Molukse gijzelingsacties 1977

Uit B&G Wiki

In de ochtend van 23 mei 1977 dringen 4 gewapende Zuid-Molukkers de lagere school De Meenthe in het Drentse Bovensmilde binnen en gijzelen er 105 kinderen en 5 leerkrachten. Ongeveer op hetzelfde moment wordt de intercity trein Assen-Groningen ter hoogte van het Drentse dorp De Punt gekaapt en tot stilstand gebracht. De 9 Zuid-Molukse kapers laten meteen 40 reizigers vrij, 45 reizigers worden dan nog vastgehouden. Met de acties wordt aandacht gevraagd voor de Molukse zaak: De Molukken moeten met steun van Nederland onafhankelijk worden van Indonesië. Bovendien eisen de kapers dat bij eerder acties veroordeelde Molukkers, vrijgelaten worden. De gijzelingsacties houden Nederland bijna 3 weken in de greep. Op zaterdagochtend 11 juni maken militairen aan beide acties een einde waarbij 6 Zuid-Molukkers en 2 gegijzelden bij De Punt de dood vinden.

Gekaapte trein bij De Punt
School in Bovensmilde
Pers bij de school


Eerste verslaggeving

Verslaggever van de Drentse Courant Sjoerd Post woont op de hoek van de school in Bovensmilde en is de eerste journalist ter plaatse. Hij ziet hoe uit een raam van de school een geweerloop naar buiten steekt en weet dat het menens is. Binnen enkele uren is de pers uit het gehele land en zelfs uit het buitenland in het kleine dorpje gearriveerd. Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP meldt om 10:30 dat ongeveer 130 schoolkinderen worden gegijzeld door een op dat moment nog onbekend aantal gewapende mannen. Het nieuws komt een kwartier nadat alle mobiele eenheden van de Rijkspolitie bij de school is aangekomen. Via de NS is duidelijk geworden dat bij De Punt een trein is gekaapt door vermoedelijk Zuid-Molukkers. Om 10:33 start een extra uitzending van TROS Aktua (radio) gepresenteerd door Jan Rooderkerk. Een half uur later start ook de NCRV met een extra uitzending van Hier en nu met Elleke van Doorn. Beide rubrieken hebben contact met een woordvoerder van de NS. De radioprogrammering van die avond is aangepast en wordt veelal onderbroken door journaals en reportages vanuit Bovensmilde en De Punt maar ook vanuit het perscentrum in Assen en het crisiscentrum in Den Haag.


NOS Journaal met Fred Emmer

Verslaggever van het NOS Journaal Harmen Roeland stuit bij aankomst in Bovensmilde op een afzetting rondom de school. Hij stapt een nabijgelegen kapsalon binnen met het verzoek de zaak en het woonhuis van de eigenares te huren. Het zal de weken erna fungeren als redactie- en uitvalsbasis. Bij de eerdere treinkaping door Zuid-Molukkers in 1975 bij Wijster, beschikt het journaal van 20:00 die dag niet over beelden. De taxi met filmblikken arriveert te laat bij de studio van de NOS. Om dit niet weer te laten gebeuren haasten verslaggevers Harmen Roeland en Harmen Siezen zich met straatinterviews. Ze drukken omstanders een microfoon onder de neus bij het lichtste vermoeden van betrokkenheid. De school bevindt zich aan de rand van een Molukse wijk. Naast interviews met aangeslagen familieleden van gegijzelde kinderen, komen bij het eerste NOS Journaal dan ook Ambonese omstanders aan het woord. In de nieuwsuitzending zijn er verder studiogesprekken met Molukse vooraanstaanden als dr. Lathomahina en dhr. Manusama van het RMS-crisiscentrum.


Verkiezingen in schaduw gijzelingsacties

Van Agt geeft een verklaring af

De gijzelingsacties beginnen twee dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 en de campagnes zijn dan ook in volle gang. Den Uyl, Wiegel en Van Agt (respectievelijk verbonden aan PvdA, VVD en CDA) stoppen deze abrupt bij het horen van het nieuws uit Drenthe. Minister Dries van Agt van Justitie haast zich naar het in Den Haag ingerichte crisiscentrum. In een Porsche van de verkeerspolitie arriveert hij bij het Ministerie van Justitie in Den Haag, en in een schitterend wit politiepak geeft hij een eerste verklaring aan journalisten. De komende weken zal hij de afwikkeling van de gijzelacties leiden. Het is niet bekend of het flitsend voorkomen van Van Agt de reden is van de zetel winst tijdens de verkiezingen twee dagen later.

Den Uyl prijst het kiesgedrag van het Nederlandse volk

Het interview met Van Agt is die avond te zien tijdens het NOS Journaal van 20:00. Premier Den Uyl roept in dezelfde uitzending op tot beheersing en kalmte. Het kabinet besluit dat de verkiezingen van twee dagen later doorgaan; de democratie mag niet zwichten onder terreur. In 2002 maakt Andere tijden een vergelijking tussen de verkiezingen van 1977 met die van 2002, als Nederland naar de stembus gaat vlak na de moord op Fortuyn. In reportages in de journaals uit 1977 is dan ook te zien en horen dat men benieuwd is of de gebeurtenissen invloed hebben op het kiesgedrag. Stemmen Nederlanders uit woede over de Molukse acties bijvoorbeeld voor de extreem rechtse Volksunie? De Kamerverkiezingen van 1977 wijzen gelukkig anders uit. In een studio-gesprek prijst Den Uyl de Nederlandse kiezer die door de gebeurtenis heenkijkt en massaal naar de stembus gaat. Door de gijzelijngsacties is er geen verslaggeving vanuit de verkiezingscentra ter plekke. De uitzending wordt onderbroken voor een NOS Journaal met het laatste nieuws uit Drenthe.


Dagen van onzekerheid

Brengen van voedsel naar de trein

In de dagen na het begin van de kaping beperken journaals en actualiteitenrubrieken als Brandpunt, Achter het nieuws, Televizier Magazine, Aktua en Nader bekeken zich vooral tot straatinterviews met familieleden van gegijzelden en Ambonese jongeren. Koningin Beatrix bezoekt ondertussen het opvangcentrum voor de ouders van gegijzelde kinderen. Aangrijpend is het moment op dag twee van de gijzelacties, waarop de gegijzelde kinderen vanuit de school roepen: 'Van Agt wij willen leven!'

