Hoofdafdeling Decorproductie

Uit B&G Wiki

De hoofdafdeling Decorproductie, ook bekend als Decorbouw, of 'het Decorcentrum', valt onder de Dienst Programmafaciliteiten en werkt nauw samen met de Hoofdafdeling Decorontwerp.

NTS Decorploeg (1 oktober 1951- 30 september 1953)

Chef Peter Zwart
Decorploeg: Jan Pet, Jac Hey, Rob van Midden
Rekwisieten: Jan Jonker

De werkplaats van de decorploeg is gevestigd aan de Plaggenweg te Bussum. Veel van de bouw en decoratie werkzaamheden vinden plaats in Studio Irene. In de zomer van 1952 wordt de studio uitgebreid met een hoek voor de opslag van decoronderdelen. Regelmatig is er gebrek aan ruimte en staan decorschotten en praks op straat.

NTS Decorbouw (1953-1962)

Na de experimentele periode groeit de decorploeg hard. Er komen steeds meer gespecialiseerde vakmensen bij. Er ontstaan de volgende ploegen: timmerlieden, decorschilders, decorateurs, stoffeerders-behangers en rekwisieten. Voormannen nemen grotendeels de taken over die daarvoor door Zwart en zijn assistent Pet werden gedaan en houden toezicht op het productieproces van ontwerptekening tot samenbouw in de studio. Zwart en Pet gaan zich toeleggen op decorontwerp.

In de jaren vijftig groeien zowel de Technische Dienst als de Programmadienst van de NTS uit hun voegen. Er vindt daarom continue herstructurering plaats. In 1959 is de situatie ongeveer als volgt: Decorbouw ressorteert onder de Programmadienst van de NTS. De werkzaamheden van deze dienst zijn gesplitst in een creatief deel; bestaande uit de Afdeling Decorontwerp met daaronder de Afdeling Grafisch ontwerp en een uitvoerend deel; de afdeling Programma-uitvoering. Deze bestaat weer uit drie onderafdelingen: Decorbouw, Rekwisieten en de Operationele afdeling. Verder maken ook het Planningbureau, de afdeling Inkoop en Calculatie deel uit van de Programmadienst.

Chef Programmadienst Arie van den Dool (vanaf 1954)
Chef Programma-uitvoering Jan van der Klok (vanaf ca 1955)
Chef Decorbouw Jan Noorda (vanaf 1953)
Voormannen (niet compleet): Carel van der Kuip (machinale houtbewerking), Hans Mellegers (samenbouw)
Deze periode komen in dienst (niet compleet): Jan Noorda, De Bruin, Mellegers, W Jacobs (decorschilder), Biesbroeck, Carel van der Kuip (timmerman/voorman), J.R. van der Gugten (decorschilder), M. Räkers (schilder-behanger), P. van der Straten (timmerman), E van Elk (leerling timmerman), Jan van der Kolk, Kramer, C.J. van Puffelen (allround decorbouwer), H. Montagne (decorateur), Ger Nooy (decorateur), Jan Blaak, Van Bentum, Chris de Brueijs (timmerman), Arnold Kroon (leerling timmerman), C.H. de Letter (leerling timmerman), Hans Mellegers, Henk Meester, Harrie van Oortmarsum (decorschilder), Toon Scheerder (decorateur), Teus Gortenmuller, Olders, Cas van Trommelen, Jan van Driessen, Boersma (decorschilder), R.G.O. Födisch (timmerman/meubelmaker).

Het personeelsverloop is groot vanwege de hoge werkdruk, de nachtdiensten en de lage salariëring. Er is deze periode bij de gehele NTS en zeker ook bij de decorploeg sprake van onderbezetting.

Op 6 april 1960 verhuist Decorbouw naar een leegstaand fabrieksterrein (Veneta tapijtfabriek) aan de Kampstraat in Hilversum. De verhuizing wordt door de NTS groots gevierd omdat het de eerste overplaatsing van Bussum naar Hilversum betreft. Daar is ruimte voor de voorraad rekwisieten; een centrale houtbewerkingshal met veertien machines voor houtbewerking; een schildersatelier waar grote achterdoeken gemaakt kunnen worden; een centrale voormontage hal; decormagazijnen; stoffeerderij met gordijnenmagazijn; kantoren en een kantine. Voor het vervoer van en naar de studio's ontwerpt de Technische Dienst van de NTS twee zogenoemde diepladers.

In 1960 wordt een belangrijk element toegevoegd aan de productiegang van decors, het zogeheten Prodeco-overleg. Het doel van dit overleg is de beschikbaarheid van de programmafaciliteten van de NTS beter af te stemmen op de vraag vanuit de omroepverenigingen.

NTS Decor uitvoering (1962-1969)

In de periode 1960 - 1962 wordt de NTS opnieuw georganiseerd. In het nieuwe organogram bestaat de Programmadienst uit vier hoofdafdelingen: Ontwerp; Operationele uitvoering; Materiele uitvoering en het bureau Inkoop en Calculatie. Onderafdeling Decor uitvoering valt samen met bureau Planning en productie; Afdeling Rekwisieten; Expeditie, Magazijnen en de Afdeling Foto onder de Hoofdafdeling Materiele uitvoering.

Chef van Decor uitvoering is Jan Noorda.

Decor uitvoering bestaat vervolgens weer uit een aantal vakgroepen met elk een eigen voorman:
Machinale houtbewerking
Timmerlui
Decoratie
Schilders
Gips
Metaalbewerking
Chemie
Stoffeerderij
Lichtdecoratie
Bloemendecoratie
Rekwisieten
Meubelmagazijn
Lampenmagazijn
Kledingrekwisieten
Textielmagazijn
Wapens

Ook de productiegang wordt tijdens de reorganisatie van 1960-1962 verder uitgewerkt. Belangrijke wijzigingen zijn het aanstellen van ontwerpassistenten op de Hoofdafdeling Decorontwerp. Zij werken de ontwerptekeningen van de decorontwerpers uit tot gedetailleerde werktekeningen waardoor een betere aansluiting van decorontwerp op ecoruitvoering gegarandeerd is. Een tweede toevoeging is dat er per productie één afgevaardigde namens de Operationele afdeling van de Programmadienst (de Programma Productie Leider) en één afgevaardigde namens de Technische Dienst (de Technisch Productie Leider) deelnemen aan de productiebesprekingen.

NOS Decor uitvoering (1969-1988)

Op 11 januari 1972 verhuist de afdeling Decor uitvoering van de Kampstraat Decorcentrum naar de nieuwbouw op het Mediapark. Het gebouwencomplex aan de Kampstaat in Hilversum wordt gesloopt en maakt plaats voor een politiebureau.

Chefs: Hans Vos

NOB Decor (1988-2001)

Bij de privatisering van het facilitair bedrijf van de omroep gaat de afdeling Decorproductie samen met enkele ontwerpers van de voormalige afdeling Decorontwerp als NOB Decor. De bestedingsverplichting van de omroepen bij de NOS/NOB komt te vervallen en NOB Decor moet concurreren met bedrijven 'van buiten'.


United Design, United Broadcast Facilities (2001-2010)

NOB Decor heeft grote moeite om een winstgevend bedrijf te worden. In 2001 wordt het overgenomen door productiebedrijf United Broadcast Facilities.

Hollandse Handen, United Broadcast Facilities (vanaf 2010)

In 2010 verandert United Broadcast Facilities de naam van het decorbedrijf in Hollandse Handen.