van Suriname, de afkomst van
verschillende bevolkingsgroepen en de onderlinge communicatie, het kolonialisme in het algemeen. Dupes Suriname onafhankelijk (NOS Journaal).
1975 21-6-1992 televisie
249259 Reporter Serie programma's waarin een verslaggever een keuze maakt uit het nieuws. Deze aflevering een reportage van Derk Bolt over de ontwikkelingen in Suriname, een week na het ontslag van Desi Bouterse als bevelhebber van het leger. 1992 27-11-1992 televisie
70003 Vesuvius Dupes van de onafhankelijkheid van Suriname in het kader van een discussie over de vraag of Suriname weer een kolonie moet worden van Nederland. 1975, 1993 18-3-1993 televisie
193715 20 jaar onafhankelijkheid Suriname Reportage over de Hindoestaanse gemeenschap in het huidige Suriname, waarbij vergelijkingen worden gemaakt tussen de situatie vóór en na de soevereiniteitsoverdracht. 1975 19-11-1995 televisie
  De verwelkte ruiker Documentaire over Suriname, waarin aandacht voor de totstandkoming van de onafhankelijkheid en de periodes ervóór en erna. 1995 20-11-1995 televisie
313464 Kenmerk Interview in Nederland met W. Jessurun van de Surinaamse opposisitepartij DA'91 nav twintig jaar onafhankelijkheid van Suriname. 1995 23-11-1995 televisie
109173 Middageditie Reportage nav de twintig jaar onafhankelijkheid Suriname met een terugblik op de onafhankelijksheidsviering en een studiodiscussie over de vraag of Nederland zijn excuses zou moeten aanbieden voor de kolonialisatie en slavernij in Suriname en de gang van zaken bij de onafhankelijkheid. 1975, 1995 24-11-1995 televisie
320287 Twee vandaag Van Suriname naar Amsterdam 20 jaar onafhankelijk Suriname 1995 24-11-1995 televisie
109173 Middageditie 20 jaar onafhankelijkheid Suriname 1995 24-11-1995 televisie
25973 NOVA Gesprek Cees Labeur spreekt met minister-president Wim Kok onder andere over de viering van twintig jaar onafhankelijkheid in Suriname en de rol van presidentskandidaat Bouterse die in Nederland verdacht wordt van betrokkenheid bij handel in cocaïne 1995 24-11-1995 televisie
320288 Twee vandaag Serie reportages over Suriname en Surinamers in Nederland. Het is twintig jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland. Surinamers in beide landen vieren dit; soms met gemengde gevoelens gezien de slechte economische situatie in Suriname. In Amsterdam werd een boek over in Nederland wonende Surinamers gepresenteerd. 1975, 1995 25-11-1995 televisie
695041 Radio 1 journaal Reportage over de gezondheidszorg in Suriname die draaiende wordt gehouden door de Medische zending. Impressie van een kliniek van de Medische Zending, waarin een vraaggesprek met een woordvoeder van de Medische Zending over de verslechtering van de gezondheidszorg in Suriname de afgelopen twintig jaar door o.a. geldgebrek. 1995 25-11-1995 radio
484031 Journaal Suriname 20 jaar onafhankelijk 1995 25-11-1995 televisie
484032 Jeugdjournaal Suriname 20 jaar onafhankelijk 1995 25-11-1995 televisie
251787 NOVA Actualiteitenprogramma, gepresenteerd door Paul Witteman, deze keer geheel gewijd aan Suriname ivm de viering van twintig jaar onafhankelijkheid, morgen. Centraal staan de volgende kwesties: de politieke instabiliteit en economische chaos in Suriname en de scheidslijn tussen Suriname aan de ene en Nederland aan de andere kant, die dwars door families loopt. 1995 25-11-1995 televisie
484020 Journaal Herdenking twintig jaar onafhankelijkheid Suriname. Minister Van Mierlo vraagt Suriname niet om uitlevering van ex-legerleider Bouterse. Herdenking door Surinamers in Nederland; 1995 26-11-1995 televisie
698108 Radio 1 journaal Viering van twintig jaar onafhankelijkheid van Suriname.Reportage over de festiviteiten in Paramaribo. Impressie van een zitting van de Nationale Assemblee, waarin een fragment uit de rede van voorzitter Lachmon van de Nationale Assemblee, die minister van Mierlo van Buitenlandse Zaken vraagt het Surinaamse volkslied mee te zingen. Verslag van het afnemen van een parade door de Surinaamse president Venetiaan. 1995 26-11-1995 radio
484020 Journaal herdenking twintig jaar onafhankelijkheid Suriname. Minister Van Mierlo vraagt Suriname niet om uitlevering van ex-legerleider Bouterse; herdenking door Surinamers in Nederland. 1995 26-11-1995 televisie
661824 Zorg en hoop Integrale opname van het programma 'Zorg en hoop' n.a.v. twintig jaar onafhankelykheid van Suriname 1995 26-11-1995 radio
321597 Twee vandaag Portret van kolonel Siem van Nugteren, militair attaché, ivm zijn terugkomst uit Paramaribo. Vijf jaar lang adviseert hij bij de reorganisatie van het Surinaamse ministerie van Defensie. Bij zijn vertrek moet de kolonel constateren dat allerlei zaken die met zijn steun van de grond zijn gekomen nu alweer aan het afbrokkelen zijn.Bovendien krijgt hij geen lintje van de president; waarmee de snel verslechterende relatie tussen Nederland en Suriname nog eens duidelijk wordt onderstreept. Dupes van de onafhankelijkheid ondersteunen het portret. 1975, 1997 17-5-1997 televisie
245139 Karel Archiefbeelden van de onafhankelijkheid in de rubriek Nieuws van de week. 1975 29-11-1997 televisie
23318 NPS.doc Dupes van de onafhankelijkheid van Suriname in het kader van een programma waarin adhv archiefmateriaal en interviews aandacht wordt geschonken
aan zes spraakmakende onderwerpen die het kabinet-Den Uyl.