Het contact met de treinkapers loopt niet soepel en de situatie is grimmig. Op de derde dag worden twee gegijzelden geblinddoekt en met een touw om de nek buiten de trein gezet. Ook worden er af en toe schoten gelost vanuit de trein. Het brengen van voedsel en dekens naar de school en de trein zijn hachelijke ondernemingen en vormen items in het nieuws. Het blijkt terecht want het is het voedsel dat een ziekte veroorzaakt onder de kinderen in Bovensmilde. De Zuid-Molukkers besluiten na 5 dagen om alle kinderen vrij te laten.

De kinderen worden met alle zorg opgevangen in het ziekenhuis van Assen, maar worden wel blootgesteld aan de media. In het Polygoon Hollands Nieuws bioscoopjournaal is een interview met een vrijgelaten meisje te horen. TROS Aktua toont een interview met een jongetje dat wel wordt bijgestaan door zijn moeder. De aandacht voor de opvang uit zich verder in gesprekken met specialisten.

Noemenswaardig is de uitzending van het radioprogramma Piet Ponskaart presenteert over het veranderende soort aangepaste muziek ten tijde van rampen. Componist Buxtehude rond de Watersnoodramp van 1953, Vivaldi rond de treinramp bij Harmelen, rond München muziek van André Costellanes en nu tijdens de gijzelingen bij De Punt easy listening en Stevie Wonder.

In de actualiteitenprogramma's is er steeds meer aandacht voor de achtergronden van de Zuid-Molukkers. Zo presenteert Catherine Keyl een uitzending van Hier en nu waarin de toestand op de Molukken besproken wordt en aan bod komt hoe de mensen op de Molukken tegen de situatie in Nederland aankijken. Aktua schetst een beeld van de Molukse bevolking in Nederland door beelden van de KNIL tijdens de politionele acties, de aankomst van Molukkers in Nederland en eerdere acties in 1975.

President in ballingschap van de RMS Johan Manusama, dominee Metijari, dr. Tan en mevrouw Soumokil onderhandelen ondertussen met de kapers. Twee zwangere vrouwen en een zieke man worden vrijgelaten bij De Punt. De journaals spreken van mislukte bemiddelingspogingen. De gijzelingsacties duren dan al bijna 3 weken en de roep om een oplossing lijkt luider te worden. In het NOS Journaal van 10 juni 1977 spreek Harmen Siezen met justitievoorlichtster Toos Faber over de windstilte in het contact tussen de treinkapers en de regering.


De ontknoping

Straaljager boven De Punt

Radio opname apparatuur legt op de vroeg ochtend van 11 juni 1977 de geluiden vast van koeien en vogels in het Drentse landschap bij De Punt. Mitrailleurvuur verstoort de rust. 'Attentie Hilversum, band laten draaien' roept een opgeschrikte verslaggever enkele keren. Er is beroering te horen bij de verzamelde pers: 'Kijk uit voor verdwaalde schoten!'. Het is 6 minuten voor 5 en de trein wordt van verschillende kanten beschoten. Het angstaanjagende geluid van straaljagers maakt de 'oorlog compleet' volgens de verslaggever en hij spreekt de hoop uit dat er geen slachtoffers zullen vallen. Het verslag valt af en toe weg en vanuit Hilversum klinkt dan ook de aanwijzing: 'Kilo, Bravo, zender in blijven laten staan als je stil bent'. De verslaggeving verplaatst zich dan naar de school in Bovensmilde waar op hetzelfde moment ook een actie gestart is door militairen en politie. Het machtsvertoon uit zich hier door de aanwezigheid van meerdere pantservoertuigen.

Rupsvoertuigen in Bovensmilde

De eerste daadwerkelijke uitzending op de radio waarin de ontzettingsacties vermeld worden is om half 6 in de ochtend. De uitzending verzorgd door de NOS is op Hilversum 1, 2, 3 en 4 te horen. Het NOS Journaal komt om 10:30 met een extra uitzending. Beelden van gierende straaljagers boven de trein en met een nachtlens geschoten beelden van het aanrijden van rupsvoertuigen bij de school, domineren die dag het journaal. Actualiteitenrubrieken hebben direct na de gewelddadige ontknoping vooral aandacht voor verklaringen van ex-gegijzelden. Enkele dagen later verplaatst de berichtgeving zich naar het politieke toneel waar Van Agt en Den Uyl zich moeten verantwoorden voor hun besluit tot gewelddadig ingrijpen. Aandacht voor de Molukse zaak of gemeenschap is eigenlijk alleen terug te vinden in een uitzending van Aktua, waarin een interview te zien is met een Zuid-Molukker. Hij pleit voor meer aandacht in het onderwijssysteem voor de cultuur historische achtergrond van Nederland, waarin het koloniale verleden en daarbij de Molukken een rol spelen.


Terugblik

Enkele dagen na de ontzettingsacties door militairen geeft het radio programma Boemerang een kritische terugblik op de radio- en televisieverslaggeving over de gijzelingsacties. In 1979 gaat een aflevering van het televisieprogramma De wereld van het nieuws over de verantwoordelijkheid van journalisten van de diverse media bij hun verslaggeving van terroristische acties zoals gijzelingen. In 2004 is het De leugen regeert dat onderzoekt hoe de media is omgegaan met de gijzelingsacties in 1977.

De heftige beelden van kinderen die roepen te willen leven, laagvliegende straaljagers en oprukkende rupsvoertuigen in een Drentse woonwijk blijven jaren na de gijzelingsacties terugkeren op televisie. Tijdens De keuze van de kijker: 50 jaar televisie in 2001 worden de beelden door het publiek verkozen als winnaar in de categorie 'Boeiendste informatie'. Vijf jaar na de acties wordt er in Vijf jaar later met direct betrokkenen gesproken over hun herinneringen.

Het is verder vooral de actualiteit die aanleiding geeft tot terugblikken. In het kader van het overlijden van voormalig president in ballingschap van de RMS Johan Manusuma in 1995, schenken actualiteitenrubrieken veel aandacht aan zijn rol in de onderhandelingen tijdens de Zuid-Molukse acties. Bij oplaaiend geweld tussen christenen en moslims op de Molukken in 2000 en 2006, is het de Molukse gemeenschap die een actievere houding van de Nederlandse regering eist. Bij items hierover keren steevast dupes terug van de gijzelingsacties bij De Punt en Bovensmilde. Ook is er de zaak Sam Pormes die in 2006 veel aandacht krijgt. De politicus van GroenLinks zou onder andere betrokken zijn geweest bij de treinkaping in 1977. Programma's over de politieke levens van Dries Van Agt en Joop den Uyl schenken veel aandacht aan hun dubieuze optreden tijdens de acties in 1977.

Sinds de aanslagen op het WTC in 2001 krijgt het thema terrorisme veel aandacht in de media. Bij items over terrorismebestrijding of de dreiging van terrorisme worden regelmatig dupes getoond van de acties in 1977. De link met de gijzeling van de school in Bovensmilde is urgent wanneer in 2004 een school in de Russische stad Beslan gegijzeld wordt. In 2007, dertig jaar na de aanslagen, zijn de gijzelingsacties weer volop in de aandacht. In Bovensmilde pleit Prem Radhakishun in zijn Premtime voor een gedenkingsteken. Het radioprogramma Ovt reconstrueert de gebeurtenissen bij de school aan de hand van geluidsfragmenten. In het multiculturele televisieprogramma Boter, kaas en eieren worden paralellen gelegd tussen de angst voor Zuid-Molukkers in de jaren '70 en de angst voor Marokkanen tegenwoordig.

Hijsen van de Molukse vlag ter herdenking

Ook in documentares en films blijft de herinnering aan de acties levend. Het radio documentaireprogramma Het spoor terug zendt in 1990 een zesdelige serie uit over de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland. In 2000 verschijnt in het kader van Dokwerk de documentaire Dutch approach, waarin aan de hand van interviews met verschillende betrokkenen een gedetailleerd beeld wordt geschetst van de acties. Holland doc zendt in 2007 een documentaire uit van Carin Goeijers over drie generaties Zuid-Molukkers in Nederland, negenentwintig jaar na de Molukse treinkaping bij De Punt in 1977. In 2009 verschijnt de Telefilm De Punt van de EO. Uitgangspunt van deze film is de enige vrouwelijke kaper, Noor. Zij overleeft de kaping niet en gaat de geschiedenis in als de eerste vrouwelijke terrorist op Nederlandse bodem.