1975 9-11-1998 televisie
238702 Wie niet weg is, is gebleven Tiendelige serie reportages nav het 25-jarig bestaan van Suriname als zelfstandige natie, waarin gewone Surinamers hun mening geven en vertellen over hun ervaringen met de onafhankelijkheid. In de eerste aflevering aandacht voor het uitroepen van de onafhankelijkheid op 25 november 1975. 1975 1-10-2000 televisie
18621 Andere tijden Deze hele aflevering is gewijd aan de komst van een groot aantal Surinamers naar Nederland vlak voor de onafhankelijkheid in 1975. 1975 23-11-2000 televisie
77689 Twee vandaag 25 jaar onafhankelijkheid Suriname 2000 24-11-2000 televisie
411886 Jeugdjournaal Suriname 25 jaar onafhankelijk feest in Paramaribo; overzicht geschiedenis; stand-up comedian Jörgen Raymann over Suriname; 2000 24-11-2000 televisie
487083 Journaal Suriname 25 jaar onafhankelijk. Reportage door Gerard Arninkhof 2000 24-11-2000 televisie
77604 Twee vandaag 25 jaar onafhankelijkheid Suriname 2000 25-11-2000 televisie
487082 Journaal Suriname 25 jaar onafhankelijk. Reportage door Gerard Arninkhof 2000 25-11-2000 televisie
593559 Zorg en hoop Onafhankelijkheidslied', uitgebracht ter gelegenheid van 25 jaar republiek Suriname. Tekst, compositie en zang door Siegfried Gerling. 2000 25-11-2000 radio
301414 Het lagerhuis Een tekort schietende arbeidsmoraal bij allochtonen in Nederland nav de hoge werkloosheid bij allochtone mannen. Het jurylid is iemand die de afgelopen week in het nieuws is geweest. Deze aflevering is dat Helen Kamperveen, actrice, nav 25 jaar onafhankelijkheid van Suriname. 2000 25-11-2000 televisie
25710 De groeten uit Suriname Kinderen worden op school, thuis en op straat in Paramaribo gevolgd, terwijl ze praten over hun leven in Suriname en hun familieleden en vrienden in Nederland. 2000 25-11-2000 televisie
231003 Buitenhof Kruisgesprek vanuit Suriname met Fred Derby, ooggetuige van de decembermoorden, over de viering van 25 jaar onafhankelijkheid van Suriname, zijn betrokkenheid bij de decembermoorden in 1982, zijn ooggetuigeverslag dat door advocaat G. Spong en de Surinaamse justitie wordt gebruikt bij het onderzoek naar deze moorden, de betrokkenheid van Bouterse bij de moorden, verklaringen die Derby mogelijk heeft getekend, zijn getuigenis in de vervolging van Bouterse door de Nederlandse justitie, het belang van de afsluiting van het onderzoek naar de decembermoorden en de bemoeienis van Nederland. 2000 26-11-2000 televisie
194400 Als ik mijn ogen sluit zie ik Suriname Reportage over Hindoestaanse Surinamers die rond de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland verhuisden, maar ervan dromen om eens terug te gaan. Met een aantal mensen uit verschillende leeftijdscategorieën wordt gepraat over de keuze van wel of niet teruggaan. Archiefmateriaal van de onafhankelijkheid in 1975. 1975 26-11-2000 televisie
487079 Jeugdjournaal Kinderen in Suriname genieten van een grote draaimolen en allelei lekkers ivm 25 jaar Surinaamse onafhankelijkheid 2000 26-11-2000 televisie
487081 Journaal Suriname viert 25 jaar onafhankelijkheid 2000 26-11-2000 televisie
86333 Netwerk Henk Arron, oud-premier Suriname, overleden tijdens bezoek aan Nederland 2000 5-12-2000 televisie
487066 Journaal Henk Arron, oud-premier Suriname, overleden tijdens bezoek aan Nederland 2000 5-12-2000 televisie
62580 Werelden 'Zonen van Suriname is een tweedelige documentaire over de decembermoorden in Suriname, waarin nabestaanden van de slachtoffers hun verhaal vertellen. Deze eerste aflevering oa over de onafhankelijkheid van Suriname en de eerste staatsgreep in 1980. 2001 5-12-2001 televisie
195338 Judai Biraha: afscheidslied Documentaire over de emigratie van Surinamers, m.n. Hindoestanen, naar Nederland vlak voordat Suriname onafhankelijk wordt in 1975. 2003 30-11-2003 televisie