Overzicht Molukse gijzelingsacties 1977 in de media

ID Titel Onderwerp Jaar Datum Medium
41337 Gijzelingsacties Zuid-Molukkers De Punt en Bovensmilde (1e dag) Ad hoc berichtgeving eerste dag 1977 22-5-1977 Radio
473907 NOS Journaal NOS Journaal dat volledig in het teken staat van de gijzelingsacties met verschillende reportages en interviews. 1977 23-5-1977 Televisie
265985 Achter het nieuws Beelden betreft de gijzeling in de school Bovensmilde; het afleveren van voedsel, straatinterviews met discussies omstanders. 1977 23-5-1977 Televisie
41293 Molukse gijzelingsacties in trein en in school Eerste berichten gijzelingen 1977 23-5-1977 Radio
594811 Piet Ponskaart presenteert Het programma is geheel gewijd aan de gijzelingen door Zuid-Molukse jongeren 1977 23-5-1977 radio
473906 NOS Journaal NOS Journaal dat volledig in het teken staat van de gijzelingsacties. Items met onder andere het bezorgen van eten bij de school en een geestelijk gestoorde vrouw die naar de school loopt, praat, en dan klinkt een schot. 1977 24-5-1977 Televisie
308151 Televizier Magazine Een politiehelicopter cirkelt boven Bovensmilde. Straatinterviews met gebroeders Lilipali. Ook buitenlandse journalisten zijn aanwezig. 1977 24-5-1977 Televisie
41373 Gijzelingsacties Zuid-Molukkers (2e dag) Reportage van de 2e dag 1977 24-5-1977 Radio
473347 NOS Journaal NOS Journaal dat volledig in het teken staat van de gijzelingsacties met verschillende reportages en interviews. 1977 25-5-1977 Televisie
39082 In de roode cirkel Reportage over de tweede dag van de treinkaping bij de Punt en de gijzeling van de school in Bovensmilde. De kapers, Zuid-Molukkers, laten weinig van zich horen. De eisen die zij in verschillende versies hebben verspreid lopen zo uiteen dat er grote verwarring over ontstaat. De voedselvoorziening voor de trein is vooralsnog minimaal, terwijl de gijzeling al 47 uur aan de gang is. Zuid-Molukse jongeren, een socioloog, een psychiater en een criminoloog reageren op het gebeuren. 1977 25-5-1977 Radio
41365 Gijzelingsacties Zuid-Molukkers (3e dag) Reportage 3e dag 1977 25-5-1977 Radio
157084 Kamerverkiezingen 1977 Verslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer Door de Molukse gijzelijngsacties bij De Punt en in Bovensmilde is er geen verslaggeving vanuit de verkiezingscentra ter plekke. 1977 25-5-1977 Televisie
82447 Den Haag vandaag Ruw materiaal ivm verkiezingen 77 1977   Televisie
473905 NOS Journaal Prinses Beatrix bezoekt het opvangcentrum voor ouders van gegijzelde kinderen in Bovensmilde. 1977 26-5-1977 Televisie
265976 Brandpunt Treinkaping en gijzeling, beelden van een gebedsdienst door Ambonezen en straatinterviews in Bovensmilde. 1977 26-5-1977 Televisie
265982 Nader bekeken Interview met Molukse jongeren naar aanleiding van de gijzelingsacties. 1977 26-5-1977 televisie
265973 Tenslotte Het uitspreken van een slotwoord door ds. W. Glashouwer uit 't Goy, naar aanleiding van gijzelingen in school Bovensmilde en trein bij De Punt. 1977 26-5-1977 Televisie
265979 Berichten van het front Shots van mensen in Bovensmilde die gaan stemmen tijdens de verkiezingen in 1977. 1977 26-5-1977 Televisie
50770 Vierde dag van gijzelingsacties Zuid-Molukkers Reportage van de vierde gijzelingsdag 1977 26-5-1977 Radio
473904 NOS Journaal Interview Philip Freriks met dr. A. Pen over opvang en toestand ouders van de vrijgelaten kinderen 1977 27-5-1977 Televisie
265971 Achter het nieuws Voorlezing verklaringen door Zuid-Molukse jongeren uit Assen en Bovensmilde op een persconferentie. 1977 27-5-1977 Televisie
313828 Aktua Met twee items rond de gijzelingsacties. Één over het leggen van contacten tussen RMS en Vietnam. Verder een achtergrondverhaal over Molukkers en Nederland. 1977 27-5-1977 Televisie
41369 Gijzelingen door Zuid-Molukkers Verslag van de vierde nacht 1977 27-5-1977 Radio
473903 NOS Journaal Vrijgelaten kinderen in het Wilhelmina ziekenhuis te Assen. Molukse vrouwen brengen eten naar de school, rechercheurs brengen eten naar de trein bij De Punt. 1977 28-5-1977 Televisie
308150 Hier en nu Interview Cees Labeur met hr. Matulessi, historicus en penningmeester van de Protestantse Kerk op Ambon, en met prof. Verkuyl, hoogleraar in de zendingstheologie, over de achtergronden van de acties in Bovensmilde en De Punt. 1977 28-5-1977 Televisie
32883 Hollands Nieuws bioscoopjournaal De Zuid-Molukse gijzelnemers van een lagere school in Bovensmilde laten alle kinderen vrij. Vier leerkrachten worden nog in gijzeling gehouden. Buiten beeld vertelt een meisje hoe zij de gijzeling in de school heeft beleefd. Ze is niet echt bang geweest. Het eten was lekker, er waren veel spelletjes en ze heeft goed geslapen. 1977   Bioscoop
473902 NOS Journaal Kerkdienst op voetbalveld Bovensmilde, Bevoorrading trein + publieke belangstelling op 1e pinksterdag De Punt 1977 29-5-1977 Televisie
473901 NOS Journaal Schoonmaakactie in de trein bij De Punt. Voedsel wordt gebracht naar de school in Bovensmilde door Molukse vrouwen. De publieke belangstelling bij De Punt is groot door Pinksteren. 1977 30-5-1977 Televisie
473899 NOS Journaal Plaatsing hekken en prikkeldraad rond perscentrum Bovensmilde. 1977 1-6-1977 Televisie
329767 NOS Journaal Ontwikkelingen gijzeling school Bovensmilde. 1977 1-6-1977 Televisie
395633 NOS Journaal Eten afladen van de lorrie bij trein De Punt 1977 1-6-1977 Televisie
312946 Kenmerk Interview Barend den Ronden met drs. Max Pattipeilohy, die een eigen kijk ontwikkelde op de Nederlandse en Molukse samenleving. 1977 1-6-1977 Televisie
473898 NOS Journaal Items over de gijzelingsacties. Onder andere een interview met van Agt die optimistisch is over de afloop. 1977 2-6-1977 Televisie
265961 Brandpunt Aandacht voor de gijzelaars en familieleden van de gijzelaars die worden opgevangen in Groningen. 1977 2-6-1977 Televisie
473897 NOS Journaal Kapers rond de trein bij De Punt. Harmen Siezen praat met dr. Jacobs, chirurg Rode Kruis, over opvangcentrum Bovensmilde. 1977 3-6-1977 Televisie
313827 Aktua Roelof Snippe, een van de gijzelaartjes uit de school in Bovensmilde, vertelt bijgestaan door zijn ouders zijn belevenissen. 1977 3-6-1977 Televisie
473896 NOS Journaal Eerste bemiddelingspoging mevrouw Soumokil en dr. Tan bij de gekaapte trein. 1977 4-6-1977 Televisie
308148 Hier en nu Interview Catherine Keyl met dr. Evert Tuinstra en Otto Matulessy over de toestand op de Molukken en hoe men er tegen de Molukkers in Nederland aankijkt. 1977 4-6-1977 Televisie
473346 NOS Journaal Volledige aandacht voor de vrijlating van twee zwangere vrouwen bij de treinkaping. 1977 5-6-1977 Televisie
473895 NOS Journaal Verschillende items met onder andere Frits Bom bij school Bovensmilde en verklaringen van de twee vrijgelaten zwangere vrouwen over de toestand in de trein. 1977 6-6-1977 Televisie
594809 Piet Ponskaart presenteert Over het veranderende soort aangepaste muziek ten tijde van rampen: Buxtehude rond de Watersnoodramp van 1953, Vivaldi rond de treinramp bij Harmelen, rond München muziek van André Costellanes [spelling onzeker] en nu tijdens de gijzelingen bij De Punt easy listening en Stevie Wonder. 1977 6-6-1977 Televisie
473894 NOS Journaal Beelden van trein bij De Punt. De kinderen gaan weer naar school. 1977 7-6-1977 Televisie
308146 Televizier Magazine Interview met pedagoog over aangepast leerprogramma gegijzelde kinderen. Ook een interview met antropoloog Rinsampessy over verhouding tussen Nederlanders en Zuid-Molukkers en Molukkers onderling. 1977 7-6-1977 Televisie
313826 Aktua Interview Henri Schoup met prof. dr. J. Bastiaans over de nazorg van slachtoffers gijzelingen. 1977 7-6-1977 Televisie
473893 NOS Journaal Item over het vrijlaten van een zieke man bij de treinkaping. 1977 8-6-1977 Televisie
473892 NOS Journaal Over mislukte bemiddelingspoging mevr. Soumokil en dr. Tan met treinkapers. 1977 9-6-1977 Televisie
305891 Brandpunt Interview Willibrord Frequin met Moluks meisje dat door de Telegraaf met een foto op de voorpagina als treinkaapster werd voorgesteld. 1977 9-6-1977 Televisie
313825 Aktua Terugblik op eerdere gijzelacties in Nederland. 1973, 1974, 1975 10-6-1977 Televisie
473891 NOS Journaal Over de windstilte in het contact tussen de treinkapers en de regering. 1977 10-6-1977 Televisie
473345 NOS Journaal Ontknoping in de Zuid-Molukse gijzelingsacties bij de school in Bovensmilde en de trein bij De Punt. Shots van rupsvoertuigen bij de school en straaljagers bij de trein. 1977 11-6-1977 Televisie
395635 NOS Journaal Interview met staatssecretaris van Lent van Defensie over de militaire actie ter beëindiging van de gijzeling bij de trein. 1977 11-6-1977 Televisie
329767 NOS Journaal 7 uur journaal met de ontknoping van de gijzeling bij De Punt. 1977 11-6-1977 Televisie
165352 Achter het nieuws / Hier en nu Spanningen in wijk Capelle tussen Molukkers en Nederlanders in verband met gijzelacties. 1977 11-6-1977 Televisie
50796 Einde gijzelingsacties door Zuid-Molukkers in Bovensmilde en De Punt Reportage van wat blijkt uit te lopen op een geweldadig einde van de gijzelingsacties van Molukkers in bij De Punt en in Bovensmilde. Met reacties van onder anderen minister van Justititie Dries van Agt en de heer W. K. van Dijk, psychiater in Groningen. 1977 11-6-1977 Radio
205804 Achter het nieuws Jeanne van Munster in gesprek met vader en moeder Dekker, waarvan de dochter is gegijzeld in een school door Ambonezen. 1977 11-6-1977 Televisie
32814 Hollands Nieuws bioscoopjournaal Bijna drie weken na het begin van de Zuid-Molukse gijzelingsacties in een trein bij De Punt en een lagere school in Bovensmilde maakt de regering met geweld een einde aan beide gijzelingen. Bij de bevrijding van de trein komen twee gijzelaars en zes gijzelnemers om het leven. 1977   Bioscoop
265947 Televizier Extra Interview J. Scholtens met mevr. S. Sein en B Hammelburg met K. Huibregtse Bimmel en zijn vrouw ex-gegijzelden van treinkaping bij de Punt, over hun ervaringen in de trein. 1977 12-6-1977 Televisie
473890 NOS Journaal Koningin Juliana bezoekt in het ziekenhuis van Groningen gewonde ex-gegijzelden. 1977 12-6-1977 Televisie
634393 Boemerang Met een kritische lezing van de berichtgeving op radio en televisie over de Zuid-Molukse gijzelacties. 1977 12-6-1977 Radio
309792 Achter het nieuws Met een verklaring van Ron Smit, één van de gezijzelden uit de trein bij De Punt. 1977 12-6-1977 Televisie
588671 Radiojournaal Reacties na afloop gijzelingen in Bovensmilde 1977 12-6-1977 Radio
588594 Aktua Gesprek met zuid-molukker Mantouw nav einde gijzelingsacties 1977 13-6-1977 Radio
99330 NOS Journaal Met de begrafenis van de omgekomen treinkapers te Assen. Ook de regeringsverklaring van Van Agt over de beëindiging van de gijzelingen. 1977 14-6-1977 Televisie
308145 Televizier Magazine Met aandacht voor de begrafenis van de omgekomen treinkapers te Assen. 1977 14-6-1977 Televisie
188957 Regeringsverklaring gijzelingen Rechtstreekse uitzending van de regeringsverklaring van premier Den Uyl waarin verantwoording afgelegd wordt voor de toepassing van geweld bij de beëindiging van de treinkaping in De Punt en de gijzeling in de school in Bovensmilde. 1977 14-6-1977 Televisie
1034541 Kamerdebat mbt beeindigen molukse gijzelingsacties Kamerdebat over handelswijze kabinet in afhandeling gijzelingen. 1977 15-6-1977 Televisie
473883 NOS Journaal Overleg Zuid-Molukkers in Krimpen aan de IJssel over politiepattrouilles. 1977 21-6-1977 Televisie
589409 Radiojournaal Zuid-moluks leider Metiary reageert op gijzelingsacties en zegt dat het geen geplande acties zijn maar dat hij ze wel ondersteund 1977 21-6-1977 Radio
314022 Aktua Shots Zuid-Molukse wijk en interviews met bewoners in verband met terreuracties in de wijk. 1977 8-7-1977 Televisie
473867 NOS Journaal Vernielde school in Bovensmilde, tekening plaats voor nieuw te bouwen school. 1977 12-7-1977 Televisie
473850 NOS Journaal Interview Wim Lippits met van Agt over breken van contact met overheid door Zuid-Molukkers in Bovensmilde. 1977 3-8-1977 Televisie