46215 Met vlag en rimpel Aan de orde komen de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, de bevolkingsgroepen van Suriname, Suriname als Nederlandse kolonie (o.a. plantages en slavernij), Suriname als smeltkroes van culturen, de slechte economische situatie etc. 1975 14-3-2004 televisie
255581 Wie eegie sanie - onze eigen dingen Documentaire van John Albert Jansen over de Surinamers die vanaf de jaren '50 als eersten op zoek gaan naar hun eigen wortels en cultuur, naar wie eegie sanie (onze eigen dingen). Voorman van de organisatie Eddy Bruma, speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke onafhankelijkheid van Suriname. 1975 1-7-2004 televisie
195682 Kleurrijk Koninkrijk: viering 50 jaar statuut voor het Koninkrijk Archiefmateriaal onafhankelijkheid Suriname in het kader van een culturele avond ter ere van de viering van 50 jaar Statuut voor het Koninkrijk 1975 18-12-2004 televisie
695562 Radio 1 journaal Suriname en Nederland maken afspraken over het besteden van het restant van het ontwikkelingsgeld dat Suriname nog tegoed heeft.Wanneer Suriname in 1975 onafhankelijk wordt, worden er financiële afspraken gemaakt die nu nog steeds doorlopen. 2005 29-1-2005 Radio
81047 Twee vandaag Aan de vooravond van de presidentsverkiezingen in Suriname geven de Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod, journalist en Suriname-kenner John Jansen van Galen en advocaat Gerard Spong hun mening over de belangrijkste presidentskandidaten en de toekomst van Suriname. Met archiefmateriaal van oa de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. 1975, 2005 19-5-2005 televisie
600488 Zorg en hoop Interview met Iwan Leeuwin, coördinator van een groot aantal activiteiten i.v.m. dertig jaar onafhankelijkheid Suriname. 2005 22-10-2005 televisie
80479 Twee vandaag Naar aanleiding van de naderende viering van dertig jaar onafhankelijkheid van Suriname geven Anil Ramdas, publicist, Johan Ferrier, eerste president van Suriname en Jetty Mathurin, actrice, alledrie van Surinaamse afkomst, hun visie op de gevolgen van de onafhankelijkheid van de voormalige Nederlandse kolonie. De onafhankelijkheid heeft de economie van het land geen goed gedaan gezien de toenemende armoede. 1975, 2005 23-11-2005 televisie
489249 Journaal Bezoek premier Balkenende aan Suriname. Overzicht Surinaamse onafhankelijkheid t.g.v. dertigjarig jubileum; 2005 24-11-2005 televisie
599394 Verkenningen Interview met Maurits Hassankhan, minister van Binnenlandse Zaken in Suriname, over de religieuze ontwikkelingen in Suriname. 2005 24-11-2005 radio
414463 Journaal herdenking in Amsterdam van dertigjarig jubileum onafhankelijkheid Suriname; 2005 25-11-2005 televisie
489248 Journaal Premier Balkenende in Suriname bij viering dertigjarig jubileum onafhankelijkheid. Als Balkenende spreekt loopt Bouterse weg. 2005 25-11-2005 televisie
420200 Jeugdjournaal Suriname viert dertigjarig jubileum onafhankelijkheid 2005 25-11-2005 televisie
240293 De wereld draait door Gesprek met regisseur/Tweede-Kamerlid John Leerdam (PvdA) en actrice Manoushka Zeegelaar-Breeveld over het toneelstuk De tranen van Den Uyl dat gaat over de Decembermoorden in 1982 in Suriname. 2005 25-11-2005 televisie
258916 Raymann is laat! In deze aflevering veel aandacht voor 30 jaar onafhankelijkheid van Suriname 2005 25-11-2005 televisie
489247 Journaal Reportage van Marga van Praag over Surinamers in Nederland ivm dertig jaar onafhankelijkheid Suriname 2005 26-11-2005 televisie
62419 Appeltje voor de dorst Aandacht voor Surinaamse gepensioneerden die op hun AOW worden gekort voor elk jaar dat ze in Suriname hebben gewoond, terwijl Suriname vóór de onafhankelijkheid in 1975 onder de Nederlandse grondwet viel. 1975 9-4-2006 televisie
1170286 Kaaskoppen & waterlanders De meeste stemmen gelden': het linkse Kabinet-Den Uyl vindt in de jaren '70 dat er een einde moet komen aan het kolonialisme en dat Suriname onafhankelijk wordt 1975 30-4-2008 televisie