699983 Z.I. Bovensmilde drie maanden na de gijzelingsacties 1977 20-8-1977 Radio
474110 NOS Journaal Begin sloop school Bovensmilde waar de kinderen werden gegijzeld 1977 22-8-1977 Televisie
474100 NOS Journaal Aftermath rellen tussen Molukse en Nederlandse jongeren 1977 3-9-1977 Televisie
700538 Hier en Nu Strenge veiligheidsmaatregelen rond rechtzaak tegen Ambonezen Solissa van Vrij Jonge Molukkers hekelt gebrek nazorg ouders gijzelaars 1977 5-9-1977 Radio
474097 NOS Journaal Proces begonnen tegen Ambonezen die de treinkaping en schoolbezetting uitvoerden 1977 6-9-1977 Televisie
588757 Hier en nu Spanningen in Bovensmilde tussen Zuid-Molukkers 1977 7-9-1977 Radio
474094 NOS Journaal Aankomst politie, mobiele eenheid voor zoekactie naar wapens in Bovensmilde. 1977 10-9-1977 Televisie
474092 NOS Journaal Interview P.Meyer met Noes Solissa over Bovensmilde na rellen. 1977 12-9-1977 Televisie
474089 NOS Journaal Vergadering minister de Gaay-Fortman in verband met politieoptreden wapenzoekacties in Assen en Bovensmilde in Molukse wijken. 1977 15-9-1977 Televisie
474082 NOS Journaal Verklaring Harmen Siezen over het proces tegen de gijzelaars. 1977 22-9-1977 Televisie
474066 NOS Journaal Openbare lagere school heropend op andere plaats in Bovensmilde 1977 10-10-1977 Televisie
152169 NOS Journaal Jaaroverzicht waarin oa de gijzelingsacties aan bod komen 1977 29-12-1977 Televisie
525020 Hollands Nieuws bioscoopjournaal Jaaroverzicht 1977 1977   Bioscoop
33632 Hollands Nieuws bioscoopjournaal De Zilveren Camera is de onderscheiding voor de beste Nederlandse persfoto.Theo Terwiel is winnaar in de categorie beste nieuwsfoto, voor zijn afdruk van de treinkaping door Zuid-Molukkers. 1977   Bioscoop
308040 Hier en nu Beelden van Molukse Gijzelingsacites in verband met gijzeling koor in Den Haag. 1977 12-2-1979 Televisie
308029 Hier en nu Diverse interviews door Cees Labeur naar aanleiding van het rapport over de gevolgen gijzelingen voor gegijzelden. 1977 2-7-1979 Televisie
306711 Brandpunt Interview George Mustert met leden Zuid-Molukse raad in Bovensmilde 1977 27-7-1979 Televisie
210597 De wereld van het nieuws Programma over de verantwoordelijkheid van journalisten van de diverse media bij hun verslaggeving van terroristische acties zoals gijzelingen. 1977 29-10-1979 Televisie
222649 Artsenij André Schagen wordt in 1977 tijdens de treinkaping door Zuid-Molukkers gegijzeld. Hij vertelt bij De Punt over de gebeurtenissen tijdens de gijzeling, de bevrijding uit de trein, zijn dromen en zijn huidige angst voor treinen. 1977 10-4-1980 Televisie
262017 Vijf en twintig jaar journaal Dupe treinkaping De Punt 1977 12-4-1981 Televisie
198772 Vijf jaar later Vijf jaar na de Molukse gijzelingen in de Punt en Bovensmilde kijkt Kees Boomkens met de toen direct betrokkenen terug op hun ervaringen tijdens dit drama, hoe het in hun persoonlijk leven ingreep en hoe ze het hebben verwerkt. 1977 14-3-1982 Televisie
324597 NOS Journaal Interview Marga van Praag met twee Nederlandse en twee Molukse kinderen over onder meer discriminatie in de Molukse wijk in Bovensmilde. 1977 2-4-1982 Televisie
273695 Aktua Aflevering over de geschiedenis van Drente met aandacht voor spanningen omtrent Molukkers. 1977 26-5-1984 Televisie
180829 40 jaar nationale viering bevrijdingsdag Dupes van de gijzelingsacties in 1977 tijdens een registratie van de viering en herdenking van de bevrijding van Nederland 40 jaar geleden. 1977 5-5-1985 Televisie
477863 NOS Journaal Rapport 'Late gevolgen van gijzelingen' na onderzoek slachtoffers gijzelingen tussen 1970 en 1977. 1977 28-2-1986 Televisie
477794 NOS Journaal Eerherstel Nederlandse Molukkers door Lubbers en Brinkman. Dupes kaping 1977. 1977 21-4-1986 Televisie
309588 Achter het nieuws Tienjarige herdenking de Punt 1977 8-6-1987 Televisie
219639 Seth Gaaikema Samenvatting conferences Seth Gaaikema, met daarbij een enkel archieffragment van de treinkaping bij De Punt. 1977 30-3-1988 Televisie
219562 Goud van Oud Dupes van gijzelingsactie bij De Punt bij muziek uit 1977. 1977 25-6-1988 Televisie
324296 NOS Journaal Studiogesprek door Marga van Praag over Molukkers in Nederland 1977 21-4-1990 Televisie
667382 Met het oog op morgen In een vraaggesprek vertelt Sam Pormes een 35-jarige Zuid-Molukker, dat het ideaal van de RMS nauwelijks meer leeft onder jonge Molukkers. 1977 24-4-1990 Radio
685589 Het spoor terug Zesdelige serie over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. 1977 30-10-1990 Radio
685590 Het spoor terug Zesdelige serie over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. 1977 6-11-1990 Radio
685591 Het spoor terug Zesdelige serie over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. 1977 13-11-1990 Radio
318359 NOS laat Reportage Oscar van der Kroon en Doke Romeijn over integratie van Zuid-Molukkers in de Nederlandse samenleving nav een proefschrift door de Molukse antropoloog E. Rinsampessy. 1977, 1986, 1990 16-3-1992 Televisie
201724 Afscheid van de tweede kamer Karel van de Graaf praat met (oud-)kamerleden en bewindslieden over belangrijke momenten uit de geschiedenis van de Nederlandse politiek, waaronder de gijzelingen in 1977. 1977 23-4-1992 Televisie
318627 NOS laat 25jarig jubileum nieuwsfotograaf Paul Stolk met archief foto's De Punt. 1977 14-8-1992 Televisie
250647 De tijd staat even stil Terugblik op molukse acties in de jaren 70 1977 7-6-1994 Televisie
109255 Televizier Reportage over het ideaal van de Nederlandse Molukse gemeenschap met betrekking tot een vrije Molukse republiek 1977 8-2-1995 Televisie
664258 Aardse zaken Terugblik op de gijzeling in 1977 door Zuid-Molukkers. 1977 14-3-1995 Radio
320987 Staatsbezoek koningin Beatrix aan Indonesië Serie uitzendingen gewijd aan het staatsbezoek - van 21 augustus tot 3 september 1995 - van koningin Beatrix, prins Claus en prins Willem-Alexander aan Indonesië. 1977 21-8-1995 Televisie
316614 Middageditie Aflevering waarin wordt gesproken over een verschenen documentaire, interviews hierover met mensen van Moluks historisch museum 1977 18-12-1995 Televisie
319192 NOVA Reportage nav het overlijden op 85-jarige leeftijd van ir. J.A. Manusama, ex-president in ballingschap van de Vrije Republiek der Zuid-Molukken (RMS). Nederland leerde hem vooral kennen als bemiddelaar bij de gijzelingsacties van Molukse jongeren in de jaren '70. 1970 29-12-1995 Televisie
320284 Twee vandaag Overlijden RMS leider Manasuma 1977 5-1-1996 Televisie
306493 Brandpunt In memoriam Joop Manusama oud-president Zuid-molukse republiek in ballingschap, beelden gijzeling Bovensmilde 1977 5-1-1996 Televisie
662497 De avonden Vraaggesprek met een promovendus op gebied Molukkers in Nederland 1996 19-3-1996 Radio
321171 Twee vandaag Terugblik nav 45 jaar Molukkers in Nederland 1977 21-3-1996 Televisie
316733 Middageditie Aflevering over Molukse jongeren ivm herdenking omgekomen slachtoffers, terugblik naar 1977 1977 12-6-1996 Televisie
654915 Bijlage Documentaire over de slachtoffers van de gijzelingsacties door Zuid-Molukkers in de jaren '70. 1996 10-9-1996 Televisie
678665 Ovt Terugblik naar de gijzelingsacties van 1977. 1977 3-11-1996 Radio
50660 Sporen in het verleden Gesprek met Van Agt over zijn politieke verleden 1977 19-6-1997 Radio
85267 Middageditie Terugblik met Van Agt op verkiezingsjaar 1977 1977 9-4-1998 Televisie
109012 Op weg naar verzoening Programma voor leerlingen over verstandhouding tussen verschillende bevolkingsgroepen, dit keer over Molukkers 1977 13-5-1998 Televisie
82763 NOVA Reportage van Philippe Tammes over de Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE) van het Korps Mariniers.De BBE is sinds de gijzelingsacties van de Zuid-Molukkers vrijwel nooit meer in actie geweest. 1977 14-10-1998 Televisie
23312 NPS.doc De illusie aan de macht: 1412 dagen kabinet Den Uyl Afl. 2: De uil en de vos 1977 16-11-1998 Televisie
78448 Twee vandaag Ooggetuigen over belangrijke gebeurtenissen 20e eeuw waaronder de treinkapingen 1977 17-12-1999 Televisie
20897 De plantage Gesprek met schrijver Jaap Scholten over zijn boek "Morgenster". Het Molukse vraagstuk speelt een belangrijke rol in het boek (oa de treinkapingin De Punt). 2000 16-4-2000 Televisie
78104 Twee vandaag Portret Molukker Izaak Marcus naar aanleiding van geweld op de Molukken. 1977 5-6-2000 Televisie
77991 Twee vandaag BVD verwachtte aanslag op Kon Beatrix tijdens dodenherdenking op 4 mei door Molukkers 1977 6-8-2000 Televisie
77221 Netwerk Besluit van de RMS niet in te gaan op een uitnodiging tot overleg van de Nederlandse regering over de spanningen die in de Molukse gemeenschap in Nederland zijn ontstaan nav het aanhoudende geweld op de Molukken tussen christenen en moslims. 1977 18-9-2000 Televisie
86086 NOVA Voorbeschouwing van de NPS-documentaire "Dutch approach", over de Molukse gijzeling van de trein bij De Punt en de bezetting van de school in Bovensmilde in 1977. 1977, 1982 31-10-2000 Televisie
17145 Dokwerk Vierdelige documentaireserie Dutch approach van René Roelofs over de Molukse gemeenschap in Nederland en de Nederlandse aanpak van de Molukse gewelddadige acties in 1970-1978. 1977 6-11-2000 Televisie
43499 Dokwerk Vierdelige documentaireserie Dutch approach van René Roelofs over de Molukse gemeenschap in Nederland en de Nederlandse aanpak van de Molukse gewelddadige acties in 1970-1978. 1977 13-11-2000 Televisie
246470 Dokwerk Vierdelige documentaireserie Dutch approach van René Roelofs over de Molukse gemeenschap in Nederland en de Nederlandse aanpak van de Molukse gewelddadige acties in 1970-1978. 1977 20-11-2000 Televisie
17128 Dokwerk Vierdelige documentaireserie Dutch approach van René Roelofs over de Molukse gemeenschap in Nederland en de Nederlandse aanpak van de Molukse gewelddadige acties in 1970-1978. 1977 27-11-2000 Televisie
487010 NOS Journaal Oud actievoerders waaronder deelnemers aan de gijzeling in 1977 roepen op af te zien van geweldadige acties 2000 27-12-2000 Televisie
77097 NOVA Item over inzet BBE in Afghanistan; archiefmateriaal kaping de Punt 1977 26-9-2001 Televisie
108783 De keuze van de kijker: 50 jaar televisie Beelden kaping bij De Punt in het onderdeel 'Boeiendste informatie' tijdens uitzending over 50 jaar televisie. 1977 22-10-2001 Televisie
255063 Dokument beeldvorming over de invloed van de koningin bij de Molukse gemeenschap (oa nav haar kersttoespraak in 2000 en de voorbereidingen voor het bezoek van de koningin aan Hoogeveen 2002 4-2-2002 Televisie
18583 Andere tijden Vergelijking verkiezingsjaar 2002 met 1977 die beiden worden overschaduwt door incidenten 1977 14-5-2002 Televisie
245646 Knevel op zaterdag Reportage waarin wordt teruggeblikt op de gijzelingsacties in 1977. Met ex-gijzelaars maar ook met journalist S.Post 1977 25-5-2002 Televisie
487642 NOS Journaal Herdenking door Molukkers van de treinkaping De Punt in 1977 1977 11-6-2002 Televisie
253306 Het andere gezicht Serie portretten en reportages. de Molukse onafhankelijkheidsbeweging in Nederland. 1977 11-6-2002 Televisie
84350 NOVA Archiefmateriaal over treinkaping nav item over bestrijding terrorisme 1977 11-7-2002 Televisie
83793 Netwerk Aanhalen molukse gijzelingsacties ivm dreiging terrorisme 1977 1-12-2002 Televisie
89298 Mensen met een missie Documentaire over de inzet van de Nederlandse luchtmacht in de afgelopen decennia, met daarbij de inzet tijdens de treinkaping bij De Punt. 1977 22-6-2003 Televisie
247065 …De leugen regeert... Reportage over de manier waarop de media is omgegaan met de gijzeling van schoolkinderen in Bovensmilde en treinkaping door Zuid-Molukkers bij De Punt op 23 mei 1977. 1977 19-1-2004 Televisie
236900 Dolcevita Studiogesprek met Douwe Draaisma, hoogleraar psychologie RUG, over onder andere herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen zoals de moord op Fortuyn en de treinkaping door Molukkers. 1977 3-2-2004 Televisie
247744 Hoge bomen Portret van Joop den Uyl 1977 25-5-2004 Televisie
82351 NOVA Verdachte marinier Eric O. is eerder oa ingezet als lid van de BBE bij treinkaping 1977 1977 14-6-2004 Televisie
81993 NOVA Gijzeling in 1977 wordt aangehaald ivm gijzelingen in Beslan 1977 3-9-2004 Televisie
81588 Twee vandaag Gebruik archiefmateriaal gijzelingsacties ivm item over beveiliging regeringsgebouwen door mariniers 1977 12-9-2004 Televisie
64860 Met vlag en rimpel Aandacht voor de Molukse schrijfster en journaliste Sylvia Pessireron in relatie tot het Zuid-Molukse vrijheidsideaal en de Molukse gijzelingen en treinkapingen in Nederland in de jaren '70 1977 30-11-2004 Televisie
239211 Man bijt hond Reportage waarin Astrid Tingen-Van der Scheer wordt opgezocht in haar woning n.a.v. de gijzeling in een school te Beslan. Zijzelf werd in 1977 door Molukkers gegijzeld in een school te Bovensmilde. 1977 22-12-2004 Televisie
236958 Theater van het sentiment Terugblik op de gijzelingsacties in de jaren 70 1977 18-1-2005 Televisie
699801 De ochtenden Themauitzending over de integratie van Molukkers in Nederland 1977 4-8-2005 Radio
80816 Netwerk Aanhalen molukse gijzelingsacties ivm dreiging terrorisme 1977 11-9-2005 Televisie
237072 Max & Catherine Studiogesprek met Annie Brouwer-Korf, burgemeester van Utrecht, over de treinkaping in 1977, waarbij zij een van de gegijzelden was. 1977 3-10-2005 Televisie
255776 Profiel Interview van Coen Verbraak met oud-minister-president Dries van Agt (CDA) waarbij ook de gijzelingen in 1977 aan bod komen. 1977 5-10-2005 Televisie
80512 NOVA Groenlinks zegt vertrouwen in Sam Pormes op ivm onder andere betrokkenheid bij Molukse acties in 1977 1977 21-11-2005 Televisie
61626 Radio 1 journaal Affaire Pormes   2-4-2006 Radio
66845 Radio 1 journaal De in opspraak geraakte senator Sam Pormes mag terugkeren in de Eerste Kamerfractie van GroenLinks. 2006 9-5-2006 Radio
76889 Waar was u toen? Terugblik op de gijzelingsacties in de jaren 70 1977 22-7-2006 Televisie
77715 Twee vandaag Molukse acties ivm geweld op de molukken   18-9-2006 Televisie
138073 Hagensopdemiddag Reportage over de gijzeling in 1977 van leerlingen en leerkrachten van basisschool 'De Meenthe' in het Drentse Bovensmilde door Zuid-Molukse jongeren. 1977 1-12-2006 Radio
141627 Twee vandaag Opzetten verwerkingsproject door ex-gegijzelden en sterk maken voor een herdenkingsmonument 1977 11-12-2006 Televisie
148435 Premtime Reportage over de meningsverschillen omtrent een herdenkingsteken voor de gijzelacties in 1977 1977 16-1-2007 Televisie
1065564 Radio 1 journaal Eenmalig toneelstuk over Molukse treinkaping met Job Cohen als Den Uyl 2007 10-2-2007 Radio
498726 Holland doc Deze aflevering een documentaire van Carin Goeijers over drie generaties Zuid-Molukkers in Nederland, negenentwintig jaar na de Molukse treinkaping bij De Punt in 1977. 1977 19-4-2007 Televisie
534559 Boter, kaas en eieren Paralellen tussen de angst voor zuid-molukkers in de jaren 70 en de angst voor marokkanen tegenwoordig 1977 19-5-2007 Televisie
536031 Ovt In deze aflevering een herhaling van de reportage 'Bovensmilde 1977' over de gijzeling van leerlingen en onderwijzers van een basisschool in Bovensmilde door een groep Zuid-Molukkers. De gijzeling vond gelijktijdig plaats met de treinkaping bij de Punt. 1977 20-5-2007 Radio
536278 NOS Journaal Voor het eerst herdenking gijzeling 1977 23-5-2007 Televisie
537527 MM-magazine Interview met verslaggever Hugo van Rhijn die terugblikt op de kaping door Molukkers van een trein bij De Punt en de gijzeling van een school in Bovensmilde. Geïllustreerd met historisch geluidsmateriaal, waaronder een fragment van het interview dat Van Rhijn had met een leerlinge, direct na de vrijlating. 1977 23-5-2007 Radio
536302 Knevel & van den Brink Terugblik ivm met herdenking gijzelingen Bovensmilde 1977 23-5-2007 Televisie
537506 Radio 1 journaal Eerste herdenking begin gijzeling Bovensmilde 1977 23-5-2007 Radio
537505 Radio 1 journaal Eerste herdenking begin gijzeling Bovensmilde 1977 23-5-2007 Radio
660465 Hagensopdemiddag Reportage over de positie van Molukkers in Nederland. Aanleiding is het gijzelingsdrama in mei 1977 waarbij twee groepen Molukkers een basisschool in Bovensmilde gijzelden en een trein bij de Punt kaapten. 1977 30-5-2007 Radio
708028 NOVA NAV bijna 30 jaar na dato reportage met terugblik met nooit eerder vertoonde beelden 1977 7-6-2007 Televisie
709919 Nieuwsshow Interview met Janneke Wiegers, schrijfster van het boek 'Dit is een kaping', over de treinkaping door Zuid-Molukkers bij het Drentse De Punt. 1977 9-6-2007 Televisie
709546 NOS Journaal Herdenking door Molukkers van de treinkaping De Punt uit 77 1977 11-6-2007 Televisie
710394 Radio 1 journaal Herdenking treinkaping bij De Punt van 1977 1977 11-6-2007 Radio
710392 Radio 1 journaal Herdinkingsbijeenkomsten beëindiging gijzelingen 1977 11-6-2007 Radio
711859 Twee vandaag In Bovensmilde wordt de gijzeling van de school herdacht. 1977 16-6-2007 Televisie
716083 Netwerk Gijzelnemers basisschool Bovensmilde ontmoeten slachtoffers 1977 26-6-2007 Televisie
1030052 Netwerk RMS-leider roept op tot massale demonstraties in Nederland 1977 6-11-2007 Televisie
1062851 Desmet live Studiogesprek met John Leerdam, Tweede Kamerlid PvdA en regisseur van 'Geblinddoekte verhalen–Kain Pikul', een geënsceneerde reading over de relatie tussen de Molukse gemeenschap en Nederland De treinkaping van 1977 bij De Punt vormt de aanleiding voor deze vertellingen. 1977 6-12-2007 Radio
1074966 Buitenhof Gesprek met generaal Dick Pijl met oa. Zijn deelname als 27 jarige f-16 piloot aan de beëindiging van de kaping in 77 1977 23-12-2007 Televisie
1160665 Pauw & Witteman Dick Berlijn en zijn betrokkenheid bij de f-16 acite in 77 1977 15-4-2008 Televisie
1167928 Met het oog op morgen Item over theatervoorstelling 'gegijzeld' over de molukse gijzelingen 1977 27-4-2008 Radio
2034817 Dit is de dag Scenarioschrijfster Sylvia Pessireron over de film 'De Punt' 1977 1-5-2009 Radio
182852 Overzicht kabinet Den Uyl Samenvatting Overzicht van de regeerperiode van het kabinet Den Uyl 1973-1977) tot halverwege 1976 tbv de biografie van Joop den Uyl 1977   Televisie